Rekisteriseloste

Viimeisin muutos 1.12.2018

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä

1800-luvun tutkimuksen verkosto

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Ilona Pikkanen

sähköposti: 1800.koordinaattorit[at]gmail.com

Rekisterin nimi

1800-luvun tutkimuksen verkoston jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on koota valtakunnallisesti yhteen tietoa 1800-luvun tutkijoista, toimipaikoista ja tutkimusteemoista. Rekisteri muodostuu verkostoon liittyvistä tutkijoista, jotka ilmoittautuvat jäseneksi verkostoon ja samalla toimittavat tietonsa elektronisella lomakkeella. (Henkilötietolaki 8§ Käsittelyn yleiset edellytykset 1 sekä 5 momentin mukaisesti). Rekisteröitymisohjeissa on kerrottu, että tiedot muodostavat tähän käyttötarkoitukseen perustetun tutkijarekisterin. Lisäksi tietoja toimittavilta kysytään lomakkeessa suostumus siihen, saako henkilön toimittamia jäsentietoja julkaista verkoston www-sivuilla.Www-sivuille tallennettuja tietoja, joihin on pyydetty suostumus, pääsee muokkaamaan ja poistamaan ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan koordinaattoriin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin sisältö perustuu 1800-luvun tutkimuksen verkostoon liittyvien elektronisella lomakkeella toimittamiin tietoihin. Minimivaatimus jäseneksi liittymiselle on toimittaa henkilötiedoista etu- ja sukunimi, tieteenala, yliopisto ja tutkimuskohde/-kohteet. Lisäksi voi halutessaan ilmoittaa oppiarvonsa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin kootaan elektronisella lomakkeella 1800-luvun tutkimuksen verkostoon liittyviltä henkilöiltä. Tietoja ei hankita muualta, vaan henkilöt itse toimittavat tietonsa (ks. minimivaatimus kohdassa "Rekisterin tietosisältö"). Suostumus www-sivuilla julkaisuun kysytään lomakkeessa erikseen.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilön lähettäessä tietojaan lomakkeella lomakkeessa kysytään suostumus siihen, voiko tiedot julkaista 1800-luvun tutkimuksen verkoston www-sivuilla. Ilman suostumusta tietoja ei julkaista www-sivuilla. Yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille, mutta jäseniin saa tarvittaessa yhteyden verkoston koordinaattorien kautta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Pääsy rekisteriin tallennettuihin tietoihin on yksityinen eli pääsy on rekisterin ylläpitäjällä, joka myös vastaanottaa lomakkeet (ks. kohta "Rekisteristä vastaava henkilö"). Tutkijoiden lomakkeella antamalla suostumuksella www-sivuille tallennetut tiedot tulevat näkyville 1800-luvun tutkimuksen verkoston kotisivuille osoitteessa http://sks-prod.dev2.kehatieto.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/1800-luvun-tutkimuksen-verkosto-natverket-1800-talsstudier. Näitä tietoja pääsee muokkaamaan ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön.

 

Seloste laadittu

13.11.2008