1800-luvun tutkimuksen päivät 2020: Eksymisiä, epäonnistumisia ja umpikujia

Paikka: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Hallituskatu 1, Helsinki

Ohjelma

 • Keynote-esitelmät pidetään SKS:n juhlasalissa, Hallituskatu 1, 2. kerros
 • Sessiot pidetään SKS:n juhlasalissa, Kordelinin salissa (Hallituskatu 1, 2. kerros) ja opetus- ja neuvotteluhuoneessa (Hallituskatu 1, 1. kerros; käynti kirjaston kautta)

Printattava ohjelma

Torstai 30.1.2020

9.30–10 Rekisteröityminen (SKS:n juhlasali)

10–11 Keynote Susanna Välimäki: Säveltävät naiset 1800-luvun Suomessa: Umpikujien vaihtoehtokulttuuri. Pj. Kukku Melkas (SKS:n juhlasali)

11–12:30 Sessiot 1–3

1 Ohdakkeista kansankirjallisuutta: arkkiveisut sivistyneistön ja rahvaan yhteisenä lajina? (SKS:n juhlasali) Pj. Elsi Hyttinen Abstraktit

 • Eeva-Liisa Bastman: "Paraimmat taisteluaseet arkkiveisua vastaan": sivistyneistön tuottamat arkkiveisusarjat ja 1800-luvun kehittyvä kulttuuri
 • Anna Kuismin: Arkkisepot käräjillä: painokanteet ja kunnianloukkaukset sanomalehtiaineiston valossa
 • Pirjo-Liisa Niinimäki: Arkkiveisukauppias tahtoi kirjailijaksi – miksi haave kaatui?
 • Anna Huhtala: Arkkiveisukulttuurin myöhäisvaiheet Suomessa

2 Oppimisen hedelmät ja umpikujat: inhimillinen pääoma ja tiedonsiirto pitkällä 1800-luvulla (Opetus- ja neuvottelutila) Pj. Matti La Mela Abstraktit

 • Heli Valtonen: Modernisoituva inhimillinen pääoma. Koulutuksen ja professioiden yhteiskunnallinen muutos Suomessa pitkällä 1800-luvulla
 • Olli Turunen & Jari Eloranta: Inhimillisen pääoman muodostuminen ja tiedon liikkuminen Suomessa
 • Heikki Mikkonen: Talouskriisien käsitteleminen pohjoismaisissa taloustieteellisissä yhdistyksissä ennen ensimmäistä maailmansotaa
 • Matti La Mela: Hylätyt patentit 1800-luvun lopulla: teollisuuspolitiikkaa, kopioita vai liian huimia ideoita?

Sopimattomista suojeltuihin: 1800-luvun kansallisen kulttuurin rajanvetoja (Kordelinin sali)  Pj. Ilona Pikkanen Abstraktit

 • Ildikó Sirató: Epäonnistumiset 1800-luvun teatterissa
 • Vesa Kurkela: Ernst Mielck – 1800-luvun unohtunut tähdenlento
 • Marianne Ahmaoja: Tekijän vai kustantajan oikeutta?

12:30–13:30  Lounastauko (omakustanteinen)

13:30–15 Sessiot 4

4 Säätyrajoja ja säädyttömiä tiloja (SKS:n juhlasali) Pj. Maarit Leskelä-Kärki   Abstraktit

 • Anna Rajavuori: Kirkonvaltaajat. 1800-lukulaiset utopistit Jean Boldt, Juho Uoti, Josefiina Huttunen ja Juho Kivikoski vallankumousvuonna 1917
 • Kirsi Kanerva: Eksymisiä, epäonnistumisia ja umpikujia”? Wilhelm Forsmanin epäsäätyinen avioliitto ja toimijuus
 • Eeva Kotioja: Eronnut rouva vai vapaaherratar? Sophie Mannerheim, avioero ja uusi alku
 • Saara Hilpinen: Laiskurit ja vetelehtijät: Ylimyssukujen mustat lampaat (peruutettu)

