FOHN – johtoryhmä

Johtoryhmä suunnittelee ja koordinoi verkoston toimintaa sekä toimii suomalaisten ja kansainvälisten muistitietotutkimushankkeiden yhteistyökumppanina.

Puheenjohtaja: Ulla Savolainen, Helsingin yliopisto, folkloristiikka
Sihteeri: Riikka Taavetti, Helsingin yliopisto, poliittinen historia

Riina Haanpää, Turun yliopisto, kulttuuriperinnön tutkimus
Marjaana Jauhola, Helsingin yliopisto, kehitysmaatutkimus
Jonna Katto, Helsingin yliopisto, Afrikan tutkimus
Katri Kivilaakso, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Eerika Koskinen-Koivisto, Jyväskylän yliopisto, etnologia
Heidi Kurvinen, Turun yliopisto, tutkijakollegium
Anna-Kaisa Kuusisto, Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, aluetiede
Tiina-Riitta Lappi, Jyväskylän yliopisto, etnologia
Pete Pesonen, Turun yliopisto, Suomen historia / työväenarkisto