Statens utländska översättarpris till Birgita Bonde Hansen

Minister Sampo Terho överlämnade idag statens utländska översättarpris till Birgita Bonde Hansen (f. 1977). Birgita Bonde Hansen har översatt ett flertal av Finlands internationellt mest namnkunniga författare, som Sofi Oksanen, Laura Lindstedt och Antti Tuomainen till danska. Hittills har hon byggt upp en imponerande samling om 40 översättningar av finländsk samtidslitteratur till danska.

Birgita Bonde Hansen har studerat finska på Köpenhamns universitet och hennes väg till översättningsyrket gick via dramatiken. Hennes första romanöversättningar var böcker av Kari Hotakainen och Sofi Oksanen år 2011. Båda dessa berättare har följt henne under hennes yrkesbana: Bonde Hansen har översatt fyra av Hotakainens romaner och Oksanens fyra romaner. Hon översätter även estnisk litteratur till danska.

Birgita Bonde Hansen fascineras särskilt av översättningens språkliga aspekter. Den gedigna språkfärdighet hon tillägnat sig och hennes bakgrund som lingvist utgör grundpelarna för hennes arbete som översättare. Bonde Hansen övertygar också som översättare av språkligt krävande berättare, exempelvis Katja Kettu och Rosa Liksom. Om Birgita Bonde Hansens grundmurade yrkesskicklighet vittnar hennes uppenbart hängivna och passionerade inställning till arbetet.

Danska har varit ett av de största målspråken för översättning av finländsk litteratur de senaste åren, och den finländska prosan har inte minst Birgita Bonde Hansens utmärkta översättningar att tacka för sina framgångar i Danmark. Tidigare i år tilldelades hon Blixenpriset för årets bästa översättare av Danmarks översättarförbund.

Statens utländska översättarpris delas ut av undervisnings- och kulturministeriet sedan 1975.  Priset uppgår till 15 000 euro och beviljas från spelbolag Veikkaus intäkter. Priset delas varje år ut till en meriterad översättare av finländsk litteratur enligt förslag från FILI Center för litteraturexport.

Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho ser priset som ett erkännande av översättarnas viktiga arbete för finländsk kulturexport.

Mer information: stf. informatör Johanna Sillanpää, FILI, , p. 050 4300 119

Rekordförsäljning av finländska böcker i världen

Under 2016 såldes rättigheter för böcker översatta från finska, finlandssvenska och samiska för över tre miljoner euro. Den senaste litteraturexportens värde-rapporten vittnar om att tillväxt vilar på en hållbar grund.

Försäljningsinkomsterna från rättigheter för finländsk litteratur ökade under 2016 med över en tredjedel jämfört med 2015 och uppgick till 3,14 miljoner euro. Siffran är en del av en stigande kurva som började redan 2011 och som visar att den finländska litteraturens förmåga att väcka intresse internationellt nått en helt ny nivå.

Finland var temaland på bokmässan i Frankfurt år 2014. Den nya rapporten från FILI – Center för litteraturexport och Media Clever visar att litteraturexporten fortfarande drar fördel av Finnland.Cool-projektets framgångar.

”Förutom rättighetsexporten har även royaltyinkomsterna ökat kraftigt”, säger FILIs chef Tiia Strandén. Royaltyinkomsterna nästan fördubblades från 2014 till 2016. ”Det visar att översättning av finländska böcker säljer i utlandet. Kommersiella framgångar är en förutsättning för fortsatta köp av bokrättigheter i framtiden.”

Siffrorna i rapporten är inhämtade från finska förlag och litterära agenter, och därför saknas uppgifter om författare med utländska agenter, exempelvis Sofi Oksanen och Kjell Westö. Det är med andra ord ännu vanligare att finska böcker hamnar i shoppingkassen.

Storbritannien och USA har med en andel på 25 procent blivit de viktigaste exportmarknaderna för finländsk litteratur. På andraplatsen har även det traditionellt viktiga Tyskland ökat procentuellt. ”Stora marknader skapar inkomster, och en engelskspråkig försäljningsframgång öppnar ofta dörrar till andra språkområden”, säger Strandén.

Mer information:
FILI – Center för litteraturexport
Chef Tiia Strandén, tfn +358 (0)40 5820 975

Den finländska litteraturens marknadsvärde 2016

Center för litteraturexport FILI stöttade översättning av finländsk litteratur till närmare 40 språk under året

Utländska förlag kan söka stöd från FILI för översättning av finländsk litteratur till andra språk. Mest stöd beviljades för översättning av finländsk litteratur till franska, tyska, ungerska, danska, estniska och holländska. Spektrumet av språk var brett, stöd beviljades för översättningar till 39 olika språk från färöiska till georgiska och från vietnamesiska till galiciska.

Bland barn- och ungdomslitteraturen utgick mest stöd till böcker av Timo Parvela, Maria Turtschaninoff och Tuutikki Tolonen. I spetsen för skönlitteraturen för vuxna gick istället Sofi Oksanens Norma, Laura Lindstedts Oneiron och Aki Ollikainens Nälkävuosi.

Förutom översättningsstöd beviljar FILI även marknadsföringsstöd för författares utlandsresor samt resestipendium till översättare. Totalt beviljades i år över 700 000 euro i stöd. Det gick till 549 projekt och 71 procent av ansökningarna beviljades. Stöd kan sökas i tre omgångar under året.

Mer information:

Informatör Silja Hakulinen, FILI – Center för litteraturexport
, tfn. 040 5347 526

Statens utländska översättarpris till norska Turid Farbregd

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har idag överlämnat statens utländska översättarpris till norska Turid Farbregd.

Turid Farbregd Bild: Dorota Osinska

Turid Farbregd
Bild: Dorota Osinska

Översättaren, filosofie kandidaten Turid Farbregd har översatt finsk litteratur till norska i flera decennier. Hennes översättningsvärv har dock fått en helt ny intensitet på 2010-talet och hon har publicerat flera översättningar per år, bland annat av Sofi Oksanen, Antti Tuomainen och Pajtim Statovci. Turid Farbregd har gjort dessa våra samtida författare tillgängliga för norska läsare och visat sin mångsidighet i översättningar av såväl historiska romaner som deckare och dramatik.

