Ohjelma – Programme

Tieto liikkeessä: Tiedon ja taitojen kierto pitkällä 1800-luvulla – Knowledge on the Move: The Circulation of Knowledge and Skills during the Long 19th Century

 

      1800-luvun tutkimuksen päivät 2019 –  11. Annual Conference for the Finnish Network for

       19th-Century Studies  

       Oulun yliopisto – University of Oulu

To 24.1.2019

9–10.00 Rekisteröityminen / Registration (Paikka/ Location: Ympäristötietotalo / Environmental Sciences Building, IT115)

10.00–10.30 Avaussanat / Opening words (IT115): Professori / Professor Tiina Kinnunen, University of Oulu

10.30–11.30 KEYNOTE 1 (IT115)

Brita Brenna (University of Oslo): Exhibition as Method: Eilert Sundt, "the Natural History of Work" and the Early Industrial Exhibitions

     Chair: Ilona Pikkanen

11.30–12.30 LOUNAS / LUNCH         

 Ravintola Kastari / Restaurant Kastari 

12.30–14.30 SESSIOT / SESSIONS 1–4                                     

Sessio 1: Säätyläisten kielet ja maailmankuvan ainekset 1800-luvun Suomessa. Pj: Marianne Junila (HUM301) (abstraktit)

 • Paula Rossi. ”God natt nu snälla vän för i afton”. Mitä kirjeet kertovat 1800-luvun oululaisten porvaristyttöjen elämästä ja kielistä?
 • Minna Seppänen. Oppikoulujen latina ja kreikka 1800-luvun julkisessa keskustelussa
 • Sari Alajoki. Ester Ulrica Lundén (1776–1859) tiedon tuottajana ja tiedon tuottamisen verkostoissa
 • Riikka Isoaho-Nousiainen. Oululaistyttö opintiellä Helsingissä 1850-luvulla

Sessio 2: Valistusta ja vertaistietoa. Pj: Matti Enbuske (AT122) (abstraktit)

 • Matti Salo. Oulun läänin Talousseuran toiminta maatalouden valistuskirjallisuuden julkaisijana 1800-luvulla
 • Reetta Hänninen. ”Huolestuneelle äidille.” Aikakauslehti Kalevatar vertaistiedon välittäjänä
 • Matti Enbuske. Tiedon palautejärjestelmän merkitys siirtolaisuudessa: esimerkkinä 1800-luvun Pohjois-Suomen siirtolaisuus Norjaan

Session 3: Global, Colonial and National Networks of Knowledge. Chair: Markku Hokkanen (IT105) (abstracts)

 • Josephine Hoegaerts. Learning English at the expense of the Union? The (colonized) voice as a vehicle of knowledge and political transfer
 • Matti La Mela. Patent agents as intermediaries and translators of technical knowledge
 • Leila Koivunen. ”Dr. Livingstone, I presume?" visualized: The birth and lives of an iconic scene in print media and beyond since 1872

Sessio 4: Monimediainen historiakulttuuri ja liikkuvat klassikot. Pj. Tiina Kinnunen (HUM330+331) (abstraktit)

 • Petra Lehtoruusu. Zacharias Topeliuksen Välskärin kertomuksia (1853-57) ja kulttuurisen muistin kansainväliset verkostot pitkällä 1800-luvulla
 • Tiina Katriina Kukkonen. Tieto ja taito Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä
 • Samu Sarviaho. Karjalaisia vai pirkkalaisia? Pohjois-Suomen suomenkielisen väestön alkuperäkysymys autonomian ajan loppupuolen suomalaisessa historiakulttuurissa
 • Tiina Kinnunen. Ellen Keyn teosten suomenkieliset käännökset

14.30–15.00 KAHVI / COFFEE (Agora, AT128)         

15–16.30  SESSIOT 5–6 JA TYÖPAJA    

Työpaja: Mitä saisi olla? Tutkijan tarpeet digimaailmassa (Agora AT128) (abstrakti)

Kirsi Keravuori (SKS), Jussi-Pekka Hakkarainen (Kansalliskirjasto) ja Maria Kallio (Kansallisarkisto) herättävät keskustelua muistiorganisaatioiden tarjoamista tutkimustyökaluista ja niiden kehittämistarpeista:

 • Biografiasampo – elämäkertadataa ja sen analyysityökaluja
 • Historiallinen sanomalehtikirjaston uudet ominaisuudet ja Klassikkokirjasto
 • READ-hanke, Transkribus ja käsikirjoitusten tekstintunnistus

