Översättarmöte 20.1.2004

Hanna Kjellberg presenterar FILIs verksamhet i Finlands institut i Tallinn.

Estland, Tallinn