Böckerna har hittat sin publik och nått framgångar i Norge. Översättningen av Katja KettusKätilö” (”Jordmora”) tilldelades Kritikerpriset för bästa översättning, den första norska upplagan av Tommi KinnunensNeljäntienristeys” (”Der fire veier møtes”) såldes slut på ett ögonblick och i recensionen av Juha Itkonen skrev en norsk tidning att den finska litteraturen just nu upplever en guldålder.

Turid Farbregd (f. 1941) har bott i Finland sedan 1970. Hon kom då som lektor i norska till Helsingfors universitet. Farbregd är även författare till flera ordböcker, de största av dem en finsk-norsk-finsk ordbok som publicerades i mitten av 1970-talet och en finsk-norsk ordbok i början av 1990-talet.

Antalet finska verk som har översatts till norska har varit beundransvärt högt under detta decennium och det är inte minst Turid Farbregds förtjänst. Utöver att hon själv har översatt, har hon också varit mentor för nästa översättargeneration: lockat nya översättare till branschen, invigt dem i yrkeshemligheter, delat med sig av viktiga kontakter.

För närvarande översätter Farbregd Katja Kettus ”Yöperhonen” samt Tommi Kinnunens ”Lopotti” som båda kommer till de norska bokhandlarna nästa år.

”Översättning är ju storhetsvansinne,” konstaterar Farbregd själv om sitt yrke och säger att hon gläder sig över att finsk litteratur har börjat slå igenom också internationellt. ”En mycket viktig aspekt i detta är att hitta och utbilda översättare.”

Undervisnings- och kulturministeriet har delat ut priset sedan 1975. Priset uppgår till 15 000 euro och delas årligen ut till en välmeriterad översättare av finländsk litteratur utifrån förslag från FILI – Center för litteraturexport.

Närmare information och intervjuer:
FILI – Center för litteraturexport
informatör Silja Hakulinen, tfn +358 40 534 7526

Turid Farbregd:
Bild (c) Dorota Osinska
CV (PDF)

Litteraturexportens marknadsvärde fortsatt högt

Värdet på den finländska litteraturexporten ökade med 8 % under förra året jämfört med föregående år och nådde 2,34 miljoner euro, ett nytt rekord.

Två år efter att Finland var temaland på bokmässan i Frankfurt kan man konstatera att satsningarna har fortsatt ge resultat även efter att projektet avslutades. Den största bruttoinkomstökningen i litteraturexporten skedde mellan 2011 och 2012, då tillväxten var hela 57 %. Efter det har nivån förblivit densamma, drygt två miljoner euro. Förra året slogs ett nytt rekord med 2,34 miljoner euro.

Dessa siffror framgår av en utredning som mätt den finländska litteraturexportens värde åren 2011–2015. Utredningen är den första i sitt slag och är utförd av Media Clever på uppdrag av FILI – Center för litteraturexport och Finlands Förlagsförening.

Utredningen har mätt inkomsterna från försäljning av översättningsrättigheter för finländska böcker till utlandet. Siffrorna kommer från finländska förlag och rättighetsförsäljare. Det verkliga värdet höjs ytterligare av utländska agenters försäljning av finländska verk, som inte mäts i utredningen.

Bland litteraturtyperna avlöser skönlitteraturen och barn- och ungdomslitteraturen varandra på toppen. I förra årets resultat ligger skönlitteraturen etta med 49 procent medan facklitteraturen för första gången knipit andraplatsen med 31 procent. Av litteraturexportens destinationsländer har Tyskland förblivit betydande år efter år och det engelskspråkiga marknadsområdet (USA och Storbritannien) klättrat till andraplaceringen.

Finland var temaland på världens största bokmässa i Frankfurt 2014. Ett av det femåriga projektets huvudmål var att lyfta Finlands litteraturexport till en högre stadigvarande nivå. Projektet finansierades av bl.a. undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet, samordningen sköttes av FILI – Center för litteraturexport.

Slutrapporten för utredningen Värdet av Finlands litteraturexport 2011–2015 publicerades i oktober 2016. Utredningen gjordes med stöd av UKM.

Mer information
FILI:s stf. direktör Tiia Strandén
tfn. +358 (0)40 5820 975

Värdet av Finlands litteraturexport 2011–2015 | slutrapport (OBS: enbart på finska, svensk översättning färdig i början av november)

Center för litteraturexport FILI främjar litteraturens internationalisering, i år har 700 000 euro delats ut i stöd

Resultaten av FILI:s sista ansökningsomgång har publicerats.Totalt har drygt 700 000 euro delats ut i stöd under det gångna året.

Utländska förlag kan söka stöd från centret för litteraturexport FILI för bland annat översättning av finländsk litteratur. Särskilt många ansökningar har inkommit för översättningar till tyska, engelska, estniska, ungerska, franska och kinesiska.

Inom skönlitteratur har stöd beviljats till böcker som varit framgångsrika och prisbelönta även i Finland, som Neljäntienristeys av Tommi Kinnunen, He eivät tiedä mitä tekevät av Jussi Valtonen och Kissani Jugoslavia av Pajtim Statovci. Fackböcker utgör 11 % av det beviljade stödet. Bland barn- och ungdomsböckerna har mest stöd sökts och beviljats för översättning av Timo Parvelas böcker.

Mer stöd än vanligt har sökts och beviljats för översättning från samiska: särskilt handlar det om översättningar av Inger-Mari Aikio. Årets tema Sameland på Åbo bokmässa kan ha bidragit till denna synlighet – eller åtminstone till att översättningarna från samiska till finska med stöd från FILI också blev fler än vanligt.

Förutom översättningsstöd till förlag har stöd även beviljats till utlandsresor för finländska författare för att gynna försäljningen av en ny översättning samt till provöversättningar som används för att sälja översättningsrättigheter till utlandet. Dessutom delar FILI ut stöd till översättning av litteratur med små upplagor till finska.

Under 2015 har närmare 500 projekt beviljats stöd. 73 % av ansökningarna har beviljats.

www.finlit.fi/fili/sv/stod/

Mer information:
FILI:s informatör Silja Hakulinen (, tfn. 040 5347 526)

Statens utländska översättarpris till svensköversättaren Janina Orlov

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har idag överlämnat statens utländska översättarpris till Janina Orlov.

