FILI’s advisory board 2018

Kalle Hakkola (executive manager)

Kukku Melkas (docent, university lecturer)

Stefan Moster (translator, writer)

Agneta Rahikainen (programme manager, vice-chair of the board)

Ville Rauvola (publishing director)

Tarja Roinila (translator, artist professor)

Touko Siltala (publisher, chair of the board)

 

Advisory board of the delegation for the promotion of literature in Swedish 2016–18

Finlands svenska socialdemokrater
Fil.lic. Rolf Johansson

Finlands Svenska Författareförening
Författare Hannele Mikaela Taivassalo

Finlands Svenska Lärarförbund
Biträdande rektor Pamela Granskog

Finska Läkaresällskapet
Professor emeritus Christer Holmberg

Finska Vetenskaps-Societeten
Professor Jan-Ola Östman

Föreningen Brage
Docent Lars-Folke Landgrén

Geografiska Sällskapet i Finland
Professor John Westerholm

Juridiska Föreningen i Finland
Professor Johan Bärlund

Nordenskiöld-samfundet i Finland
Docent Martin Lodenius

Samfundet Folkhälsan
Pol.mag. Anna Ehrnrooth

Svensk-Österbottniska Samfundet
Redaktör Sofie Furu

Svenska folkskolans vänner
Fil.mag. Stig-Björn Nyberg

Svenska litteratursällskapet i Finland
Professor Clas Zilliacus (ordförande)

Svenska litteratursällskapet i Finland
Professor Fred Karlsson

Tekniska Föreningen i Finland
Generalsekreteraren Henrik Janson