FILIn neuvottelukunta 2017

Kalle Hakkola (toiminnanjohtaja)

Agneta Rahikainen (ohjelmapäällikkö, lautakunnan varapuheenjohtaja)

Tarja Roinila (suomentaja, taiteilijaprofessori)

Touko Siltala (kustantaja, lautakunnan puheenjohtaja)

Terttu Toiviainen (kustannuspäällikkö emerita)

Risto Turunen (professori, Itä-Suomen yliopisto)

Juha Virkki (kustannusjohtaja)

Ruotsinkielisen kirjallisuuden edistämisvaltuuskunta 2016–2018

Finlands svenska socialdemokrater
Fil.lic. Rolf Johansson

Finlands Svenska Författareförening
Författare Hannele Mikaela Taivassalo

Finlands Svenska Lärarförbund
Biträdande rektor Pamela Granskog

Finska Läkaresällskapet
Professor emeritus Christer Holmberg

Finska Vetenskaps-Societeten
Professor Jan-Ola Östman

Föreningen Brage
Docent Lars-Folke Landgrén

Geografiska Sällskapet i Finland
Professor John Westerholm

Juridiska Föreningen i Finland
Professor Johan Bärlund

Nordenskiöld-samfundet i Finland
Docent Martin Lodenius

Samfundet Folkhälsan
Pol.mag. Anna Ehrnrooth

Svensk-Österbottniska Samfundet
Redaktör Sofie Furu

Svenska folkskolans vänner
Fil.mag. Stig-Björn Nyberg

Svenska litteratursällskapet i Finland
Professor Clas Zilliacus (ordförande)

Svenska litteratursällskapet i Finland
Professor Fred Karlsson

Tekniska Föreningen i Finland
Generalsekreteraren Henrik Janson