Mikä on teemamaahanke?

Suomi on Frankfurtin kirjamessujen teemamaa vuonna 2014. Kirjallisuuden vientiorganisaatio FILI koordinoi Suomen suurinta kulttuurivientitapahtumaa, jonka ohjelmaa rakennetaan yhteistyössä suomalaisten kustantajien ja muiden kirjallisuuden asiantuntijoiden sekä keskeisten ministeriöiden (OKM, TEM ja UM) ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

Taustaa

Päätös Suomen teemamaastatuksesta tehtiin jo vuonna 2009. Sopimuksen Frankfurtin kirjamessujen kanssa on solminut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura / FILI, joka johtaa ja koordinoi hankekokonaisuutta. Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 4 miljoonaa euroa, joka kattaa valmisteluvaiheen sekä hankkeen evaluoinnin. Kyseessä on ensimmäinen kulttuurivientihanke, jonka budjetti koostuu puoliksi julkisesta ja puoliksi yksityisestä rahoituksesta. Yksityisen puolen rahoituksesta noin puolet tulee säätiöiltä ja rahastoilta ja loppuosa yritysyhteistyöstä.

Keskeistä Suomen teemamaahankkeessa on käännösoikeuksien myynti. Saksan kirjamarkkinat ovat perinteisesti olleet sillanpääasemassa muualle Eurooppaan ja maailmalle: tavoite onkin, että teemamaavuoden jälkeen käännösoikeuksien myynti asettuu pysyvästi korkeammalle tasolle. Myös lukemisen ja oppimisen uudet muodot sekä Suomen erinomaiset oppimistulokset kulkevat punaisena lankana läpi hankkeen. (Lue tavoitteista tarkemmin hankkeen strategiasta.)

Frankfurtin kirjamessut ja teemamaa

Frankfurtin kirjamessut on maailman tärkein kirja-alan tapahtuma, jonne kokoontuu joka syksy yli 175 000 kustantamisen ammattilaista noin sadasta maasta. Heistä peräti 82 prosenttia on ostamassa ja myymässä käännösoikeuksia. Messualueella on 170 000 m2 näyttelytilaa ja useita eri halleja joiden välillä bussikuljetus.

Viisipäiväiset Frankfurtin kirjamessut on myös saksankielisen Euroopan tärkein kulttuuritapahtuma, jossa on vuosittain kaikkiaan 300 000 kävijää. Teemamaalla on messuilla laaja kustantajien osasto, kirjallista ohjelmaa, 2 300 neliön teemapaviljonki, jossa käy noin 100 000 vierasta, sekä muita kulttuuritapahtumia.

Messuilla on vuodesta 1988 lähtien ollut vuosittain eri teemamaa, mikä tuo vaihtelua muutoin samanlaisena pysyville kirjamessuille. Pienelle maalle, kuten Suomelle, tämä on harvinaislaatuinen ja kertaluontoinen kunnia. Islanti oli messujen teemamaana vuonna 2011 ja olemme voineet oppia paljon toisen Pohjoismaan kokemuksesta. Vuoden 2012 teemamaa oli Uusi-Seelanti ja tänä vuonna vuorossa on Brasilia. Suomen jälkeen, vuonna 2015, teemamaastatusta kantaa Indonesia.

Teemamaa kiinnostaa tietysti myös mediaa: jopa puolet kaikesta messujen saamasta mediahuomiosta osuu teemamaalle.

Suomen teemamaahanke

Vuodet 2011–2013 ovat teemamaahankkeen intensiivistä suunnitteluvaihetta. Vahvistamme kääntäjien koulutusta, järjestämme lisää kustantajavierailuja ja saksalaisia kustantajia sekä kulttuuri-instituutioiden toimijoita kutsutaan tutustumaan suomalaiseen taiteen kenttään. Esimerkiksi Leipzigin kirjamessuille kutsuttiin maaliskuussa 2012 suomalaisia sarjakuvataiteilijoita. FILI järjesti Helsingissä kesäkuussa 2012 mittavan konferenssin 130 suomalaisen kirjallisuuden ulkomaiselle kääntäjälle. Kesällä 2013 toteutimme erillisen saksalaisten kustantajien ja kirjallisuusammattilaisten vierailun Suomeen.

