Ulkomainen kaunokirjallisuus suomeksi

Suomalaiset kustantajat ja kirjallisuuslehdet voivat hakea tukea vähälevikkisen, ulkomaisen kaunokirjallisuuden suomentamiseen. Ulkomaisen kaunokirjallisuuden suomennostukiohjelmasta voi hakea tukea myös suomenruotsalaisen kaunokirjallisuuden suomentamiseen.

HUOM: Pohjoismaisen kirjallisuuden käännöstukea kotimaisille kielille voi hakea muista pohjoismaisista kirjallisuuden tiedotuskeskuksista: Islanninkielinen kirjallisuus, norjankielinen kirjallisuus, ruotsinkielinen kirjallisuus, tanskankielinen kirjallisuus, fäärinkielinen kirjallisuus, grönlanninkielinen kirjallisuus (), saamenkielinen kirjallisuus (Sámi Girječálliid Searvi, SGS).

Hakuajat

Vuosittain on kaksi hakuaikaa:

Kevään hakukierros alkaa 1.4. ja päättyy 1.5.
Sähköinen hakulomake suljetaan viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 (Suomen aikaa).

Syksyn hakukierros alkaa 1.10. ja päättyy 1.11.
Sähköinen hakulomake suljetaan viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 (Suomen aikaa).

Tukea haetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka julkaistaan FILIn kotisivuilla kunkin hakukierroksen alettua. Kunkin hakukierroksen viimeisen hakupäivän jälkeen lomake suljetaan eikä hakemuksia enää oteta vastaan.

Myönteiset tukipäätökset julkaistaan FILIn kotisivuilla noin kahden kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä. Suomennettavaa teosta ei saa painattaa tai julkaista ennen päätösratkaisua, sillä jos tuki myönnetään, on suomennoskirjassa oltava maininta FILIn myöntämästä tuesta ja FILIn logo.

Tukea ei myönnetä takautuvasti jo julkaistuille suomennoksille.

Tuen hakijat

Suomalaiset kustantajat ja kirjallisuuslehdet voivat hakea tukea vähälevikkisen, ulkomaisen kaunokirjallisuuden suomentamiseen. Suomalaiset kustantajat voivat hakea tukea myös suomenruotsalaisen kaunokirjallisuuden suomentamiseen.

Tukea voi hakea vain, jos

 • suomalaisen kustantajan ja alkuteoksen oikeudenomistajan välinen sopimus on allekirjoitettu
 • suomalaisen kustantajan ja kääntäjän välinen sopimus on allekirjoitettu.

Hakemukseen on liitettävä kustantajan ja kääntäjän välinen allekirjoitettu sopimus. Kustantajasopimuksen kopioita ei tarvitse liittää hakemukseen.

Huom! Suomalaiset kustantajat voivat hakea muista pohjoismaisista kirjallisuuden tiedotuskeskuksista tukea pohjoismaisen kirjallisuuden kääntämiseen suomeksi/suomenruotsiksi.

Haettavan tuen määrä

Kustantaja voi hakea tukea enintään kääntäjän kanssa sovitun käännöspalkkion verran. FILIn suomennostuki kattaa enintään 70 prosenttia sovitusta palkkiosta.

Aiemmin myönnetyt suomennostuet myöntösummineen ovat nähtävissä FILIn kotisivuilla.

Tuen myöntämisen perusteet

Suomennostukiohjelman tarkoituksena on edistää vähälevikkisen, ulkomaisen laatukirjallisuuden suomentamista ja julkaisemista Suomessa. Vuosittain kaunokirjallisuuden suomennostukea jaetaan noin 78 000 euroa. Suomennostukea voidaan vuosittain myöntää noin 50–60 prosentille hakemuksista.

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota suomennettavan teoksen kirjalliseen laatuun sekä kustantajan ja kääntäjän ammattitaitoon.

Suomennostukea myönnetään edellyttäen, että

 • kääntäjä kääntää omalle äidinkielelleen
 • kääntäjällä on ammattikokemusta
 • suomennos tehdään siitä kielestä, jolla teos on alun perin julkaistu
 • suomennoksen kustantajalla on käytössään ammattimaiset levitys- ja markkinointikanavat.

