Finländska förlag

FILI stöttar finländska förlag och agenturer i litteraturexporten bl.a. genom stödprogram och genom att skapa och upprätthålla internationella kontakter.

FILI:s stödprogram för finländska förläggare

FILI beviljar årligen över 600 000 euro i stöd inom ramen för fem program för översättningsstöd och tre för tryckningsstöd. Dessutom beviljar FILI resestipendier för översättare, lanseringsstöd för utländska eventarrangörer och provöversättningsstöd för finländska och utländska förlag samt översättare.

Finländska förlag kan söka översättningsstöd från FILI för översättning till finska.

Finländska förlag, agenturer och översättare kan söka provöversättningsstöd för bokens försäljningsarbet.

(Stödprogrammet för tryckning av svenskspråkiga skönlitterära verk som ges ut i Finland samt för översättning av finskspråkig skönlitteratur till svenska administreras av Svenska Litteratursällskapet fr.o.m. 1.1.2018.)

Läs om FILI:s stöd

Mera information om FILI:s stöd:


Editors’ Week -besök

Vi ordnar ”Editors’ Weeks”, dvs. Finlandsbesök för utländska förlag för att de ska kunna bekanta sig med litteratur och kultur på plats. Besökarna avtalar möten med finländska förlag och agenter. Vi tar också gärna emot tips på utländska förlag som vi kan bjuda in till Finland. Vi ordnar 2–3 besök per år.

Mera information om Editors’ Week: