Finländska litteraturprogrammet i det tyskspråkiga Europa 2014

Finland är temaland på bokmässan i Frankfurt, världens största branschbokmässa, i oktober nästa år. FILI – Finnish Literature Exchange har förberett projektet sedan 2009.

 Hurdan är bokmässan i Frankfurt?

För många ligger kanske Helsingfors bokmässa närmast till hands som referenspunkt. Helsingfors bokmässa är en ovanligt livlig bokmässa, men bokmässan i Frankfurt är väldigt annorlunda till sin karaktär. Den sträcker sig över fem dagar och är öppen för yrkesfolk från onsdag till fredag och från fredag kväll till söndag blir den ett evenemang för hela familjen.

Under de första dagarna som riktar sig till yrkesverksamma inom bokbranschen besöks mässan av ca 170 000 personer och under veckoslutet räknar man med mer än 100 000 ”vanliga” besökare. Redan ur publiksynvinkel är mässan ett jättelikt evenemang – och inte bara i Tyskland, det är ju fråga om världens största och mest betydande händelse i bokvärlden. Utställningsutrymmet är ca 170 000 kvadratmeter och bussar transporterar besökarna mellan de olika hallarna.

Bokmässan i Frankfurt skiljer sig särskilt från Helsingfors bokmässa också så till vida att det inte är tillåtet att sälja böcker där. Under branschdagarna är det rättigheter – översättnings-, och i allt större utsträckning också materiella produkträttigheter – som byter ägare. Under veckoslutet kommer allmänheten för att lyssna på författare, delta i seminarier och olika tillställningar som är avsedda för barnfamiljer.

Böcker av författare som uppträder på mässan kan köpas i de lokala bokhandlarna som deltar på sitt eget sätt i bokmässan: med skyltning, mässerbjudanden och andra jippon i stadens alla bokhandlar och på andra håll i Tyskland.

Genom åren – mässan i Frankfurt tog sin början år 1949 – har konceptet varit det samma.  Det som ger mässan variation är temalandet. Så har det varit sedan 1980-talet. Temalandet tillför färg och karaktär genom sina individuella målsättningar, sina individuella uttryckssätt, sina författare och sin litteratur.

Finland som temaland på bokmässan i Frankfurt

Litteraturen och exporten av översättningsrättigheter är kärnan i Finlands temalandssatsning. Målet är att lyfta exporten av översättningsrättigheter till en ny och permanent högre nivå. De senaste årens framgångar visar att också ett litet språk kan producera internationella succéer. Den tyska bokmarknaden hör till de största i världen och fungerar som en språngbräda till andra språkområden. Det finländska kunnandet inom utbildning och läromedel har gott internationellt renommé och Finlands medverkan i Frankfurt 2014 erbjuder chansen att presentera detta kunnande både på bredden och på djupet.

Läsning hör till vår framgångshistoria, och det finländska kunnandet inom skola och utbildning är en ännu större framgångssaga. De internationella PISA-undersökningarna ger de finländska elevernas kunskaper erkännande, det vidsträckta biblioteksnätet som är gratis är en högt värderad institution och det litterära fältet är vitalt. Tron på läsningen som en kraft som skapar välbefinnande och på bildning som allemansrätt är viktiga fundament i den finländska kulturen. Läsningen är och ger finländarna superstyrka – och den är en viktig del av berättelsen om Finland. Vi vill kommunicera att kultur och litteratur tillhör alla, överallt. Vi bär med oss litteraturen i våra tankar, i vårt bagage, i läsplattorna, i hemmen, i skolorna, i biblioteken.

Förberedelser har redan gjorts för Frankfurt 2014

Som det lilla land vi är har vi behövt en lång tid för att förbereda för detta omfattande projekt. Litteraturexport är inte möjligt utan en yrkeskunnig översättarkår. FILI har arrangerat översättarseminarier, skapat möjligheter till praktik och främjat kontakter mellan översättare, allt för att stärka översättarnas ställning. Seminarierna har arrangerats efter behov och för olika målgrupper, och de riktar sig till såväl nybörjare som mer erfarna översättare.

Sedan 2010 har vi bjudit in utländska förläggare till Finland för att de ska få lära känna vår litteratur. Ungefär hundra förläggare har under de tre senaste åren deltagit i sådana Editors’ Weeks, och av dem har de flesta senare inkluderat finländska titlar i sin utgivning.

Främjandet av finländsk litteraturexport ser inte ut att avta, 2013 och 2014 kommer finländska bokrättigheter att säljas mer än någonsin. Projektet lägger grunden för framtiden, eftersom bara ett begränsat antal författare kan delta i det litterära programmet under mässdagarna i Frankfurt 2014. Det ska garantera att efterfrågan på finländsk litteratur också i fortsättningen är stor, inte bara i det tyskspråkiga Europa utan också i andra länder.

Finlands litterära program i det tyskspråkiga Europa 2014

Trots namnet begränsar sig Frankfurt-projektet inte bara till fem dagar på bokmässan i oktober nästa år, det sträcker sig över nästan hela året. Finlands litterära program 2014 i det tyskspråkiga Europa offentliggörs officiellt den 13.3 2014 på bokmässan i Leipzig, som är det största bokevenemanget som riktar sig till läsare inom detta språkområde. Bokmässorna i Frankfurt och Leipzig samarbetar kontinuerligt kring temaländerna. Här börjar det litterära programmet som pågår till ända till slutet av 2014.

Målsättningen för programmet är:

  1. att stärka banden till tyska förlag och evenemangsarrangörer med tanke på framtiden: att skapa nya och långsiktiga samarbetsformer så att finländska författare kan bli mer synliga i litterärt kvalitativa runt om i det tyskspråkiga Europa
  2. att erbjuda publiken särskilda ”COOL”-program, som ger uttryck för den finländska litteraturens särdrag, för läsandets glädje och nödvändighet för alla och överallt

Litteraturprogrammets ramar

Ägare till Frankfurts bokmässa är Börsenverein des deutschen Buchhandels, bokhandlarnas och förlagens gemensamma organisation. Därför är själva bokförsäljningen ett av huvudsyftena också på bokmässan i Frankfurt. Temalandets program utgår därför från de verk som är utgivna på tyska och är tillgängliga i de lokala bokhandlarna. Utgående från dagsläget kan man vänta sig att det under perioden oktober 2013–oktober 2014 utkommer ca 50 nya enskilda författares titlar och därtill klassiker och antologier.

Vi räknar med att uppemot 100 författare, översättare och litteraturexperter kommer att uppträda under år 2014 i det tyskspråkiga Europa. Ungefär 50 författare deltar i bokmässan i Frankfurt i oktober. Antalet baseras på de kommande översättningarna till tyska och så att varje författare ska ha minst ett framträdande på själva mässan och därutöver i staden Frankfurt som också erbjuder många slags litteraturprogram under mässdagarna.

Urvalskriterier för författarbesöken under 2014

1)      att författaren har en aktuell översättning på tyska och ett tyskt förlag som deltar i programplaneringen och i kostnaderna (nytryck av tidigare översatta verk tas också i beaktande)

eller

2)      att författaren deltar i ett projekt som har egen finansiering och lokala samarbetspartners

3)      att litteraturprogrammet utgör en helhet, som ger utrymme för olika genrer, litterära former och språkgrupper, rättvist och mångsidigt.

 

Maria Antas och Tiia Strandén

Skribenter koordinerar litteraturprogrammet för FINNLAND. COOL.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>