Muistitietotutkijoiden verkosto - FOHN hallitus

Hallitus suunnittelee ja koordinoi yhdistyksen toimintaa sekä toimii suomalaisten ja kansainvälisten muistitietotutkimushankkeiden yhteistyökumppanina.

Hallituksen jäsenet:

Puheenjohtaja: Ulla Savolainen, Helsingin yliopisto, folkloristiikka

Varapuheenjohtaja: Samira Saramo, Siirtolaisuusinstituutti

Sihteeri: Riikka Taavetti, Turun yliopisto, sukupuolentutkimus

Jonna Katto, Helsingin yliopisto, Afrikan tutkimus

Katri Kivilaakso, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Liisa Lalu, Turun yliopisto, kulttuurihistoria

Pete Pesonen, Turun yliopisto, Suomen historia / Työväenarkisto

Bradley Reynolds, Helsingin yliopisto, poliittinen historia

Hannah Yoken, Jyväskylän yliopisto, historia

Hallituksen varajäsenet:

Anne Heimo, Turun yliopisto, folkloristiikka

Helena Jerman, Helsingin yliopisto, sosiaali- ja kulttuuriantropologia

Rahastonhoitaja Tiina-Riitta Lappi, Jyväskylän yliopisto, etnologia

Anna Salonen, Suomen Lelumuseo