Kontaktuppgifter

Regeringsgatan 2 B, FI-00170 Helsingfors, Finland
Post: P.O. Box 259, FI-00171 Helsingfors, Finland
, www.finlit.fi/fili

Ta kontakt om du vill komma och träffa oss!

 

Vill du fråga om…

översättningar av finländsk litteratur eller försäljningar av översättningsrättigheter?

Kolla vår databas för Finlands litteratur i översättning.

Finska Litteratursällskapets böcker?

Kontakta Finska Litteratursällskapets förlags marknadsföringskoordinator Marianne Hiirsalmi, 

Finska Litteratursällskapet?

Kontakta Finska Litteratursällskapets kommunikationschef Sirkka-Liisa Mettomäki, 

FILI:s stöd?

Kontakta Johanna Pitkänen, 

 

Personalen

Tiia Strandén

Tiia Strandén
direktör
tel. +358 (0)40 5820 975

Merja Aho

Merja Aho
koordinator
tel. +358 (0)40 5347 834

Päivi Haarala

Päivi Haarala
koordinator
tel. +358 (0)40 5468 645

Hanna Heiskanen

Hanna Heiskanen
tf. informatör
tel. +358 (0)50 357 4460

Johanna Pitkänen

Johanna Pitkänen
planerare
tel. +358 (0)40 5385 232

Översättnings- och tryckningsstöd

Praktikant:

Janina Otto
tel. +358 (0)40 7256 650

Utomstående sakkunniga:

Leena Lahti
www.lala.fi
Moderator för Kääntöpiiri

Päivi Paloposki
Översättnings­databas

Bilder © Heli Sorjonen