Janina Orlov (f. 1955) bor i Sverige sedan 1997 och hennes arbete för den finländska litteraturen i landet har varit betydande. Orlov har översatt Finlands namnkunnigaste samtidsförfattare till svenska: exempelvis Sofi Oksanens romanproduktion, Rosa Liksom, Katja Kettu och Riikka Pulkkinen. Repertoaren begränsar sig inte till vuxenlitteratur utan har också resulterat i att Tatu ja Patu blev Sixten och Blixten och därmed hittade nya läsare bland svenska barn. Sammanlagt har Janina Orlov hunnit översätta ett trettiotal böcker för svenska förlag och bidragit till att upprätthålla förlagens intresse för finländsk litteratur, för trots det korta avståndet är bokens resa till grannlandet i översättningens form varken enkel eller självklar. De förtjänstfulla och prisbelönta översättningarna har uppskattats av kritiker och läsare och lyft fram Finlands litteratur bland svenskarna på ett nytt vis.

Janina Orlov at Frankfurt Book Fair 2014

Janina Orlov på bokmässan i Frankfurt 2014, Bild: Katja Maria Nyman (c) FILI

Janina Orlov säger att den finländska litteraturens uppsving i Sverige bygger på ett bra samspel: Förutom att litteraturen håller hög klass har förlagens satsningar förbättrats både i Finland och i Sverige. Den finländska litteraturen har god självkänsla – den skrivs utan att snegla för mycket på vad andra håller på med.

Janina Orlov deltar aktivt i branschens utveckling: hon har lett översättarseminarier och innehaft olika förtroendeuppdrag, exempelvis ett ännu pågående i Nordiska rådets barnlitteraturpriskommitté, som styrelseledamot i Sveriges Författarförbund 2008–2013 och sex år som ordförande i Baltic Writers Council 2009–2015.

För närvarande arbetar Janina Orlov med översättningen av Sofi Oksanens senaste roman Norma. Vid sidan av sitt översättande är Orlov universitetslektor vid Stockholms universitet där hon undervisar i barnlitteratur. Hon har publicerat mängder av artiklar i ämnet, varit krönikör och föreläst i olika länder.

Janina Orlov disputerade på Aleksandr Pusjkin i ämnet Rysslands språk och litteratur vid Åbo Akademi år 2005. Dessförinnan skrev hon sin avhandling pro gradu om Mumintrollen vid samma lärosäte. Orlov översätter även från ryska.

Undervisnings- och kulturministeriet har delat ut priset sedan 1975. Priset som finansieras av tipsvinstmedel uppgår till 15 000 euro och delas årligen ut till en välmeriterad översättare av finländsk litteratur utifrån förslag från FILI, Centrum för litteraturexport.

Mer information och intervjuförfrågningar:
FILI – Finnish Literature Exchange
intervjuförfrågningar: informatör Silja Hakulinen, tel. +358 40 534 7526

Janina Orlov: curriculum vitae

 

Litteraturexportens nya fokus: den engelskspråkiga världen

FILI – Finnish Literature Exchange har vänt blicken mot tiden efter Finnland. Cool.-projektet: det stora projektet med att sälja översättningsrättigheter till den engelskspråkiga världen.

Utredningen ”Litteraturexportens värde 2011–2015” från 2014 visar att värdet legat kvar på drygt 2 miljoner euro efter att ha stigit till den nivån för ett par år sedan. Siffran innefattar rättigheter sålda av finländska förlag och agenturer. Dessutom bidrar utländska agenters försäljning av finländska verk, som inte ingår i utredningen, till det verkliga värdet.

Efter att Finnland. Cool. – Finland som temaland på bokmässan i Frankfurt överträffade alla förväntningar har intresset för finländsk litteratur utomlands varit större än någonsin tidigare.

Under förberedelserna för temalandsåret på bokmässan i Frankfurt togs ett stort kliv framåt i försäljningen av översättningsrättigheter. Den tyskspråkiga marknaden har fungerat som en port till andra språkområden och skapat stort intresse även på den svåra engelskspråkiga marknaden, som FILI riktar sitt fokus mot i sitt stora projekt för de närmaste tre åren. Den engelskspråkiga marknaden är omfattande och en utmärkt kanal till andra områden.

I USA och Storbritannien inriktar vi oss på förlagen, på utbildning av nya översättare och promotionarbete för utgivna översättningar i samarbete med lokala partner.

FILI kommer även i fortsättningen att fungera som förmedlare av professionella kontakter: vi deltar på mässor för yrkesverksamma inom bokbranschen och bjuder in utländska förläggare till Finland för att bekanta sig med den finländska litteraturen. Vi erbjuder även en hemvist för översättare av Finlands litteratur och en av våra viktiga uppgifter är att hitta fler översättare till olika språkområden.

Mer information:
FILI:s direktör Leena Majander tfn. +358 (0)50 529 2906,

+358 (0)50 529 2906,

Bara på finska: Kirjallisuusviennin arvo 2011-2015 -selvitys / vuoden 2014 raportti

En donation på nästan tusen böcker till Helsingfors stadsbibliotek

Helsingfors stadsbibliotek har fått ta emot en donation på 958 böcker med finländsk litteratur översatt till olika språk. Böckerna fanns utställda på bokmässan i Frankfurt hösten 2014. Förlag runt om i världen bidrog till samlingen och donator är FILI – Informationscentralen för Finlands litteratur.

Böckerna som ingår i donationen kommer från över 200 förlag i 25 länder. Här finns finländsk skönlitteratur för vuxna, barn och unga, samt seriealbum. Vid sidan av skönlitteraturen ingår verk om finländsk arkitektur, design, konst, musik och film i donationen.

I samlingen finns klassiker av bl.a. Juhani Aho, Minna Canth och Aleksis Kivi. Sofi Oksanen, Leena Lehtolainen och Tuomas Kyrö hör till de moderna författarna i samlingen. I donationen ingår särskilt många översatta böcker av Tove Jansson, eftersom fjolåret var ett märkesår för författaren.

