Svenskspråkig facklitteratur i Finland

Stöd kan sökas för tryckning av svenskspråkiga facklitterära verk som ges ut i Finland samt för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska. Svenska Litteratursällskapet administrerar stödprogrammet fr.o.m. 1.1.2018.