Kriteereistä voidaan poiketa vain hyvin perustelluista syistä, esimerkkinä välikielen kautta suomennettavat teokset.

Kustantajan tulee maksaa kääntäjälle palkkio kustantajan ja kääntäjän keskinäisen käännössopimuksen mukaisesti. FILIn suomennostuen tarkoitus on korvata kustantajalle osa käännöskuluista.

Tuettavat kirjallisuuden lajit

Tuettavia kaunokirjallisuuden lajeja ovat proosa, runous, lasten- ja nuortenkirjallisuus, painettu näytelmäkirjallisuus ja sarjakuvat. Tukea voi hakea myös kokoomateoksille ja kirjallisuuslehdessä julkaistaville suomennoksille.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen on liitettävä

 • kustantajan ja kääntäjän välinen allekirjoitettu sopimus
 • kääntäjän ajantasainen ansioluettelo, josta käyvät ilmi kääntäjän käännöskokemus kaunokirjallisuuden alalta, kielitaito ja koulutus
 • suomennettavaksi tarkoitettu alkukielinen teos pyydetään postittamaan FILIin  (FILI, PL 259, 00171 Helsinki, kuoreen maininta ”suomennostuki”).”

Kustantajasopimuksen kopioita ei tarvitse liittää hakemukseen. FILI voi kuitenkin pyytää sopimuskopiot nähtäväkseen, ja sopimusten pistotarkastuksia tehdään säännöllisesti.

Tukipäätökset

FILIn neuvottelukunta päättää myönnettävistä käännöstuista.

Myönteiset tukipäätökset julkaistaan FILIn kotisivuilla noin kahden kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä. Kaikki hakijat saavat tiedon tukipäätösten julkaisusta sähköpostitse. Myönteisen tukipäätöksen saaneille postitetaan valtionapulain edellyttämä sopimus allekirjoitettavaksi.

Yksittäisiä tukipäätöksiä ei perustella eikä päätöksissä ole valitusoikeutta.

Suomennostuen maksaminen ja seuranta

 • Suomennostuki maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle kustantajan pankkitilille, kun kustantaja on toimittanut FILIin:
  • yhden kappaleen suomennettua teosta
  • kustantajan ja kääntäjän allekirjoittaman todistuksen siitä, että kääntäjälle on jo maksettu käännössopimuksen mukainen käännöspalkkio kokonaisuudessaan (= summa, joka on käännöstukihakemuksessa ilmoitettu kääntäjän palkkioksi).
 • Tuen maksamisen edellytyksenä on, että kustantaja on palauttanut FILIn lähettämän, valtionapulain edellyttämän sopimuksen allekirjoitettuna FILIin.
 • Myönnetty suomennostuki on voimassa 24 kuukautta sen myöntämispäivästä.
 • Huom! Kustantajan tulee toimittaa FILIin yksi kappale valmista suomennettua teosta heti, kun kirja on julkaistu, kuitenkin viimeistään 24 kuukauden kuluttua tuen myöntämispäivästä. Jos suomennettua teosta ei ole toimitettu FILIin määräaikaan mennessä, tuki peruuntuu.
 • Julkaistavassa kirjassa on oltava maininta tuen saamisesta ja FILIn logo.

Kustantaja sitoutuu noudattamaan valtionapulain edellyttämän sopimuksen ehtoja ja käyttämään suomennostuen siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. FILIllä on oikeus saada pyydettäessä avustuksen saajalta valtionavustuksen käyttöä koskevat tarvittavat seurantatiedot ja selvitykset. FILI tekee säännöllisiä pistotarkastuksia varmistaakseen, että kääntäjälle on maksettu hakemuksessa mainittu palkkio kokonaisuudessaan.

Suomennostukea ei saa käyttää esim. painatus- tai muiden tuotantokulujen maksamiseen. Jos suomennostukea ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti, peritään jo maksettu tuki takaisin.

Jos hanke peruuntuu tai muuttuu olennaisesti hakemuksen jättämisen jälkeen, on hakijan viipymättä ilmoitettava asiasta FILIin ().