”Detta är en stor donation som vi endast sällan får ta emot”, säger biblioteksdirektör Tuula Haavisto. – ”En del av böckerna kan redan lånas. Böckerna kommer småningom att placeras i centrumbiblioteket”, fortsätter hon.

”’Books on Finland’ var en bred utställning av finländsk litteratur i översättning. Vi ville donera böckerna till Helsingfors stadsbibliotek för att betjäna den växande skaran låntagare som läser på olika språk. Nya översättningar av finländsk litteratur finns inte att tillgå i lika stor omfattning någon annanstans”, säger direktör Iris Schwanck från FILI.

Leena Majander-Reenpää ny chef för FILI

SKS styrelse har valt förläggare Leena Majander-Reenpää till ny chef för FILI – Finnish Literature Exchange. Hon träder i SKS tjänst den 1 juni 2015.

Majander-Reenpää har verkat länge inom bokbranschen. Hon har varit förläggare på bl.a. Otava, WSOY och senast på Bonnier Books, där hon byggt upp nya strukturer för försäljning av översättningsrättigheter och inhämtat omfattande kännedom om den internationella förlagsvärlden. Dessutom innehar hon många förtroendeuppdrag inom branschen.

”Det framgångsrika Finnland. Cool.-projektet på bokmässan i Frankfurt 2014 har inneburit ett sjumilakliv ut i världen för den finländska litteraturen.Det är en bra utgångspunkt för fortsatt långsiktigt arbete”, kommenterar Majander-Reenpää sin utnämning.

FILIs nuvarande chef Iris Schwanck fortsätter sitt uppdrag fram till sin pension i slutet av maj.

FILI är en exportorganisation för Finlands litteratur, som stödjer översättning och utgivning av litteratur till andra språk och främjar kännedomen om finländsk litteratur utomlands.FILI beviljar stipendier och stöd för översättning av finländsk litteratur.FILI ansvarade för det framgångsrika projektet med Finland som temaland på bokmässan i Frankfurt, som fick sin kulmen hösten 2014.

Litteraturexporten fortsätter växa

Bruttoinkomsterna från litteraturexporten 2013 var 2,24 miljoner euro, jämfört med 1,98 miljoner euro år 2012. En stor förändring har inträffat mellan litteraturtyperna, där barn- och ungdomslitteraturen ökat från en dryg tredjedel under de två föregående åren till hela 59 procentenheter. Bland länderna innehar Tyskland fortfarande förstaplaceringen, men även den ansett svåra engelskspråkiga marknaden håller på att öppna sig för den finländska litteraturen.

De nya siffrorna för 2013 från den av FILI och Finlands Förlagsförening beställda utredningen Litteraturexportens värde 2011–15 har kommit. Media Clever som utför utredningen rapporterar en ökning på drygt 13 % jämfört med året innan. Bruttoinkomsterna från litteraturexport, försäljning av översättningsrättigheter, var 2,24 miljoner euro år 2013, mot 1,98 miljoner euro år 2012. Hoppet från 2011 till 2012 var större, med en ökning på nästan 60 %.

Sifforna har inhämtats anonymt från inhemska förlag och agenter och utgörs av realiserade försäljningar. Rättigheter som sålts av utländska agenturer ingår inte i siffrorna, och även inkomster av sålda böcker i utlandet ligger utanför utredningens område. Således är bruttoinkomsterna av litteraturexporten ännu högre än siffrorna som anges här.

En stor förändring har inträffat mellan litteraturtyperna, där barn- och ungdomslitteraturen ökat från en dryg tredjedel under de två föregående åren till hela 59 procentenheter. Skönlitteraturens andel har å sin sida minskat i motsvarande omfattning från hälften till en tredjedel. Facklitteraturens andel har minskat till fem procent från nio procent året innan.

Bland länderna innehar Tyskland fortfarande topplaceringen, men dess relativa andel har minskat med sex procentenheter från 30 till 24. Istället håller den ansett svåra engelskspråkiga marknaden på att öppna sig för finländsk litteratur, dess andel har ökat från 9 procentenheter till 19. Det tredje landet i statistiken är Ryssland och det fjärde är Latinamerika som helhet.

De tyska förlagen satsade mycket på Finland som temaland på bokmässan i Frankfurt, och därför är en minskning inom det tyskspråkiga området att vänta när antalet köpta rättigheter från temalandsåret planar ut. Mässframgångarnas inverkan på den finländska litteraturen återspeglas även på andra språkområden då den tyskspråkiga marknaden öppnar dörrar till andra marknader.

Förläggaren Anna-Riikka Carlson på WSOY berättade på FILIs presskonferens den 4.11.2014 att Finlands temalandsprojekt i Frankfurt följts noggrant i Asien och att betydande affärer har gjorts med exempelvis Japan, Kina och Indien.

Synligheten för Finlands litteratur i tyska medier slog alla tidigare temalandsrekord och slutade på 7 700 medieträffar under perioden oktober 2013–oktober 2014. Tidigare har temaländernas saldo varierat mellan under 2 000 och som mest drygt 5 000. Hela 40 % av medieträffarna behandlade litteratur och författare, 27 % temalandsprojektet och mässpaviljongen mer generellt, en fjärdedel var omnämnanden av temalandsprojektet och 8 % behandlade kulturevenemang i Frankfurt.

Enligt den tyska mediebyrån WBCO:s verkställande direktör Frank Wöllstein har Finlands aldrig tidigare haft så bred synlighet i Tyskland. Skälen till FINNLAND. COOL.-projektets framgångar ser Wöllstein i FILI:s tidigt inledda mediearbete: tyska journalister har haft möjlighet att träffa ett otal finländska författare och tid att bekanta sig med vår litteratur. Den enkla presentationen av litteraturen och projektet gjorde dem lockande. Samtidigt bjöd Frankfurts konstinstitutioner på en mångsidig meny av finländsk kultur som väckte mediernas intresse.

Litteraturen stod i centrum för projektet FINNLAND. COOL., även kommunikationen fokuserade på detta och det gav utdelning. Utan de tyska mediernas uppriktiga intresse för vår litteratur hade den stora uppmärksamheten från medierna dock inte varit möjlig. Synligheten i medierna har stor betydelse för FINNLAND. COOL.-projektets målsättningar, för synligheten för finländsk litteratur och dess tyska översättningar för en stor publik ökar böckernas försäljning och påverkar de tyska förlagens benägenhet att satsa på finländsk litteratur även i fortsättningen.

