Myönnetyt tuet: kevään 2017 toinen hakukierros

Tuet ulkomaisille kustantajille

Tuet suomalaisille kustantajille

Muut tuet