Muistitietotutkijoiden verkosto - FOHN hallitus

Hallitus suunnittelee ja koordinoi yhdistyksen toimintaa sekä toimii suomalaisten ja kansainvälisten muistitietotutkimushankkeiden yhteistyökumppanina.

Hallituksen jäsenet:

Puheenjohtaja: Ulla Savolainen, Helsingin yliopisto, folkloristiikka

Sihteeri: Riikka Taavetti, Helsingin yliopisto, poliittinen historia

Hallituksen varsinaiset jäsenet edellisten lisäksi:

Birgit Aittakumpu, Turun yliopisto, kulttuuriperinnön tutkimus

Jonna Katto, Ghentin yliopisto, Afrikan tutkimus

Katri Kivilaakso, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Heidi Kurvinen, Turun yliopisto, tutkijakollegium

Tiina-Riitta Lappi, Jyväskylän yliopisto, etnologia

Pete Pesonen, Turun yliopisto, Suomen historia / Työväenarkisto

Samira Saramo, Siirtolaisuusinstituutti

Hallituksen varajäsenet:

Outi Fingerroos, Jyväskylän yliopisto, 

Riina Haanpää, Turun yliopisto, kulttuurituotanto ja maisemantutkimus

Anne Heimo, Turun yliopisto, folkloristiikka

Helena Jerman, Helsingin yliopisto, sosiaali- ja kulttuuriantropologia

Anna Salonen, Suomen Lelumuseo