Page 11

SKS_2016_e-julkaisu

Kirjasto SKS 2016 • Vuosikertomus 9 Kirjasto Toimintavuonna kirjastossa on panostettu strategisten tavoitteiden saavuttamiseen, ennen muuta kulttuurintutkimuksen kirjastopalveluiden vahvistamiseen ja sähköisten palveluiden kehittämiseen. Keskeinen hanke toimintavuonna oli SKS:n Finna-näkymän kehittäminen. Tavoitteena oli parantaa SKS:n kirjaston kokoelmatietojen käytettävyyttä ja mahdollistaa painettujen ja elektronisten aineistojen samanaikainen haku. Lisäksi aloitettiin tietopalvelutietokannan uudistaminen. Sisältöryhmän ja kokoelmaryhmän tehtäviä organisoitiin toimintavuoden aikana uudelleen, kun toinen kirjallisuudentutkimuksen informaatikoista jäi eläkkeelle. Tämän tilalle siirrettiin kirjallisuudentutki- muksen sisältöpalveluihin kokoelmavastaavan työajasta 50 prosenttia. Kokopäiväinen kirjallisuudentutki-muksen informaatikko puolestaan vastaa kotimaisen kaunokirjallisuuden ja kirjallisuudentutkimuksen aineiston hankinnasta ja uutuusluetteloinnista. Näillä järjestelyillä mahdollistettiin tietoasiantuntijan rekrytointi ja e-aineistopalveluryhmän perustaminen. Toinen huomattava hallinnollinen hanke oli varastokokoelmien muutto sekä kokoelmiin kuuluvien aineistojen tiivistäminen ja karsinta. Tavoitteena oli varastokustannusten vähentäminen. Perustoiminta Kokoelmien hoito ja kartunta Kokoelmia kartutettiin kokoelmapolitiikan ja hankintaohjelman mukaisesti. Kirjasto sai lahjoituksena mm. FILI – kirjallisuuden vientikeskukselta noin 220 nidettä suomalaisen kaunokirjallisuuden käännöksiä vieraille kielille liitettäväksi kirjaston kokoelmiin. Kaikkiaan kokoelmiin liitettiin noin 1 670 painettua monografiaa ja noin 260 jatkuvien julkaisujen vuosikertaa. Ostojen osuus oli noin 67 % molemmissa ryhmissä, vaihtojen osuus monografioista 5 % ja jatkuvista julkaisuista 37 %. Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) kautta järjestetyssä julkaisujen vaihtotoiminnassa oli myös vuonna 2016 havaittavissa määrällistä laskua. Ks. liite 12 Kirjaston vaihtosuhteet 2016 s. 72. Kulttuurien tutkimuksen kausijulkaisukokoelman evaluointihanke saatettiin päätökseen ja laadittiin hankkeen loppuraportti. Hankkeen tuloksia käytetään hyödyksi kokoelman kehittämisessä tulevina vuosina. Kirjaston tilakulut pienenivät, kun etävarastosta Töölönkadulla luovuttiin. Myös karsimalla kokoelmia saavutettiin huomattavaa kustannussäästöä. Kokoelmista karsittiin lähes 9 000 säilytysyksikköä, esim. suurin osa (6 150 teosta) suomennetun ulkomaisen kaunokirjallisuuden luokasta (Ed) poistettiin kokoelmista. Kirjastoalan ja kirjallisuudentutkimuksen lehtiä ja julkaisusarjoja sekä tietosanakirjoja poistettiin yhteensä noin 1 500 lehtivuosikertaa ja noin 300 kirjaa. Kirjaston sanomalehtikokoelmasta lahjoitettiin vuoden 1850 jälkeen julkaistut vuosikerrat (825 säilytysyksikköä) eri kirjastoille ja Porvarillisen työn arkistolle. Karsittuja aineistoja lahjoitettiin myös Kansalliskirjastoon, Helsingin kaupunginkirjastoon, Svenska litteratursällskapet i Finlandin kirjastoon ja Varastokirjastoon. Aineiston käyttöön saattaminen Kirjasto osallistui kirjastosektoreiden kirjastojärjestelmävaihtoa valmistelevaan prosessiin; Voyager-kirjasto-järjestelmä vaihdetaan uuteen kirjastojärjestelmään lähivuosina. Aineistojen luetteloinnissa otettiin käyttöön uudet kuvailusäännöt (RDA = Resource Description and Access), jotka korvaavat aikaisemmat kuvailusäännöt (ISBD = International Standard Bibliographic Description). Kuvailusäännöt ohjaavat kirjastoaineistojen kuvailua määrittämällä, mitä kuvailuelementtejä kuvailussa käytetään ja minkälaisia tietoja kuvailuelementteihin tallennetaan. Henkilökunta osallistui Kansalliskirjaston ja Helsingin yliopiston kirjaston järjestämiin laajoihin RDA-kuvailusääntökoulutuksiin.


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above