Suomalaiset kustantajat

FILI tukee suomalaisia kustantajia ja agentuureja kirjallisuusviennissä muun muassa tukiohjelmin sekä luomalla ja ylläpitämällä kansainvälisiä ammattilaiskontakteja.

FILIn tukiohjelmat suomalaisille kustantajille

FILIssä on viisi käännöstuen ja kolme painatustuen hakuohjelmaa, joista myönnetään vuosittain tukea yli 600 000 euroa. Lisäksi FILI myöntää matka-apurahoja kääntäjille, promootiotukea käännöksen ulkomaisille kustantajille ja tapahtumajärjestäjille sekä näytekäännöstukea suomalaisille ja ulkomaisille kustantajille ja kääntäjille.

Suomalaiset kustantajat voivat hakea FILIltä käännöstukea ulkomaisen kirjallisuuden suomentamiseen ja pohjoismaista tukea suomenruotsalaisen kirjallisuuden suomentamiseen.

Suomalaiset kustantajat, agentuurit ja kääntäjät voivat hakea näytekäännöstukea teoksen myyntityön tueksi.

(Ruotsinkielisen kaunokirjallisuuden kääntämisen ja painattamisen tukiohjelma siirtyy Svenska Litteratursällskapetiin 1.1.2018. Hakuajat säilyvät ennallaan (1.5. ja 1.11.).)

Lue lisää: FILIn tuet

Lisätietoa FILIn tuista:

Muiden Pohjoismaiden tukiohjelmat

Pohjoismaisen kirjallisuuden käännöstukea kotimaisille kielille voi hakea muista pohjoismaisista kirjallisuuden tiedotuskeskuksista:

Islanninkielinen kirjallisuus: The Icelandic Literature Center

Norjankielinen kirjallisuus: NORLA

Ruotsinkielinen kirjallisuus: Statens kulturråd

Tanskankielinen kirjallisuus: Kunststyrelsen

Fäärinkielinen kirjallisuus: FarLit

Grönlanninkielinen kirjallisuus: Greenland Writers Association

Saamenkielinen kirjallisuus: Saamelaiskirjailijoiden liitto


Editors’ Week -vierailut

Järjestämme ulkomaisille kustantajille vuosittain 2-3 Editors’ Week -vierailua Suomeen tutustumaan suomalaiseen kirjallisuuteen ja kustannuskenttään. Otamme mielellämme vastaan vinkkejä ulkomaisista kustantajista, joita kutsua Suomeen!

Lisätietoa Editors’ Week -vierailuista: