Hankkeet

Finnland. Cool. – Suomi teemamaana Frankfurtin kirjamessuilla 2014

Frankfurtin kirjamessut on maailman tärkein kirja- ja media-alan tapahtuma, ja Suomi oli messujen teemamaa vuonna 2014. FILI koordinoi Suomen suurinta kulttuurivientitapahtumaa, jota valmisteltiin viiden vuoden ajan. Rahoituksesta puolet koostui julkisesta rahasta (OKM, TEM) ja puolet yksityisestä.

Teemamaahankkeen keskiössä oli kirjallisuus ja kirjallisuuden käännösoikeuksien myynti. Lukemisen, koulutuksen ja oppimisen merkitys kulkivat punaisena lankana läpi hankkeen. Hankkeeseen kuului myös suomalaisen kulttuurin esittely Frankfurtin museoissa ja muissa taidelaitoksissa syksyllä 2014. Muuta kulttuuriohjelmaa Saksaan ja saksankieliseen Eurooppaan koordinoi Suomen Saksan-instituutti.

Hankkeen tavoitteena oli Suomen kirjallisuuden käännösoikeuksien myynnin nostaminen pysyvästi korkeammalle tasolle. Saksan markkinat toimivat perinteisesti porttina muualle maailmaan.

Lisätietoja hankkeesta ja ohjelmasta sekä valokuvia kampanjasivuilla www.finnlandcool.fi

Pilottihanke: Kääntäjien mestariluokka

FILI pilotoi vuonna 2013 uutta kääntäjäkoulutuksen mentorointimallia, jota rakennettiin yhteistyössä seitsemän ulkomailla toimivan Suomen kulttuuri-insitituutin kanssa. Mestariluokan käynnistysvaiheessa mukana olivat seuraavat instituutit: Benelux, Berliini, Budapest, Madrid, Pietari, Tukholma ja Viro. Hanke huipentui kesäkuussa 2015 mentoriluokkien yhteisseminaariin Helsingissä. Seminaariin osallistui myös suomentajia ja hankekumppanina oli Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto.

Hanketta on rahoittanut Kordelinin säätiö ja seminaariosuutta tukeneet opetus- ja kulttuuriministeriö, Otavan Kirjasäätiö, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, Suomen Kulttuurirahasto, Tuglas-seura ja WSOY:n kirjallisuussäätiö.