Beviljade stöd: våren 2017, andra ansökningsomgång

Stöd för utländska förlag

Tryckningstöd

Övriga stöd