Varuskuntaelämää Lappeenrannassa

Muistitiedon keruu 1.1.2018–31.5.2018

Tuhannet asevelvolliset ovat olleet varusmiespalveluksessa Uudenmaan Rakuunarykmentissä ja Karjalan Tykistörykmentissä Lappeenrannassa. Sotien jälkeen Viipurin Taistelukoulun työ jatkui lentokentän vieressä, koulun muuttuessa lopulta 2000-luvulla Maasotakouluksi. Seitsemän vuosikymmenen aikana on koulutettu tuhansia oppilaita sotilasammatteihin ja annettu ammatillista perus-, täydennys- ja jatkokoulutusta eri henkilöstöryhmille.

Myös lappeenrantalaisilla on monenlaisia muistoja varuskunnasta. Puolustusvoimien ajoneuvot, kantahenkilökunta ja varusmiehet olivat tuttu näky kaupungissa ja maakunnassa. Varuskuntasoittokunta tuotti ja tuottaa edelleen musiikillisia elämyksiä Rakuunasoittokuntana.

Keräämme nyt Lappeenrannan varuskuntaan liittyviä muistoja. Kirjoita kokemuksistasi! Voit käyttää apuna seuraavia kysymyksiä:

 • Oletko suorittanut varusmiespalveluksen Lappeenrannassa?
 • Oletko ollut henkilökunnan kursseilla Maasotakoululla tai sen edeltäjäkouluilla?
 • Millaisia muistoja sinulla on oppilasajasta, varusmiesajasta, varuskunnasta, sotilaskodista? Millaista oli varuskuntakerhoilla?
 • Oletko kuulunut varuskunnan kantahenkilökuntaan tai työskennellyt varuskunnassa siviilinä?
 • Asuitko kasarmialueella puolisona tai lapsena? Kerro kokemuksistasi.
 • Millaista on ollut asua varuskunnassa tai sen lähistöllä?
 • Jatkosodan jälkeisinä vuosina osa sotilashenkilökunnasta asui Lemin Kantturaniemen ja Taipalsaaren parakkiasunnoissa. Muistatko niitä aikoja?
 • Mitä varuskunta on merkinnyt sinulle tavallisena kaupunkilaisena?
 • Onko perheenjäsenesi työskennellyt varuskunnassa? Millaisia muistoja sinulla on siitä?
 • Kuinka varuskunta on vaikuttanut ympäristön ja paikkakunnan elämään?
 • Onko perheenjäsenesi, puolisosi tai tuttavasi ollut varusmiespalveluksessa Lappeenrannassa? Kirjoita muistoistasi.

Kirjoitukset arkistoidaan tutkijoiden käyttöön SKS:n arkiston Joensuun toimipisteeseen. Voit lähettää myös kertomukseesi ja Lappeenrantaan liittyviä valokuvia ja äänitteitä.

Tiedotamme keruun tuloksista syksyllä 2018. Arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura sekä Ali-, Toimi- ja Opistoupseerien Perinneyhdistys ry.

Lisätietoja:
Arkistotutkija Jukka Timonen, SKS:n arkiston Joensuun toimipiste, p. 040 730 1739, jukka.timonen@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Voit myös äänittää muistelusi tai haastatella henkilöä, jolla on varuskuntiin liittyviä muistoja. Kirjoita vastaukseesi suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimellä tai nimimerkillä SKS:n arkistoon.

Otamme vastaan myös valokuvia Lähettämällä kuvat annat suostumuksesi kuvien arkistointiin SKS:n arkistoon sekä niiden tutkimiseen ja julkaisemiseen arkiston sääntöjä noudattaen. Muista kuvaluovutuksista ota yhteyttä
arkistokuvat@finlit.fi.

Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin.

Lähetä kirjoituksesi 31.5.2018 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen SKS:n arkisto, Joensuun toimipiste, PL 111, 80101 Joensuu (merkitse kuoreen tunnus ”Varuskuntaelämää Lappeenrannassa”) tai
 • sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään tunnus ”Varuskuntaelämää Lappeenrannassa”.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.