FILI:s delegation 2019

Kalle Hakkola (verksamhetsledare)

Stefan Moster (översättare, författare)

Agneta Rahikainen (programledare, vice ordförande av delegationen)

Ville Rauvola (förlagschef)

Tarja Roinila (översättare, konstnärsprofessor)

Touko Siltala (förläggare, ordförande av delegationen)

Risto Turunen (professor, Finska Litteratursällskapets styrelsemedlem)