Työharjoittelu FILIssä

FILI ja CIMO (Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus) tarjoavat mahdollisuuden kuuden kuukauden työharjoitteluun FILIssä. Harjoittelu on tarkoitettu ulkomaisten korkeakoulujen suomen kielen opiskelijoille, jotka aikovat suuntautua kääntäjän uralle. CIMOn ”Suomea Suomessa” -ohjelman kautta toteutettavaan harjoittelujaksoon voivat hakeutua 18 vuotta täyttäneet yliopistoissa, korkeakouluissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa suomen kieltä pää- tai sivuaineena opiskelevat tai vastavalmistuneet henkilöt. Hakijan valmistumisesta saa olla enintään yksi vuosi.

Harjoittelijan työnkuva muovautuu tarkemmin oman osaamisen sekä FILIn ajankohtaisten hankkeiden pohjalta, ja sisältää aina avustavia toimistotehtäviä. Harjoittelijalla on mahdollisuus edistää omia käännösprojektejaan työharjoittelun aikana. Valtaosa FILIn entisistä harjoittelijoista työskentelee nykyään kääntäjinä.

Haku sekä aloittelevien kääntäjien seminaariin että työharjoitteluun FILIssä suoritetaan CIMOn kautta.