Mer information: FILIs direktör Iris Schwanck, tfn. +358 (0)40 5080 331,  och FILIs informatör Silja Hakulinen, tfn. +358 (0)40 5347 526,

FINNLAND. COOL.-paviljongen på bokmässan i Frankfurt (c) FILI / Katja Maria Nyman

Statens utländska översättarpris till den tyska översättaren Angela Plöger

Kultur- och bostadsminister Pia Viitanen har i dag vid bokmässan i Frankfurt överräckt statens utländska översättarpris till tyska Angela Plöger.

Angela Plöger (f. 1942 i Danzig) har en lång karriär bakom sig som översättare av finländsk litteratur till tyska. Hon har doktorerat i finska språket vid Hamburgs universitet.

Hennes första översättning var Eeva Kilpis roman Tamara, som utkom på tyska redan 1974. Sedan dess har hon översatt 40 skönlitterära verk samt även bidragit med skönlitterära översättningar till ett stort antal antologier.

Till Plögers senaste översättningar hör Katja Kettus roman Barnmorskan (på tyska Wildauge) samt Sofi Oksanens När duvorna försvann (Als die Tauben verschwanden). Bägge romanerna har väckt stor uppmärksamhet i Tyskland, i synnerhet översättningen av Kettus språkligt utmanande verk har prisats av kritikerna. Plöger har även översatt två av Oksanens tidigare böcker till tyska.

Därtill har Angela Plöger översatt bl.a. sju böcker av Leena Lander, fem verk av Eeva-Kaarina Aronen samt fyra romaner av Anja Snellman.

Plöger har också gjort en betydande insats för att synliggöra den finska samtidsdramatiken utomlands genom att översätta ett tjugotal finska pjäser till tyska. Hon har även översatt en stor mängd fack- och vetenskaplig litteratur.

Undervisnings- och kulturministeriets utländska översättarpris delas i år ut för 40:e gången. Priset på 15 000 euro beviljas ur tipsmedel och tilldelas varje år en meriterad översättare av finländsk litteratur, på förslag av Informationscentralen för Finlands litteratur (FILI). I år delas priset undantagsvis ut på den internationella bokmässan i Frankfurt, där Finland är temaland.

Ytterligare information:
FILI – Finnish Literature Exchange
direktör Iris Schwanck, tfn. +358 40 5080 331
intervjuer: informatör Silja Hakulinen tfn. +358 40 5347 526

FinnlandCool_mg_8781 AngelaPalkinto

AngelaPuhe

 

Litteraturen i hela sin mångfald i fokus i paviljongen på bokmässan i Frankfurt

Bokmässan i Frankfurt, bok- och mediebranschens största evenemang i världen, inleds med en invigning på tisdag den 7 oktober. Från onsdag till fredag, 8–10.10, är mässan en fackmässa och från fredag till söndag är den öppen för hela familjen. Mässan avslutas på söndag den 12.10, då Finland lämnar vidare sin temalandsstatus till Indonesien.

Finland har förberett sig på sitt temalandsår på bokmässan i Frankfurt genom att bland annat sälja översättningsrättigheter, utbilda översättare och arrangera internationella expertbesök. Nu återstår precis tre veckor till invigningen! Vi har sammanlagt 140 programpunkter i samtliga sex mässhallar på världens största bokevenemang.

Litteraturprogrammet bygger på färska översättningar till tyska och är uppbyggt i samarbete med de tyska förlagen, som förbundit sig att satsa på finländsk litteratur och författare – målet är att öka försäljningen under detta och kommande år.

Cirka sextio av våra författare deltar på mässan, och sjuttio andra specialister – totalt 173 personer ingår i vårt FINNLAND. COOL.-program. Dessutom anländer 60 översättare av Finlands litteratur från olika delar av världen för att delta i ett separat program som är skräddarsytt för översättare. Som Finlands landmärke fungerar den 2 300 kvadratmeter stora mässpaviljongen som designats av elever från Aalto-universitetet.

Tanken med designen av paviljongen är att erbjuda ett utrymme som lyfter fram projektets själ, litteraturen, på många olika sätt och även ger mässdeltagarna möjlighet att delta. Paviljongen är uppdelad i sex olika kretsar, som alla har sin egen programhelhet under de fem dagarna:

  • Cool. Stage., huvudscenen, med 58 samtal
  • Café. Stage., en scen i anslutning till bokkaféet, med 56 programpunkter. Här visas även en naturdokumentär av Petteri Saario.
  • Books on Finland-bokutställningen, som bokmässan i Frankfurt sammanställer varje år. Den innefattar cirka 700 översättningar av finländsk litteratur eller böcker om Finland från olika delar av världen.
  • Brain Poetry, en poesigenerator konstruerad av konstnärskollektivet Brain on Art från Helsingfors, som genererar dikter på tyska och engelska utifrån användarens EEG.
  • Recollected Writings, Minnesanteckningar, som är en interaktiv poesiinstallation eller installationsantologi av konstnärsgruppen IC-98:n och åtta poeter – Kristian Blomberg, Mikael Brygger, Pauliina Haasjoki, Sirpa Kyyrönen, Teemu Manninen, Henriikka Tavi, Olli-Pekka Tennilä och Miia Toivio.
  • BY-barnboksillustrationsutställning, där besökaren möter sagofigurer i en tredimensionell miljö. BY lyfter fram finlandssvenska bildkonstnärer, illustratörer och animatörer: illustratörerna Linda Bondestam, Lena Frölander-Ulf, Maija Hurme, Anna Härmälä, Christel Rönns och Kasper Strömman, bildkonstnären Malin Ahlsved samt animatorerna Veronica Lassenius och Åsa Lucander fokuserar på barn i sitt skapande arbete. (BY presstext)

Programmet innehåller också olika tematiska helheter, alltifrån Tove Jansson-samtal till Östersjön och från Kalevala till utbildning. På kaféscenen finns Design Happy Hour, då en designinstallation uppförs på plats varje dag. Dessutom bevistas mässpaviljongen av Todellisuuden tutkimuskeskus Metatext-projekt, där ”läsandets främlingar” sprider ut sig till olika verksamhetsställen på mässan och ger besökarna verktyg för att hantera texter och läsandets konventioner på ett kreativt sätt.