5 Jälkiä kadonneesta (Kordelinin sali) pj. Kukku Melkas Abstraktit

 • Saijaleena Rantanen & Nuppu Koivisto: Kosmopoliittinen Viipuri: kadonnut suomalainen kulttuurikaupunki
 • Risto Pekka Pennanen: Luksus ja melu verolle! Prahan kaupungin epäonninen soitinverohanke vuosina 1910–1913
 • Pia Koivunen: Venäjän kariutuneet maailmannäyttelyisännyydet keisariajalla – tai kuinka löysin neulan heinäsuovasta
 • Hanna Karhu: Kirjallisuudenhistorian sokea piste: rekilaulut ja kaunokirjallisuus

6 Henkilökohtainen ja poliittinen sanomalehdissä (Opetus- ja neuvottelutila) Pj. Matti La Mela Abstraktit

 • Tuula Pääkkönen, Marja-Leena Hynynen, Jukka Kervinen: Sanomalehtitietojen rikastaminen – kahdella linjalla: tiedotusta ja tietoa puoluekannoista
 • Kimmo Kettunen: Automaattinen nimien tunnistus 1800-luvun suomenkielisissä digitoiduissa sanomalehdissä
 • Heikki Kokko: Miksi median synnyn yhteiskunnallinen merkitys jäi Suomessa historiantutkimuksen katveeseen?

15–15:30  Kahvi (SKS:n juhlasali)

15:30–17  Sessiot 7–9

7 1800-luvun alussa tapahtuu (SKS:n juhlasali) Pj. Saijaleena Rantanen Abstraktit

 • Janne Palkisto: Kesäkonsertti Strömstadissa – Suomalaissyntyinen Bernhard Crusell (1775–1838) perustaa sattumalta hyväntekeväisyyssäätiön
 • Heikki Laitinen: Lauluja ja Loiluja: Gottlund ja Bellman umpikujassa?
 • Heli Rantala: Tuntematon Tengström ja hänen matkansa – Johan Magnus af Tengström Manner-Euroopassa 1817–1819
 • Niina Hämäläinen: Häiriöitä ja sivupolkuja. Uudemman laulun asema 1800-luvun varhaisissa kansanrunokokoelmissa

8 Nurinkäännetyt maailmat (Kordelinin sali) Pj. Reetta Hänninen Abstraktit

 • Sami Suodenjoki: Suomen Sointulat: epäonnistuneet ihanneyhteisökokeilut ja suomalaisen osuustoiminnan unohdettu varhaishistoria
 • Karolina Kouvola: Tietäjien rooli yhteisössään 1800-luvun ruotsinkielisellä Pohjanmaalla
 • Kirsti Salmi-Niklander: Rappion kiehtovuus ja moniulotteinen karnevalismi - Kappalainen Grå ja ”Saarna tyhjästä”

 9 Avoimia tulevaisuuksia, kilpailevia aatteita (Opetus- ja neuvottelutila) Pj. Kristiina Kalleinen  Abstraktit

 • Jens Grandell: Pelkästään puoliksi kuljetut polut – Republikaaninen ajattelu suomalaisessa 1800-luvussa
 • Reetta Eiranen: Jännitteisten nationalismien katveessa
 • Jukka Sarjala: Suomen varhaisromantiikan lannistus ja kuihtuminen – katosiko kaikki?

17–18  Keynote Tiina Männistö-Funk: Ne epäonnisemmat äänikoneet - 1800-luvun puhuvat nuket tekniikan historian näkökulmasta. Pj. Matti La Mela (SKS:n juhlasali)

18–  Vastaanotto  (SKS:n juhlasali)              

Perjantai 31.1.2020

9–10:30 Sessiot 10–11

10 Onnistumisen toivossa (SKS:n juhlasali) Pj. Irma Sulkunen Abstraktit

 • Elise Garritzen: Petolliset paratekstit: historiantutkimuksen markkinoinnin haasteet 1800-luvun jälkipuolen Britanniassa
 • Maria Niku: Epäonnisten ja onnistumista toivovien avunpyynnöt 1800-luvun merkkimiehille – tapaus Lönnrot
 • Riina Turunen: Syrjäyttikö konkurssi tekijänsä 1800-luvun suomalaisesta yhteiskunnasta?
 • Reetta Hänninen: ”Nälässä en voi tehdä töitä” – novellisti Saima Grönstrandin toivotonta elämää tutkimassa

