Muistitietotutkijoiden verkosto - FOHN — julkaisut

Oral History. Autumn 2016, Volume 44, N:o 2. Nordic-Baltic special issue. Eds.Anne Heimo, Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen and Ulla Savolainen.

Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä. 2006
Toim. Outi Fingerroos, Riina Haanpää, Anne Heimo ja Ulla-Maija Peltonen.
Tietolipas 214. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Suomen Antropologi Volume 32 Number 4 Winter 2007
Special Issue: Memory and Narration. Oral History research in the Northern European Context
Eds. Ulla-Maija Peltonen and Kirsti Salmi-Niklander. [online]

Elore 1/2006
Theme number: The Oral History Network in the Nordic and Baltic Network
Eds. Outi Fingeroos, Anne Heimo, Elina Makkonen, Jyrki Pöysä and Taina Ukkonen. [online]