Utländska förlag

FILI beviljar årligen över 600 000 euro i stöd inom ramen för fem program för översättningsstöd och tre för produktionsstöd. Dessutom beviljar FILI resestipendier för översättare, lanseringsstöd för utländska eventarrangörer och provöversättningsstöd för finländska och utländska förlag samt översättare.

FILI stöttar finländska förlag och agenturer i litteraturexporten.

Utländska förlag kan söka översättningsstöd från FILI för översättning av finländsk litteratur samt produktionsstöd för barnböcker och tecknade serier. Utländska förlag kan även söka lanseringsstöd för marknadsföringen av en utgiven bok. Stödet täcker den finländska författarens resekostnader.

FILI:s stöd


 

FILI bjuder in utländska förläggare till Finland (Editors’ Weeks), 2–3 besök ordnas årligen.

FILI deltar också på internationella branschbokmässor där vi gärna träffar förläggare från olika länder med intresse för finländsk litteratur.


Informationskällor för förlag som upprätthålls av FILI:

En översättningsdatabas med uppgifter om översättningar av finländsk litteratur sedan år 1853.

Kääntöpiiri, nätgemenskapen för översättare där man kan använda sökfunktionerna för att hitta en lämplig översättare

Andra organisationer som liksom FILI beviljar stöd finns på LAF:s sidor.