Sessio 5: Tiedon ja taidon metsästäjät: ammattiin ja elinkeinonharjoitukseen liittyvän osaamisen kartuttaminen 1800-luvun alkupuoliskolla. Pj. Piia Einonen (AT122) (abstrakti)

 • Maare Paloheimo. Teollisuus ja tieto – Nils Ludvig Arppen kiertomatka Keski-Euroopassa 1840-luvun puolivälissä (PERUTTU)
 • Merja Uotila. Oppipojat mestareita etsimässä. Käsityötaidon ja tiedon siirto maaseutukontekstissa
 • Piia Einonen. Juutalainen mestari ja tiedon välittämisen ongelmat Viipurissa 1800-luvun alkuvuosikymmeninä

Sessio 6: Tiedon verkostojen ylirajaiset kytkennät 1800-luvun alkun Suomessa. Pj:t Jukka Sarjala, Heli Rantala ja Hannu Salmi (HUM301) (abstrakti)

 • Jukka Sarjala. Miten tieto loi verkoston? Turun romantiikka mediailmiönä
 • Heli Rantala. Tiedon liike ja varhainen suomalainen sanomalehdistö
 • Hannu Salmi. Tiedonkulun verkostot 1827 – Turun palo mediakatastrofina

16.30–16.45 Tauko / Break

16.45–18.15  SESSIOT 7–9                                                           

Sessio 7: Sanomalehdet tiedon rakentumisen kiisteltyinä tiloina. Pj. Tiina Kinnunen (HUM301) (abstraktit)

 • Satu Sorvali. Pielisjärven kuulumiset vai mätäkuun jutut? Tiedon tulkinta ja levittäminen kiistan aiheena
 • Heikki Kokko. Lehdistön paikalliskirjeet ja moderni yhteiskuntakokemus Suomessa 1800-luvun puolivälissä
 • Konsta Kajander. Mielekäs tieto. Kategoriat, representaatiot ja mallit kulttuurisen tiedon välittäjinä 1800-luvun puolivälin suomalaisissa sanomalehtikirjoituksissa

Sessio 8: Tutkimusmatkat ja tiedon kierto. Pj. Kirsi Keravuori (AT122) (abstraktit)

 • Tarja-Liisa Luukkanen. Tiedoksi Kajaanista Siperiaan – Elias Lönnrotin ja M. A. Castrénin kirjeenvaihto (PERUTTU)
 • Timo Salminen. M. A. Castrénin tutkimusmatka Siperiaan ja tiedon kiertoon kohdistuneet odotukset
 • Kristiina Kalleinen. ”Vårt land är fattigt, skall så bli…” ? Nils Nordenskiöld luonnontieteellisen tiedon tuottajana ja välittäjänä Suomessa 1815–1866

Sessio 9: Lääkinnällisen ja luonnonhistoriallisen tiedon ylirajaisuus 1800-luvun Pohjolassa. Pj. Heini Hakosalo (IT105) (abstrakti)

 • Saara-Maija Kontturi. Lääketiedettä maailmalta ja maailmalle: Kahden ruotsalaisen lääkärin kansainvälinen toiminta 1700- ja 1800-luvun vaihteessa
 • Ritva Kylli. ”Ruohoja myöskin katso toisella tavalla” – pohjoisten alkuperäiskansojen luontoon liittyvä tieto 1800-luvulla
 • Kalle Kananoja. Lääketieteen, kansanlääkintätiedon ja kirjallisen kulttuurin yhtymäkohtia Suomessa 1880–1920

18:15– ILLANVIETTO / RECEPTION (Agora AT128)      

Pe 25.1.2019

9.30–10.30 KEYNOTE 2  (IT115)    

Carolyn Steedman (University of Warwick): How Did They Know? A Servant and a Stockingmaker, England 1780–1820.

     Chair: Tiina Kinnunen.

10.30–11.30 KEYNOTE 3 (IT115)

Markku Hokkanen (University of Oulu): Sought, Shared, Concealed and Contested: Mobile Medicines in the Age of Empire.

     Chair: Heini Hakosalo.