Finland och sloganen ”Finnland. Cool.” har fått exceptionellt stor spridning på mässan. Utöver det digra mässprogrammet har vi den vanliga förlagsavdelningen för allmän finländsk litteratur, där rekordmånga förlag, 37 stycken, deltar. För första gången är Finlands nationella avdelning uppdelad i två, för läromedelsförlagen deltar med sin egen avdelning Learning Comes from Finland i läromedelshallen. Helsingfors stad deltar i mässan på Agora, den öppna mötesplatsen mellan hallarna under sloganen ”Hallo Helsinki”. De presenterar bl. a. biblioteksbussen som är dekorerad med muminfigurer.

Finlands mässpaviljong Finnland. Cool. invigs efter mässans invigning den 7.10 cirka kl. 18.30. Paviljongen invigs av kultur- och bostadsminister Pia Viitanen och tangoorkestern Unto uppträder.

För mer information om Finnland. Cool.-projektet: Iris Schwanck, FILI, , +358 (0)40 5080 331.

Programkalender på Franfurt bokmässans webbsida
www.book-fair.com/calendarofevents (sökord t.ex. Finnland. Cool.)

Finlands program i mässpaviljongen:
https://www.finlit.fi/fili/hallinta/wp-content/uploads/2014/09/Suomen-ohjelma-paviljongissa.pdf

Visualisering av FINNLAND. COOL.-mässpaviljongen:

FINNLAND_COOL_1_PHOTO_MATTI_MIKKILA

logot

 

Översättare av finländsk litteratur samlas på bokmässan i Frankfurt – över 60 översättare från hela världen deltar

Som en del av Finlands temalandsprojekt på bokmässan i Frankfurt ordnar FILI ett separat programpaket för översättare av finländsk litteratur.Det är första gången i bokmässans historia som översättarna uppmärksammas ordentligt med eget program.

60 översättare har redan anmält sig till programmet, varav 54 översätter från finska och 6 från finlandssvenska till sammanlagt 16 språk.En tredjedel av deltagarna översätter till tyska.

Under det tre dagar långa översättarprogrammet bekantar sig deltagarna med bokmässan ur den professionella översättarens perspektiv och lär sig mer om översättarens position i litteraturexporten.Världens största evenemang inom bokbranschen är inriktat på försäljning av översättningsrättigheter, vilket är viktigt att sätta sig in i även för översättare, för många av dem agerar ambassadörer för finländsk litteratur i sina hemländer och marknadsför finländsk samtidslitteratur till lokala förlag.

Målet för temaprojektet FINNLAND. COOL. är att permanent lyfta försäljningen av översättningsrättigheter för finländsk litteratur till en högre nivå.Detta är inte möjligt utan yrkeskunniga översättare, som FILI sedan länge arbetat med att utbilda.Under årens lopp har man bland annat ordnat översättarseminarier för nybörjaröversättare, för specialiserade översättare inom olika typer av litteratur och till och med för översättare av samma författare eller samma bok.

Finlands temalandsår till ära delar undervisnings- och kulturministeriet i år undantagsvis ut det utländska översättarpriset på Frankfurts bokmässa. Priset delas i år ut för 40:e gången och uppgår till 15 000 euro. Det ges årligen till en litterär översättare utifrån exportorganisationen för Finlands litteratur FILIs delegations förslag. Mottagaren tillkännages den 8 oktober i Finlands mässpaviljong.

Mer information:
Iris Schwanck, chef för FILI och FINNLAND. COOL.-projektet, +358 (0)40 5080 331,

Republikens president Sauli Niinistö talar på invigningen av bokmässan i Frankfurt

I år är Finland temaland på bokmässan i Frankfurt, världens största evenemang inom bok- och mediabranschen. Invigningen av den fem dagar långa mässan anordnas den 7 oktober och mässan inleds officiellt onsdagen den 8.

Finlands riksdag representeras vid evenemanget av republikens president Sauli Niinistö. President Niinistö talar även på bokmässans invigning. Finlands två andra invigningstalare är redan bekräftade, författaren Sofi Oksanen och utbildningsexperten och pedagogie doktorn Pasi Sahlberg.

Under sitt besök bekantar sig republikens president med bokmässan samt med det pågående finska utställnings- och kulturprogrammet i Frankfurt.

Finlands temalandsprojekt går under sloganen FINNLAND. COOL. och kretsar kring litteratur och läsande samt betydelsen av lärande och utbildning. Sextio finländska författare har redan bekräftat sin medverkan på mässan, och dessutom deltar ett tjugotal andra sakkunniga. Det utkommer över 130 nya översättningar av finländsk litteratur på tyska. Temaprojektet koordineras av litteraturexportorganisationen FILI.

Författaren Sofi Oksanen och utbildningsspecialisten Pasi Sahlberg representerar Finland på invigningen av bokmässan i Frankfurt

I år är Finland temaland på bokmässan i Frankfurt, världens största evenemang inom bokbranschen.Invigningen av den fem dagar långa mässan anordnas den 7 oktober och mässan inleds officiellt onsdagen den 8.

Bokmässans temaland har två anföranden inom det litterära området under invigningen, som för Finlands del hålls av författaren Sofi Oksanen och utbildningsspecialisten, pedagogie doktor Pasi Sahlberg. Omkring 2 000 inbjudna gäster deltar i den högtidliga ceremonin.

Sofi Oksanens verk har hittills översatts till totalt 37 språk och hennes senaste bok, När duvorna försvann, utges i år på tyska i översättning av Angela Plöger. Pasi Sahlberg, som är gästprofessor på Harvarduniversitetet, har verkat som experttalare och ambassadör för den finska skolan runt om i världen.

Finlands temalandsprojekt går under sloganen FINNLAND. COOL. och kretsar kring litteratur och läsande samt betydelsen av lärande och utbildning. För första gången har temalandet en tvådelad nationell avdelning då även vår läromedelsexpertis deltar i en egen hall. Sextio finländska författare har redan bekräftat sin medverkan på mässan, och dessutom deltar ett tjugotal andra sakkunniga.

