Matka-apuraha kääntäjille

Suomen, suomenruotsin tai saamen kielestä muille kielille kääntävät kääntäjät voivat hakea FILIstä matka-apurahaa työmatkaa varten. Matka-apuraha voidaan myöntää samalle kääntäjälle korkeintaan joka toinen vuosi.

Hakuajat

Tukea ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneeseen matkaan. Tukipäätökset julkaistaan FILIn kotisivuilla noin kahden kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä ja matka voi alkaa vasta tämän jälkeen.

Vuosittain on kolme hakuaikaa:

Kevään ensimmäinen hakukierros alkaa 1.1. ja päättyy 1.2.
Hakemusten on oltava FILIssä viimeistään 1.2.

Kevään toinen hakukierros alkaa 1.4. ja päättyy 1.5.
Hakemusten on oltava FILIssä viimeistään 1.5.

Syksyn hakukierros alkaa 1.10. ja päättyy 1.11.
Hakemusten on oltava FILIssä viimeistään 1.11.

Tukea haetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka julkaistaan FILIn kotisivuilla kunkin hakukierroksen alkaessa. Kunkin hakukierroksen viimeisen hakupäivän jälkeen lomake suljetaan eikä hakemuksia enää oteta vastaan.

Tuen hakijat

Suomen, suomenruotsin tai saamen kielestä muille kielille kääntävät kääntäjät voivat hakea FILIstä matka-apurahaa työmatkaa varten. Matka-apuraha voidaan myöntää samalle kääntäjälle korkeintaan joka toinen vuosi.

Myös Suomessa asuvat, suomen, suomenruotsin tai saamen kielestä muille kielille kääntävät kääntäjät voivat hakea tukea ulkomaille suuntautuvaan työmatkaan.

Haettavan tuen määrä

Kääntäjä voi hakea matka-apurahaa matkakulujen ja kohtuullisten majoituskulujen kattamiseen. Majoituskuluja voidaan korvata enintään 60 € / vrk korkeintaan 7:n vuorokauden ajalta.

Matkakuluja (lento-, juna- ja laivaliput) korvataan Euroopan sisällä enintään 400 € / matka ja Euroopan ulkopuolelta tuleville enintään 800 €. Paikallisliikenteen kuluja, esimerkiksi lentokenttätaksia, ei korvata.

Matka-apurahan saajan tulee lähettää FILIin raportti matkasta mahdollisimman pian matkan jälkeen. Raporttiin tulee liittää kuitit tai kopiot lentolipuista ja mahdollisesta hotellimajoituksesta. Tuki maksetaan matkan jälkeen kuitteja vastaan.

Sen lisäksi, mitä valtionavustuslain (688/2001) 16 §:ssä säädetään valtionapuviranomaisen tarkastusoikeudesta, FILIllä on oikeus saada pyydettäessä apurahan saajalta valtionapurahan käyttöä koskevat tarvittavat seurantatiedot.

Tuen myöntämisen perusteet

Matka-apurahaohjelman tarkoituksena on tukea käännöshankkeiden kannalta tärkeitä työmatkoja.

Hakemuksessa on esitettävä ammattimainen ja huolellinen työsuunnitelma, realistinen laskelma matkakuluista ja perusteltava työmatkan tarpeellisuus. Matka-apurahaa myönnetään edellyttäen, että kääntäjällä on ammattikokemusta. Matka-apurahaa ei myönnetä kielikursseihin tai konferenssimatkoihin.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen on liitettävä kääntäjän ajantasainen ansioluettelo, josta käy ilmi kääntäjän käännöskokemus, kielitaito ja koulutus.

Tukipäätökset

FILIn neuvottelukunta päättää myönnettävistä matka-apurahoista.

Tukipäätökset julkaistaan FILIn kotisivuilla noin kahden kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä ja matka voi alkaa vasta tämän jälkeen. Kaikki hakijat saavat tiedon tukipäätösten julkaisusta sähköpostitse. Myönteisen tukipäätöksen saaneille postitetaan valtionapulain edellyttämä sopimus allekirjoitettavaksi.

Yksittäisiä tukipäätöksiä ei perustella.

Matka-apurahan maksaminen ja seuranta

  • Matka-apurahan saajan tulee lähettää FILIin raportti matkasta mahdollisimman pian matkan jälkeen. Raporttiin tulee liittää kuitit tai kopiot lentolipuista ja mahdollisesta hotellimajoituksesta. Tuki maksetaan matkan jälkeen kuitteja vastaan.
  • Tuen maksamisen edellytyksenä on, että matka-apurahan saaja on palauttanut FILIn lähettämän, valtionapulain edellyttämän sopimuksen allekirjoitettuna FILIin mahdollisimman pian.
  • Myönnetty matka-apuraha on voimassa 12 kuukautta sen myöntämispäivästä.

Matka-apurahan saaja sitoutuu käyttämään matka-apurahan siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Jos matka-apurahaa ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti, peritään jo maksettu apuraha takaisin. Huom! Jos toteutuneet matka- ja majoituskulut jäävät pienemmiksi kuin myönnetty apuraha, FILI pidättää oikeuden vähentää maksettavan apurahan määrää.

Jos hanke peruuntuu tai muuttuu olennaisesti hakemuksen jättämisen tai myönteisen tukipäätöksen jälkeen, on hakijan viipymättä ilmoitettava asiasta FILIin ().