11.30-12.30 LOUNAS / LUNCH             

   Ravintola Kastari / Restaurant Kastari

12.30–14.00 SESSIOT / SESSIONS 10–11 ja PANEELIKESKUSTELU         

Sessio 10 Kulttuurikritiikki, tekniikka ja esittävä taide. (HUM330+331) (abstraktit)                                       

 • Janne Palkisto. Lehdistövapauden kevät 1810: säveltäjä-klarinetisti Bernhard Crusell moitteiden kohteena
 • Ildikó Sirató. Mekaanikka, hydrauliikka, sähkö – teknisten ja luonnontieteellisten tieteiden saavutukset teattereissa ja näyttämöillä
 • Jukka Kortti. ”Käytännöllistä tiedettä” Kulttuurilehdet uusien keksintöjen ja muiden maailman ihmeiden välittäjänä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa

Session 11: Dissemination of Knowledge and New Identities in Varied Sources. Chair: Kukku Melkas (HUM304) (abstracts)

 • Ilona Pikkanen. A Premodern Popular Rebellion and the Fiction/Fact Divide: An Intermedial Approach to Knowledge Transfer in the Early Nineteenth Century
 • Heini Hakosalo. The Role of Anatomical Studies in the Socialisation of Novices at the Medical Faculty of the University of Helsinki, 1870–1914
 • Katariina Parhi. Travelling for Knowledge: Finnish Medical Visitors Looking at German Psychiatric Clinics, 1900-1914.

Paneelikeskustelu: Suomalaisten oikeudellinen tietotaito pitkällä 1800-luvulla  (HUM301) (abstrakti)

 • Mia Korpiola
 • Marianne Vasara-Aaltonen
 • Tuomas Jussila
 • Anna Kuismin

14.00–14.30 KAHVI / COFFEE (Agora AT128)                

14.30–16.30 SESSIOT 12–14                  

Sessio 12: Suulliset ja kirjalliset aineistot: tiedon rakentumisia ja rajoja. Pj:t Niina Hämäläinen, Hanna Karhu, Silja Vuorikuru (HUM330+331) (abstrakti)

 • Eeva-Liisa Bastman. Kun taidosta tuli taidetta: runouden repertuaarit romantiikan murroksessa
 • Anna Kuismin. Suullinen ja kirjallinen tekstimaailma Matti Matinpojan kirjeissä 1842–1847
 • Niina Hämäläinen ja Hanna Karhu. Rakkauden esittäminen suulliseen perinteeseen pohjautuvissa kirjallisissa aineistoissa. Esimerkkejä Elias Lönnrotilta ja Otto Manniselta
 • Silja Vuorikuru. ”Murheen laiva, kuolon pursi, kyynelitten kylvömies”. Suomalaiset Titanic-arkkiveisut

Sessio 13: Viranomaiset, kirkko ja kansa. Pj. Ritva Kylli (HUM304) (abstraktit)

 • Pasi Saarimäki. Avioliiton ulkopuoliset seksuaalisuhteet 1800-luvun lopun suomalaisella maaseudulla – tieto ja tiedon käyttö
 • Sami Suodenjoki. Ilmiantajat venäläisen virkavallan tietolähteinä 1900-luvun alun Suomessa
 • Taru Nordlund & Ritva Pallaskallio. Keisarilliset asetukset, kirkonkuulutukset ja sanomalehti-ilmoitukset: tiedonvälitys ja tiedon lokalisointi 1800-luvun lopun Suomessa
 • Matleena Sopanen. Hengen vai tiedon voimalla? Suomen evankelisluterilaisen kirkon saarnalupatutkinnon suorittaneet maallikkosaarnaajat kristinopin julistajina

Sessio 14: Esoteerisen tiedon muodot, liikkeet ja reitit 1800- ja 1900-lukujen vaihteen Suomessa. Pj. Maarit Leskelä-Kärki (HUM301) (abstrakti)

 • Antti Harmainen. Maailmanhengestä kansallishaltiaan – muuttuva esoteerinen tieto 1900-luvun taitteessa
 • Marja Lahelma. Taiteilijat esoteerisen tiedon muokkaajina ja välittäjinä 
 • Julia von Boguslawski. Esoteerisen tiedon salaisuus ja julkisuus: pienet vihkiytyneiden piirit ja erilaiset seurat/instituutiot esoteerisen tiedon välittäjinä
 • Pekka Pitkälä. Sigurd Wettenhovi-Aspan esoteerinen verkosto ja esoteerisen tiedon välittyminen
 • Mikko Kemppainen. "Järjen ja ihmisyyden" sosialismi - Modernin länsimaisen esoterian heijastuminen suomalaiseen vasemmistopolitiikkaan 1900-luvun alussa.                  

16.30–17.00 VUOSIKOKOUS (Agora AT128): 1800-lukupäivät 2020: alustava teema, konferenssitoimikunta, paikka     

Ohjelma printattavassa muodossa / Printable programme

Ohjeita: Ouluun ja Oulussa / Instructions: How to arrive at Oulu and find the Campus

Campus Map

Rekisteröidy tässä 22.1.2019 mennessä.

Please register by January 22, 2019.