För media

 

Kontakta

FILI:s informatör ända till 30.4.2019:
Johanna Sillanpää

+358 (0)50 4300 119

FILI:s informatör från 1.5.2019:
Silja Hakulinen

+358 (0)40 534 7526