Mer information:

FILIs och FINNLAND. COOL.-projektets chef Iris Schwanck, tfn +358 (0)40 5080 331,

Finland är cool även med sin mässpaviljong i Frankfurt

Utbildning är en central del av Finlands strategi som temaland på bokmässan i Frankfurt 2014, och detta budskap vill man även omsätta i handling i genomförandet av projektet. Det visuella profilen för FINNLAND. COOL.-projektet är framtagen av tre studenter i grafisk design på Aalto-universitetet, Jinhee Kim, Anssi Kokkonen och Tommi Leskinen. Finlands 2 300 kvadratmeter stora mässpaviljong designas i sin tur av tre magisterstudenter i lokal- och möbeldesign på samma universitet: Natalia Baczyńska Kimberley, Nina Kosonen och Matti Mikkilä.

Paviljongens design är inspirerad av sloganen FINNLAND. COOL.: ambitionen har varit att skapa ett lugnt första intryck som gradvis öppnar sig för besökaren ju närmare bekantskap hon stiftar med det och rör sig i utrymmet. Stämningen har enligt trion bakom designen inspirerats av det finska bibliotekets värderingar, människoorientering och jämställdhet. Paviljongen består av sex cirklar som avslöjar sitt innehåll, sin stämning och sina överraskningar först när man träder in i dem. Utställningarna, scenen med läktare och kaféet är alla uppbyggda i anslutning till sin egen cirkel. De arkitektoniska och monumentala cirklarna är lätta till konstruktionen och ser ut att sväva i rummet. Deras rena former och ljusa färg skapar en stillsam miljö för utställningen verkliga innehåll.

→ Visualiseringar av mässpaviljongen (pdf, 358 kb)

Paviljongen fylls av finskt litteraturprogram under bokmässan i Frankfurt den 8–12.10.2014. Finlands litteraturprogram i det tyskspråkiga Europa börjar redan på bokmässan i Leipzig nästa vecka och fortsätter under hela återstoden av året. Hittills bjuder sammanlagt 22 olika litteraturevenemang på finskt litteraturprogram, av vilka bokmässan i Frankfurt givetvis är det största. Över 40 finländska författare har hittills bekräftat sin medverkan på mässan. Bara i Frankfurt kommer omkring 80 finländare att uppträda.

Bekräftade samarbetspartner till Finnland. Cool.-projektet är Stora Enso, Artek och LähiTapiola.

”Som Europas ledande producent av bokpapper vill Stora Enso genom sin medverkan visa sin tro på den tryckta boken och läsandets betydelse. Samarbetet har en särskild betydelse, för på senare tid har man talat mycket om den tryckta bokens ställning”, säger marknadsföringschef Katariina Tanner på Stora Ensos division Printing and Reading. Stora Enso har en lång historia inom tillverkning av bokpapper och jag tror att den trycka boken har en ställning även på framtidens litterära fält”, fortsätter hon.

Mer information och intervjuförfrågningar:
Informatör Silja Hakulinen / FILI, 040-534 7526,

Tidskriften Books from Finland – nu fem år på Internet

Den engelskspråkiga litteraturtidskriften Books from Finland blev internetbaserad i början av 2009. Tidskriften publicerades som papperstidning 1967–2008.

Läsarantalet har växt långsamt men stadigt: år 2013 hade sidorna 42 000 besökare, vilket var en ökning på 11 procent mot året innan. Antalet läsare på mobila enheter (13 %) fördubblades. Flest läsare fanns i USA, Finland, Tyskland och England. USA:s och Englands andel av läsarna ökade med 29 % och Tysklands – utan tvivel på grund av 2014 års temalandsstatus i Frankfurt – med 53 %. Läsare från 180 länder har besökt webbplatsen. År 2013 var 48 % av läsarna 18–34 år gamla.

På fem år har webbplatsen som uppdateras veckovis publicerat över tusen postningar: recensioner av skön- och facklitteratur, översättningsprov, artiklar, nyheter, essäer och intervjuer.

Texter av tvåhundrafemtio finländska skönlitterära författare, översatta av professionella översättare med engelska som modersmål, finns att läsa på Books from Finlands webbplats. Författarmaterialet från papperstidningen har digitaliserats ända tillbaka till 1976 och kommer att överföras till webben under detta år: hundratals finländska författare blir då tillgängliga för engelskspråkiga läsare.

Tidskriften Books from Finland ges ut av Finska Litteratursällskapet/FILI med stöd från undervisnings- och kulturministeriet. Chefredaktör är Soila Lehtonen som arbetet på tidningen sedan år 1983. Londonreporter är Hildi Hawkins och Web-Editor Leena Lahti. Webbtidningens formgivning är gjord av grafiska designern Timo Numminen.

www.booksfromfinland.fi

Ytterligare information:
chefredaktör Soila Lehtonen, tfn. 040 7301 562,

books_icon_x2

40 finländska författare bekräftade till bokmässan i Frankfurt

Finland är temaland på Frankfurts bokmässa i oktober 2014, men litteraturprogrammet i det tyskspråkiga Europa inleds redan på bokmässan i Leipzig i mars och fortsätter under hela återstoden av året. I FINNLAND. COOL. mässprogrammet i Leipzig uppträder författarna Hanna HauruTuomas Kyrö,Veronica Lassenius, Niina Lehtonen-BraunTomi MäkeläAki Ollikainen, Timo Parvela, Susanne Ringell, Juhani Seppovaara och Seita Vuorela samt serieskaparna Roope Eronen, Aino Sutinen och Ville Tietäväinen. Även översättarna Elina Kritzokat, Helen Moster ja Stefan Moster medverkar på mässan.

Totalt kommer över 100 finländska författare, översättare och moderatorer att uppträda i det tyskspråkiga Europa under temaåret. De representerar barn- och ungdomslitteratur, skön- och facklitteratur, poesi samt seriekonst. Det utkommer kring 140 tyska översättningar av finländsk litteratur (inklusive nya upplagor), när det vanligtvis publiceras ca. 30 titlar årligen.

I Finnland. Cool.-programmet på bokmässan i Frankfurt i oktober uppträder drygt 80 författare, illustratörer och representanter för läromedelssidan av vilka 40 författare nu är bekräftade.

