Fjärrtjänstformuläret

Fjärrlån från SKS:s bibliotek kan göras endast av andra bibliotek samt av informationstjänster. Privatpersoner beställer material via ett bibliotek. För tjänsterna tar vi en avgift enligt prislistan.

Fjärrtjänstens kontaktuppgifter:
Finska Litteratursällskapets bibliotek
Fjärrtjänsten, PB 259 (Regeringsgatan 1)
00171 Helsingfors
telefon: 0201 131 272
e-post: kaukopalvelu@finlit.fi

UPPGIFTER OM BESTÄLLAREN
UPPGIFTER OM PUBLIKATIONEN
UPPGIFTER OM BESTÄLLNINGEN