Finländska förlag

FILI beviljar årligen över 600 000 euro i stöd inom ramen för fem program för översättningsstöd och tre för tryckningsstöd. Dessutom beviljar FILI resestipendier för översättare, lanseringsstöd för utländska eventarrangörer och provöversättningsstöd för finländska och utländska förlag samt översättare.

FILI stöttar finländska förlag och agenturer i litteraturexporten.

Finländska förlag kan söka översättningsstöd från FILI för översättning till finskaStödprogrammet för tryckning av svenskspråkiga skönlitterära verk som ges ut i Finland samt för översättning av finskspråkig skönlitteratur till svenska administreras av Svenska Litteratursällskapet fr.o.m. 1.1.2018.

Provöversättningsstöd kan sökas av finländska förlag, agenturer och översättare till stöd för bokens försäljningsarbete.

FILI:s stöd


 

Vi ordnar ”Editors’ Weeks”, dvs. Finlandsbesök för utländska förlag för att de ska kunna bekanta sig med litteratur och kultur på plats. Besökarna avtalar möten med finländska förlag och agenter. Vi tar också gärna emot tips på utländska förlag som vi kan bjuda in till Finland. Vi ordnar 2–3 besök per år.