Utbildning och seminarier

Vartannat år ordnar vi även en kurs för nybörjaröversättare i samarbete med CIMO, Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete. Ända sedan kurserna började hållas 2002 har de letts av Stefan Moster, prisbelönt översättare från tyska samt författare.

Kursen för nybörjaröversättare är avsedd för dem som just slutfört eller är i slutfasen av sina studier i finska som främmande språk. Under en intensiv två veckor lång workshop översätter man olika typer av skönlitteratur och deltagarna lär sig identifiera den skönlitterära översättningens särdrag. Under kursen diskuterar man de översatta texterna och aktuell litteratur, träffar författare och bekantar sig med den finländska förlagsbranschen och författaryrket.

FILI ordnar, ofta i samarbete med andra organisationer, fortbildning för redan yrkesaktiva översättare. Storsatsningen år 2015 var slutseminariet för Mästarklass-projektet. (FILI:s projekt)

Mentorskapsprogram från finlandssvenska till engelska

Writers’ Centre Norwich ordnar ett halvårslångt mentorskapsprogram för nybörjaröversättare 2016. En mentorskapsplats är vikt åt en översättare från finlandssvenska till engelska med Sarah Death som mentor. Ansökningstiden till programmet löpte ut den 30 juli.
Mer information om ansökningsprocessen och sökanvisningar finns på WCN:s webbplats.