Urvalskriterierna för 2014 års författargäster är följande:

  1. författaren har en aktuell översättning på tyska som kommer ut i år och ett tyskt förlag som deltar i programplaneringen och kostnaderna (nytryck av tidigare översatta böcker beaktas) eller
  2. författaren deltar i ett projekt med egen finansiering och lokala partner
  3. helheten: litteraturprogrammet för år 2014 lyfter fram olika typer av litteratur, litterära uttrycksformer och språkgrupper på ett jämlikt och mångsidigt sätt.

Utifrån dessa kriterier har följande författare bjudits in till Frankfurt och bekräftat sitt deltagande: Ahava Selja, Airaksinen Timo, Bargum Johan, Halmesvirta Anssi, Hiekkapelto Kati, Hiltunen Pekka, Holmström Johanna, Huovi Hannele, Inkala Jouni, Itkonen Juha, Itäranta Emmi, Jääskeläinen Pasi Ilmari, Kettu Katja, Kivinen Markku, Kyrö Tuomas, Lander Leena, Lehtolainen Leena, Lipasti Roope, Luhtanen Sari, Lundberg Ulla-Lena, Mentula Mooses, Nummi Markus, Oikkonen Miikko, Oksanen Sofi, Parvela Timo, Pulkkinen Riikka, Raittila Hannu, Reittu Ninka, Rönkä Matti, Seppovaara Juhani, Simukka Salla, Sinisalo Johanna, Soininvaara Taavi, Supinen Miina, Teir Philip, Tietäväinen Ville, Tuomainen Antti, Vuorela Seita, Vuorinen Juha, Westö Kjell.

Listan kommer att kompletteras ännu med bl.a. illustratörer och representanter för läromedelssidan.

Mer bakgrundsinformation om litteraturprogrammet finns på FILIs blogg.
Bokmässan i Leipzig är det näst största bokevenemanget i det tyskspråkiga Europa och en välbesökt läsarmässa, medan bokmässan i Frankfurt är en professionell bokmässa och öppen för allmänhet bara under veckoslutet. Finland är temaland på bokmässan i Frankfurt som i år äger rum den 8–12 oktober. Finland och sloganen ”FINNLAND. COOL.” kommer dock att vara väl synliga i det tyskspråkiga Europa redan innan mässan i Frankfurt: litteraturprogrammet lanseras i Leipzig och Finland finns med som tema vid ett flertal andra litteraturevenemang. Satellitprogrammet, som koordineras av Finlands institut i Tyskland, är ett vetenskapligt och samhälleligt seminarieprogram i femton olika städer runt om i det tyskspråkiga Europa och startar också i Leipzig.

Mer information om litteraturprogrammet:
Maria Antas, , tfn. 040-5347 406
och Tiia Strandén, , tfn. 040-5820 975

övriga frågor om Frankfurt-projektet:
Iris Schwanck, , tfn. 040-5080 331

 

Learning comes from Finland– även finländsk läromedelsexpertis deltar på bokmässan i Frankfurt 2014

År 2014 är Finland temaland för världens största evenemang i bokbranschen, bokmässan i Frankfurt. Temalandsprojektet ”Finnland.Cool.” kommunicerar den finska berättelsen om betydelsen av läsande, lärande och utbildning samt om möjligheten till en jämlik tillgång till detta.

”Finländarnas största rikedom ligger inte i skogar eller gruvor, även om de givetvis också behövs. Finländarnas största rikedom består i bildning, hög kunskapsnivå, läsförståelse och i förmågan att tillgodogöra sig information.”

Med dessa ord sammanfattade kulturminister Paavo Arhinmäki grunden till Finlands know-how på Frankfurts bokmässa 2013. Ministern definierade vår utbildning som en grundpelare för den finska jämställdheten och demokratin: Nästan alla barn och unga deltar i en enhetlig, högklassig och offentligt finansierad grundskoleutbildning. Yrkeskunniga lärare med en bred och högklassig högskoleutbildning säkerställer en undervisning av hög kvalitet. Ministern motiverar vårt lilla lands framgångar med satsningarna på utbildning och lärande.

Lärande och utbildning i centrum

”För första gången i Frankfurts bokmässas långa historia sträcker sig temalandets nationella avdelning över två hallar och omfattar såväl allmän utgivning som utgivning av läromedel”, berättar Iris Schwanck, chef för FILI som koordinerar Frankfurt 2014-projektet.

Finländsk utbildningskompetens är en framgångssaga som bekräftas i globala undersökningar. De finländska lärarna tillhör de bästa i världen, och det sömlösa samarbetet för skolans utveckling, från den högsta statsmakten hela vägen till eleven, är en viktig faktor för Finlands framgångar inom lärande. Frankfurt 2014-projektet ger en samlad och bred presentation av finländsk undervisnings- och läromedelskompetens för internationella specialister inom lärande och utbildning. Det strategiska målet är att öka Finlands export av lärandelösningar. Även mässpaviljongen och projektets grafiska profil har genomförts som ett studerandeprojekt i samarbete med Aalto-universitetet.

Temaprojektet koordineras av litteraturexportorganisationen FILI. För läromedelsdelenLearning comes from Finland ansvarar Finlands Förlagsförenings läromedelsarbetsgrupp, som fått separat finansiering för ändamålet från undervisnings- och kulturministeriets utbildnings- och vetenskapspolitiska avdelning.

FILI koordinerar Finlands största kulturexportprojekt, vars program skapas i samarbete med finländska förläggare och andra litteraturexperter samt med berörda ministerier och aktörer inom kulturområdet. Tack vare sin temalandsstatus får Finlands litteratur och lärandelösningar gott om uppmärksamhet såväl på mässan som i tyska och internationella medier under hela året.

Mer information:

Iris Schwanck / FILI – Finnish Literature Exchange, tfn 040 5080 331,

Teuvo Sankila / Finlands Förlagsförenings läromedelsarbetsgrupp, tfn 050 3737474,

FILI – Finnish Literature Exchange är en expert- och exportorganisation, som stöder översättning, tryckning och utgivning av litteratur. FILI främjar även kännedomen om Finlands litteratur i utlandet. www.finlit.fi/fili