Page 12

SKS_2016_e-julkaisu

kirjasto Kirjastoon hankittu aineisto luetteloitiin ja pääosa hankitusta tutkimuskirjallisuudesta sisällönkuvailtiin Helka-kokoelmatietokantaan. Kirjallisuudentutkimuksen ja kulttuurien tutkimuksen kotimaiset lehti- ja kokoomateosartikkelit luetteloitiin ja sisällönkuvailtiin kansalliseen Arto-artikkeliviitetietokantaan. Kulttuurien tutkimuksen suomalaisia monografioita sekä lehti- ja kokoomateosartikkeleita luetteloitiin ja sisällönkuvailtiin MLA International Bibliography -tietokantaan. Helka- ja Arto-tietokantojen sisällön-kuvailua korjattiin takautuvasti, jotta aihehaut toimisivat mahdollisimman hyvin Finnassa. SKS:n Finna-näkymän kehittämistä jatkettiin tulevaa julkaisemista varten. Metadatan haku- ja näyttö- toimintoja tutkittiin yksityiskohdittain ja mukautettiin paikallisiin tarpeisiin. SKS:n aineistotietojen näkyvyyteen liittyviä kysymyksiä selvitettiin. Näkymän ulkoasua muokattiin. SFX-linkitysjärjestelmän kohdepalvelu- ja kausijulkaisutietoja ylläpidettiin Ex Libriksen kanssa. Selvitettiin mahdollisuutta haravoida kirjaston elektronisten kausijulkaisujen bibliografiset tiedot SKS:n Finnaan. E-lehtien saatavuustiedot lisättiin SKS:n Finnassa näytettävien SFX-linkkien yhteyteen. Muu sisällöntuotanto Jatkettiin kirjaston kartuntakirjojen digitoimista (kartuntakirjat VII–IX, kartunta vuoteen 1946 asti). Kulttuurien tutkimuksen asiasanaston ja sen pohjalta laaditun Kulttuurien tutkimuksen ontologian ylläpito ja käyttö lopetettiin. Siirtymää oman asiasanaston korvaamiseksi Yleisellä suomalaisella asiasanastolla valmisteltiin yhteistyössä Kansalliskirjaston YSA-ryhmän kanssa. Valmistelu- ja jälkitöistä laadittiin hankeraportti. Kansalliskirjaston YSO-ryhmä aloitti Kulttuurien tutkimuksen ontologian sulauttamisen Yleiseen suomalaiseen ontologiaan. Kansanmusiikin tutkija A. O. Väisäsen henkilöbibliografia tuotettiin Arto-tietokantaan, ja ylläpidettiin SKS:n verkkosivulla julkaistuja henkilöbibliografioita. Suunniteltiin kirjaston elektronisten aineistojen markkinointivideota ja laadittiin sen käsikirjoitus. Asiakas- ja tietopalvelu Kirjaston tietopalvelu vastasi toimeksiantoihin ja opasti asiakkaita aiheenmukaisessa tiedonhaussa ja kokoelmien käytössä. Loppuvuonna otettiin käyttöön Helkan uusi asiakaskäyttöliittymä. Tutkintovaatimuksiin kuuluvaa tiedonhaun opetusta annettiin Helsingin yliopiston folkloristiikan ja kansatieteen opiskelijoille. Suunniteltiin elektronisten aineistojen käyttöä tukevia opasteita kirjaston asiakastiloihin. Esiteltiin kirjastoa vierailijaryhmille. Kirjaston tiloissa järjestettiin kuusi kokoelmia esittelevää pienoisnäyttelyä: Wekkulit ja kekkulit. 1800-luvun alkupuolen kotimaista kaunokirjallisuutta (15.1.–18.3.), Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 185 vuotta (31.3.–31.5.), Enkeleitä, demoneja ja muita yliluonnollisia olentoja (1.6.–1.8.), Hilja Haahti 1874–1966 (1.9.–14.10.), Kurdit, Lähi-idän maaton kansa (17.10.–25.11.) ja Joulurauhaa. 2000-luvulla ilmestynyttä jouluaiheista kirjallisuutta (28.11.2016–13.1.2017). Lisäksi esiteltiin muitakin ajankohtaisia aineistoja. Kotimainen ja kansanvälinen yhteistyö Kulttuurien tutkimuksen informaatikko on loppuvuodesta 2016 lähtien ollut mukana Kansalliskirjaston YSA-ryhmässä, joka ylläpitää Yleistä suomalaista asiasanastoa. Toinen kirjastonhoitaja osallistui Helsingin yliopiston Helka-luettelointiryhmän toimintaan. Kirjastonjohtaja toimi jäsenenä mm. Erikoiskirjastojen neuvostossa, Kansalliskirjaston johtokunnassa, kirjastosektoreiden kirjastojärjestelmävaihtoa valmistelevassa hankintayhteistyön ohjausryhmässä, Tieteenpäivien 2017 ohjelmatoimikunnassa sekä varapuheenjohtajana Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) hallituksessa. Ks. liite 11 Kirjaston toimintatilastot 2016 s. 70. 10 SKS 2016 • Vuosikertomus


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above