Lokakuun 2013 messuilla Suomi järjesti lehdistötilaisuuden sekä otti ns. viestikapulan vastaan edelliseltä teemamaalta Brasilialta. Nyt katseet kohdistuvat vuodeksi Suomeen!

Haluamme toteuttaa strategiaamme, jossa oppiminen ja koulutus ovat keskiössä, myös käytännössä. Hankkeen visuaalisesta ilmeestä vastaavat Aalto-yliopiston graafisen suunnittelun opiskelijakolmikko Jinhee Kim, Anssi Kokkonen ja Tommi Leskinen. Suomen messupaviljonkikin toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa opiskelijatyönä. Sen suunnittelusta vastaavat tila- ja kalustesuunnittelun koulutusohjelmien kolme opiskelijaa (Natalia Baczynska Kimberley, Nina Kosonen ja Matti Mikkilä) professorinsa Jouko Järvisalon ja lehtorinsa Martin Relanderin ohjauksessa.

Mitä messuilla vuonna 2014 tapahtuu?

Frankfurtin kirjamessut järjestetään 8.–12. lokakuuta vuonna 2014, kun Suomi on teemamaana. Teemamaastatus käsittää paljon muutakin kuin nuo viisi päivää. Suomen kirjallinen ohjelma Saksassa kattaa oikeastaan koko vuoden 2014: se käynnistyy Leipzigin kirjamessuilta maaliskuussa 2014. Koska Frankfurtin messut ovat merkittävä tapahtuma, kohdistuu teemamaahan ja sen kirjailijoihin suurta kiinnostusta pitkin vuotta muissakin kirjallisuustapahtumissa.Tätä kokonaisuutta rakennetaan yhteistyössä saksalaisten ja suomalaisten kustantajien kanssa.

Suomi on messuilla mukana kolmella elementillä: Suomen Kustannusyhdistyksen koordinoimalla kustantamoiden yhteisellä osastolla (halli 5), oppimateriaalikustantajien osastolla ja lavalla (halli 4) sekä 2300-neliöisellä messupaviljongilla (Forum-halli). Varsinkin messuviikonloppuna kävijämäärät paviljongissa ovat suuret. Paviljonki tulee toimimaan kurkistusikkunana Suomeen, edustamaan suomalaista muotoilua ja osaamista sekä välittämään olemuksellaan ja ohjelmallaan strategiaamme: suomalaista tarinaa lukemisen ilosta ja tärkeydestä, oppimisen ja koulutuksen merkityksestä sekä niiden tasa-arvoisesta saavutettavuudesta.

Lokakuun 2014 messuilla tulee olemaan mukana muutama kymmenen suomalaista kirjailijaa. Myös Suomen oppimateriaalikustantajat osallistuvat myös messuille omalla laajalla panoksellaan – onhan koulutus ja oppiminen oleellinen osa strategiaamme. Messuilla tulee olemaan erilaisia ammattilaisseminaareja ja -keskusteluita.

Teemamaavuonna suomalainen kulttuuri esittäytyy laajemminkin eri puolilla Frankfurtia museoissa ja muissa taidelaitoksissa. Suomen Saksan-instituutti koordinoi puolestaan kulttuuriohjelmaa muualle saksankieliseen Eurooppaan: http://finnland-institut.de/fi/cool/

 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Suomen teemamaahankkeen rakentamista voi seurata ja sen etenemistä kommentoida Frankfurt 2014 -blogissa ja FILIn Facebook-sivulla. Lue myös tuoreet kirjakuulumiset Books from Finlandin nettilehdestä. Ja osallistu – ajatuksesi ja kommenttisi ovat tervetulleita!