11 Kirkonkuulutukset – yhteisön keskiössä, tutkimuksen katveessa? (Kordelinin sali) Pj. Taru Nordlund Abstraktit

 • Taru Nordlund & Ritva Pallaskallio: Lupa kuuluttaa ja panna toimeen: kuulutukset osana hallinnollisten tekstien muodostamia teksti(laji)ketjuja
 • Tuija Laine: Painetut kuulutukset kirkko- ja kirjahistorian tutkimuksen lähteinä
 • Eskon M. Laine: Kirkonkuulutukset yhteisöllisyyden rakentajina ja ilmentäjinä

10:30–11:30  Keynote Tomi Huttunen: Käännöshistorian katveessa. Herra Grosswaldin ihmeelliset teot 1875-1892, pj. Ilona Pikkanen (SKS:n juhlasali)

11:30–12:30  Lounastauko (omakustanteinen)

12:30–14 Sessiot 12–14

12 Monimediaisia näkökulmia Topeliukseen (Kordelinin sali) Pj. Leena Kirstinä Abstraktit

 • Leena Kirstinä: Z. Topelius onnellisten tähtien alla  ja sattumien saatossa
  • kommentaattori: Jens Grandell
 • Petra Lehtoruusu: Toteutuneita ja toteutumattomia kuvia: Albert Edelfelt ja Välskärin kertomukset
 • Tuula Pere: Oikeus ja kohtuus Topeliuksen saduissa

13 Epäonnistuminen, katastrofi ja tulipalo: 1800-luvun kaupunkipalot ja niiden seuraukset (SKS:n juhlasali)  Abstraktit

 • Piia Einonen: Kaupunki kauhun vallassa: tuhopolttaja 1830-luvun Viipurissa?
 • Maare Paloheimo: Kauppaporvaristosta köyhälistöön: Turkulaisen pikkukauppiaan taloudellinen katastrofi vuoden 1827 suurpalon jälkeen
 • Panu Savolainen: Turun palossa tuhoutuneen kaupunkiympäristön rekonstruointi tekstilähteitä käyttäen

14–14:30 Kahvi ja 1800-lukupäivät 2021 (SKS:n juhlasali)

14:30–16 Sessiot 15–16

14  Vaiennetut lähteet. Kirjallisen kaanonin ja kulttuuriperinnön rakentaminen tekstualisaatiopolitiikkana (SKS:n juhlasali) Pj. Lotte Tarkka Abstraktit

 • Lotte Tarkka: Epäperäinen kansanruno – Kirjallistuminen ja kalevalavaikutteisen kansanrunouden reseptio
 • Juhana Saarelainen: Turun romantiikka, kansanrunojen kansallisuus ja julkinen keskustelu
 • Eija Stark: Eriaikaisuuden samanaikaisuus: modernin folklore ja Kaarle Krohnin uskomusperinteen keruuprojekti
 • Kati Kallio: Naishahmot ja naisten runot lyriikan ja epiikan välissä

15 Viileät kirjeet (Kordelinin sali) Pj. Kirsi Keravuori Abstraktit

 • Miira Vuoksenranta: Ystävyys kuin virvatuli – löystyvät ystävyyden siteet entisten Tammisaaren seminaarilaisten kirjeissä 1870-luvulla
 • Riikka Isoaho-Nousiainen: Ristiriitojen käsittely säätyläissisarusten kirjeenvaihdossa 1800-luvun loppupuoliskolla.
 • Elina Saloranta: Kirjeenvaihtoa menneisyyden kanssa

 

Järjestäjät: 1800-luvun tutkimuksen verkosto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto,Turun yliopisto