Mentorointiohjelma

FILI on perustanut kaksi mentorointiohjelmaa:

Ohjelmaan 1 voi aktoriksi hakea uransa alussa oleva kääntäjä, jolla ei vielä ole kovin paljon kokemusta kirjallisuuden kääntämisestä tai kääntämisestä suomen kielestä omalle äidinkielelleen. Valituksi tuleminen edellyttää myös sopivan mentorin löytymistä. Mentoroinnin tavoitteena on tehdä näytekäännös. Huom! Ensimmäisenä vuonna ohjelma koskee vain suomesta kääntäviä.

Ohjelmaan 2 voi aktoriksi hakea kääntäjä, jolla on jo käännössopimus mutta ei vielä kovin paljon kokemusta kirjallisuuden kääntämisestä, tai kääntämisestä suomen kielestä omalle äidinkielelleen. Valituksi tuleminen edellyttää myös sopivan mentorin löytymistä. Mentoroinnin tavoitteena on tukea kääntäjää julkaistavan käännöksen työstämisen aikana.

Mentorit kumpaankin ohjelmaan pyritään löytämään FILIn ”mentoripankista”, johon on koottu mentoriksi ilmoittautuneiden yhteystiedot. Halukkuutensa mentoriksi voi yhä ilmoittaa ottamalla yhteyttä FILIin Merja Ahoon.

Miten ohjelmiin haetaan?

Ohjelma 1: Hakuaika on 11.12.2019–6.1.2020. Valinnat tehdään 10.1.2020 mennessä ja valintapäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille viimeistään 15.1.2020.  

Ohjelmaan valituille mentoripareille järjestetään yhteinen aloitusseminaari Helsingissä 27.–28.2.2020. Seminaarissa käydään läpi mentorointiohjelman sisältö ja käytännön asioita. Mentorointijakso alkaa 27.2.2020 ja päättyy 20.10.2020 Helsingin kirjamessujen yhteydessä järjestettävään päätösseminaariin. Kumpaankin seminaariin osallistuminen on mentorointipareille pakollista.

Emme voi taata, että jokainen hakukriteerit täyttävä hakija pääsee mentorointiohjelmaan, sillä paikkoja on rajallisesti. Hakulomake kannattaa silti lähettää, sillä jokainen mentoripari muodostetaan yksilöllisen harkinnan perusteella. Aktoreita valittaessa etusijalla ovat hakijat, joilla on profiili Kääntöpiirissä. Voit luoda Kääntöpiiriin profiilisi, vaikka sinulla ei vielä olisi yhtään julkaistua käännöstä.

Ohjelmaan haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä ajantasainen CV ja motivaatiokirje.

Tarvittaessa kysy lisää FILIstä Merja Aholta, .

Ohjelma 2: Ohjelmaan on jatkuva haku. Kun olet solminut käännössopimuksen ja koet tarvitsevasi tukea kääntämisprosessissa, voit hakea sähköisellä lomakkeella.

Hakemukseen on liitettävä ajantasainen CV ja motivaatiokirje. Kysy lisää FILIstä Johannalta Pitkäseltä, .

Mitä mentorointi on?

Mentorointi on tavoitteellinen ja ammatillinen, kahdenkeskinen vuorovaikutussuhde, jossa tärkeää on henkilökohtaisuus, avoimuus, luottamus ja sitoutuneisuus.

Mentorointi on ajallisesti rajattu prosessi, jolle on asetettu tavoite. Keskinäisistä työskentelytavoista ja pelisäännöistä sekä vaitiolovelvollisuudesta laaditaan kirjallinen sopimus.

 Hyvään alkuun pääsemiseksi on myös tärkeää käydä lävitse sekä mentoroitavan (eli aktorin) että mentorin odotuksia ja toiveita mentorointiohjelmalle ja toisilleen. Keskeistä mentoroinnissa on se, että kaikki mentorointi, ammatillinen vuoropuhelu, tapahtuu aktorin aloitteesta. Aktorin aikataulu ja tarve luovat koko mentoroinnin pohjan.

Aktori-mentori-työpari sopii yhdessä yhteiset tavoitteet, tapaamisaikataulun ja kuinka pidetään yhteyttä tapaamisten välillä. Ennen kutakin tapaamista sovitaan, mitä aktori siltä toivoo ja kuinka valmistautuu, jotta mentori voi myös valmistella tapaamista etukäteen.

Mentorointi on prosessi, jonka avulla voidaan jakaa kokemuksia ja hiljaista tietoa. Aktori voi kokea saavansa mentorilta konkreettisia tietoja tai neuvoja itse työn tekemiseen, henkilökohtaista valmennusta ja kannustusta. Mentorin tehtävä on auttaa aktoriaan verkostoitumaan ja luomaan alalla välttämättömiä suhteita. Ennen kaikkea mentori antaa tukea niihin asioihin, jotka ovat aktorille tärkeitä ja joihin aktori ilmaisee kaipaavansa toisen, luotetun ihmisen – mentorin – näkökulmaa.

Parhaimmillaan mentorointi tukee sekä aktorin että mentorin kehittymistä ammatissa.

Mentorointi on aktorille maksutonta koulutusta. FILI maksaa mentorille palkkion.