Aiemmat vuosikonferenssit

Verkoston vuosikonferenssi on järjestetty tammikuun viimeisellä viikolla vuodesta 2009 alkaen. Konferenssi järjestetään vuorovuosina Helsingissä ja muissa yliopistokaupungeissa.

2019

Oulu 24.-25.1.2019

Tieto liikkeessä: Tiedon ja taitojen kierto pitkällä 1800-luvulla

Ohjelma - Program

Esitelmäkutsu 2019

2018

Helsinki 25.–27.1.2018

1800-luku ja tulevaisuus 

Ohjelma – Program

Esitelmäkutsu 2018

2017

Jyväskylä 26.–27.1.2017

Materiaalinen kulttuuri ja kulttuurin materiaalisuus pitkällä 1800-luvulla

Ohjelma – Program

2016

Helsinki 28.–29.1.2016 / Helsingfors den 28–29.1.2016

Maailma mielessä, teoksessa, kartalla – Världen i sinnet, i verket, på kartan

Ohjelma – Program

2015

Tampere / Tammerfors 29.-30.1.2015

Liikkeellä: Todelliset ja kuvitteelliset tilat, rajat ja siirtymät 1800-luvulla - I rörelse: verkliga och imaginära rum, gränser och övergångar på 1800-talet

Ohjelma - Program

2014

Helsinki / Helsingfors 30. - 31.1.2014

YKSILÖ, KERTOMUS, HISTORIA – INDIVIDEN, BERÄTTELSEN, HISTORIEN

Ohjelma / Program

2013

Turku / Åbo 31.1. - 1.2.2013

Järki ja tunteet 1800-luvulla – Förnuft och känslor på 1800-talet

Ohjelma/Program

2012

Modernin kohtaaminen 1800-luvulla – 1800-talet och mötet med det moderna

2011

Sääty, ryhmä, luokka, liike - 1800-luvun rajat ja rajojen ylitykset
Stånd, grupp, klass, rörelse – gränser och gränsöverskridanden på 1800-talet

2010

Suomi ja Venäjä 1800-luvulla - Finland och Ryssland under 1800-talet

2009

Identiteetit 1800-luvulla - Identiteter på 1800-talet