Ansökningsomgången för FILI:s stöd utgår den 1 maj 2019

FILI:s elektroniska ansökningsblanketter stängs den 1 maj kl. 23.59 (finsk tid). Vänligen observera att FILI stänger också för Valborg (1.5.). Resultaten publiceras i sluten av juni.