Geneettisen kritiikin teemanumero

Kirjoituskutsu geneettisen kritiikin teemanumeroon

Pyydämme kirjoituksia Synteesi-lehden geneettinen kritiikki -aiheiseen teemanumeroon, joka käsittelee eri taiteita luovien syntyprosessien näkökulmasta.

Synteesi on vuonna 1982 perustettu vertaisarvioitu taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti. Lehden nykyinen julkaisija on Suomen Semiotiikan Seura, mutta tarjottavien artikkeleiden ei kuitenkaan tarvitse olla näkökulmiltaan semioottisia. Lehdessä julkaistaan vain suomen- ja ruotsinkielisiä artikkeleita.

Abstraktien määräpäivä on 4.12.2017.

Teemana geneettinen kritiikki

Geneettinen kritiikki (critique génétique, genetic criticism) on Ranskassa 1970-luvulla kirjailijoiden käsikirjoitusten tutkimuksen piirissä syntynyt tekstuaalitieteellinen tutkimussuuntaus, joka tutkii kirjailijoiden kirjoitusprosesseja sekä muiden taiteiden ja luovien alojen syntyprosesseja. Tutkimusaineistoina käytetään muun muassa muistiinpanoja, suunnitelmia, luonnoksia, käsikirjoituksia, koevedoksia ja teosten eri versioita, jotka valaisevat luovan työn eri vaiheita.

Synteesin teemanumeroon toivotaan eri taiteenlajeihin liittyviä tieteellisiä artikkeleita tutkijoilta, jotka ovat kiinnostuneita arkistoaineistoista ja luovien prosessien tutkimuksesta. Tutkimusartikkeleiden aiheet voivat liittyä esimerkiksi

 • luovaa työtä koskeviin muistiinpanoihin, marginaalimerkintöihin, luonnoksiin, koevedoksiin ja käsikirjoituksiin
 • kirjeiden, päiväkirjojen ja muiden egodokumenttien käyttöön taiteilijan työn tutkimuksessa
 • taiteilijoiden tapaan varioida samoja luonnoksia ja aiheita eri teoksissaan
 • yhteistekijyyden tutkimukseen eri taiteenlajien piirissä
 • taiteenalojen sisäisiin tai välisiin genremuutoksiin
 • kirjallisuuden tulkintoihin teatterin, oopperan, elokuvan tai sarjakuvan keinoin
 • audiovisuaalisten tallenteiden hyödyntämiseen näyttämötaiteissa
 • ateljeekritiikin tai koeyleisöjen käyttöön osana luomisprosessia
 • käyttötaiteen kuten teollisen muotoilun ja mainosgrafiikan syntyprosesseihin
 • tutkimusalojen erityismenetelmiin, kuten röntgen- ja infrapunatutkimukseen, materiaalien analysointiin tai tekstien kollaatioon.

Teemanumeroon toivotaan erityisesti sellaisia artikkeleita, joissa geneettisen kritiikin näkökulmat liittyvät taiteidenvälisyyteen. Artikkeleita, joita on jo julkaistu tai tullaan julkaisemaan lähiaikoina jossain muussa lehdessä tai kirjassa, ei oteta julkaistavaksi teemanumerossa.

Artikkelien tarjoaminen teemanumeroon

Jos olet kiinnostunut tarjoamaan tieteellistä artikkelia Synteesin teemanumeroon, lähetä 4.12.2017 mennessä toimittajille (edith @ finlit. fi) artikkelia kuvaava suomen- tai ruotsinkielinen abstrakti, josta ilmenevät eritellysti seuraavat tiedot:

 1. Kirjoittajan nimi:
 2. Kirjoittajan yhteystiedot:
 3. Artikkelin työnimi:
 4. Artikkelin kieli (suomi tai ruotsi):
 5. Taiteenalat, joita artikkeli koskee:
 6. Artikkelin keskeisin tutkimuskysymys (1-3 virkkeellä):
 7. Artikkelihankkeen laajahko kuvaus (yhteensä n. 5000–9000 merkkiä välilyönteineen). Siinä ilmoitetaan artikkelin tutkimuskysymys, kerrotaan aiheen käsittelytavoista ja näkökulmista sekä kuvataan tapoja, joilla tutkimusaineistoja tarkastellaan:
 8. Tiivis kuvaus artikkelissa käytettävistä primäärilähteistä (käsikirjoitukset, luonnokset, kirjeet ym.):
 9. Lyhyt luettelo keskeisistä muista tutkimuslähteistä:
 10. Arvio kuvituksen tarpeesta ja kuvien käyttöä koskevista luvista (lehti tarvitsee mahdollisen kuva-aineiston painokelpoisina kuvatiedostoina ja kirjoittajalla tulee olla oikeus kuvien käyttöön):

Abstrakteja käytetään teemanumeron kokonaisuuden suunnitteluun, suunnitelmien kommentointiin sekä vertaisarvioijien tarpeen arvioimiseen.

Pyrimme vastaamaan kaikille abstraktin lähettäneille 15.12.2017 mennessä. Arvioimme tässä vaiheessa, soveltuuko tarjottu artikkelin aihe teemanumeron kokonaisuuteen, sekä saatamme antaa lisäohjeita.

Artikkelikäsikirjoitusten määräpäivä on 12.3.2018, minkä jälkeen käsikirjoitukset menevät vertaisarvioitavaksi. Lopullinen artikkeleiden valinta tapahtuu refereelausuntojen perusteella sekä teemanumeroa koskevin toimituksellisin perustein. Jos käsikirjoitus hyväksytään vertaisarvioinnissa, mutta se ei tule valituksi teemanumeroon, käsikirjoitusta voi tarjota julkaistavaksi Synteesin myöhempiin numeroihin.

Teemanumeron artikkeleiden laajuus voi vaihdella 25 000 – 50 000 merkin välillä. Merkit lasketaan välilyönnit mukaan lukien. Lähdeluetteloa ei lasketa mukaan merkkimäärään.

Jos haluat tutustua ennakolta Synteesin kirjoittajaohjeisiin, ne löytyvät lehden aiempien numeroiden viimeiseltä sivulta.

Teemanumeroon liittyviä tapahtumia

Synteesin teemanumeron yhtenä innoittajana on Helsingissä kesäkuussa järjestetty konferenssi GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities (www.finlit.fi/en/genesis2017). Hyvän vastaanoton saanut tapahtuma saa jatkoa Puolassa vuonna 2019 pidettävässä konferenssissa GENESIS – CRACOW 2019 (Jagiellonian yliopisto, 12.–14.6.2019).

Helsingissä järjestetään 1.11.2017 samasta aihepiiristä Variantti-verkoston kollokvio LUOMISTYÖN JÄLJILLÄ – Taiteiden tutkimusta geneettisen kritiikin näkökulmista (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasali, Hallituskatu 1, Helsinki). Kollokvion ohjelma ja esitelmien abstraktit ovat luettavissa osoitteesta http://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/variantti-tekstikritiikin-ja-tieteellisten-editioiden-tutkijaverkosto

Kirjoituskutsu on kaikille avoin ja siitä voi levittää tietoa eri foorumeille.

Tiedustelut:

Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko, Synteesin teemanumeron vierailevat päätoimittajat
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA
Tutkimusosasto
Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot
edith @ finlit. fi
etunimi.sukunimi@finlit.fi