FILI:s delegation 2018

Kalle Hakkola (verksamhetsledare)

Kukku Melkas (docent, lektor)

Stefan Moster (översättare, författare)

Agneta Rahikainen (programledare, vice ordförande av delegationen)

Ville Rauvola (förlagschef)

Tarja Roinila (översättare, konstnärsprofessor)

Touko Siltala (förläggare, ordförande av delegationen)