Utbildning och seminarier

Vartannat år ordnar vi en kurs för nybörjaröversättare i samarbete med Utbildningsstyrelsen. Sebastian Musielak, prisbelönt översättare från polska, leder kursen år 2019.

Kursen för nybörjaröversättare är avsedd för dem som just slutfört eller är i slutfasen av sina studier i finska som främmande språk. Under en intensiv två veckor lång workshop översätter man olika typer av litteratur och deltagarna lär sig identifiera den litterära översättningens särdrag. Under kursen diskuterar man de översatta texterna och aktuell litteratur, träffar författare och bekantar sig med den finländska förlagsbranschen och författaryrket.

FILI ordnar, ofta i samarbete med andra organisationer, fortbildning för redan yrkesaktiva översättare. Vi informerar om våra seminarier på denna sidor, på våra sociala medier (Facebook, Twitter), översättarebrev och nyhetsbrev.

Mer information om utbildning och seminarier: Merja Aho