Page 13

SKS_2016_e-julkaisu

Tutkimus SKS 2016 • Vuosikertomus 11 Tutkimus Seuran tutkimustoiminta koostui vuonna 2016 kahdesta kokonaisuudesta: digitaalisten tietovarantojen rakentamisesta ja ylläpidosta sekä monitieteisten tutkimushankkeiden toteuttamisesta ja oppiaineiden rajat ylittävän tutkimustyön tukemisesta. Toimintavuonna –– aloitettiin Avoin tiede ja kulttuuriperintö 2017 -hanke, jonka osahankkeista valmistui arkistopedagoginen Minusta jää jälki -hanke –– aloitettiin tiedekirjojen avoin verkkojulkaiseminen (oa.finlit.fi) –– aloitettiin digitaalisen edition toimittaminen Zacharias Topeliuksen Maamme kirjan suomennoksista yhteistyössä Svenska litteratursällskapet i Finlandin kanssa Vuonna 2016 SKS:n henkilöstö julkaisi 29 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia (2015: 11), 8 muuta tieteellistä artikkelia tai kirjoitusta (2015: 15), kaksi tieteellistä monografiaa/yhteisjulkaisua (2015: 3), yhden opinnäytteen (2015: 2), 9 yleistajuista artikkelia tai muuta julkaisua (2015: 6) sekä 2 yleistajuista erillisteosta (2015: 1). Henkilökunta piti 61 tieteellistä (2015: 59) ja 50 yleistajuista (2015: 24) esitelmää. Medialle annettiin 73 haastattelua (2015: 49). Lisäksi henkilökunta osallistui väitöskirjojen ohjaukseen, yliopisto-opetukseen ja hoiti lukuisia kansainvälisiä ja kotimaisia tieteellisiä asiantuntijatehtäviä. Digitaaliset tietovarannot ja avoimen tieteen työkalut SKS tuki perustutkimuksen edellytyksiä julkaisemalla verkossa avoimesti saatavilla olevia digitaalisia aineistoja ja palveluita, joiden suunnittelu ja ylläpito perustuvat tutkijoiden, arkisto- ja kirjastoasian- tuntijoiden sekä IT-alan osaajien yhteistyöhön. Sisältöjä rakennettiin yhteistyössä muun tiedeyhteisön kanssa mm. joukkoistamisen avulla, ja aineistoja julkaistiin myös tiedeyhteisön yhteisissä palveluissa, kuten Kielipankissa ja Tieteen termipankissa. Jane ja Aatos Erkon säätiön merkittävä hankerahoitus mahdollisti digitaalisen julkaisemisen systemaattisen kehittämisen, ja seurassa tehtiin toimintavuonna muun muassa julkaisualustoihin, metadataan, avoimuu-teen ja lisensseihin sekä rajapintoihin liittyviä linjauksia. Avoimet tiedemonografiat Elokuussa 2016 alkoi SKS:n tieteellisten englanninkielisten Studia Fennica -sarjojen avoin verkkojulkai-seminen PDF- ja EPub-muodossa yhteistyössä Ubiquity Press Networkin kanssa. Seura pyrkii luomaan kansainvälisiä esimerkkejä käyttäen suomalaisen tiedekirjakustantamisen ekosysteemiin soveltuvan rahoitusmallin, ja tekee yhteistyötä yliopistokirjastojen ja johtavien tiedekustantajien kanssa. Toiminta-vuonna perustettiin tarkoitusta varten Aleksandria-konsortio, jonka jäsenkirjastojen kanssa sovittiin suomenkielisten tiedekirjojen avoimesta julkaisemisesta. Laajan yhteistyön tavoitteena on turvata suomenkielisen tiedekirjallisuuden edellytykset uudessa avoimen julkaisemisen ympäristössä. Rinnakkaishankkeena aloitettiin Suomen Historiallisen Seuran julkaisemien kirjojen digitointi 1860- luvulta lähtien avointa verkkojulkaisemista varten ja valmisteltiin SKS:n koko kirjatuotannon digitointia. Codices Fennici: keskiajan käsikirjoitusten digitaalinen kirjasto Suomen keskiaikaa koskevat kokonaisina säilyneet käsikirjoitukset Suomesta, Ruotsista ja Virosta on digitoitu ja niistä on tehty englanninkieliset kuvailut. 149 käsikirjoitusta ja noin 30 000 digitoitua sivua käsittävälle kokonaisuudelle rakennettiin Omeka-pohjainen julkaisualusta, jonka kautta digitaaliset kuvat, kuvailut ja metadata ovat vapaasti ladattavissa. Codices Fennici julkaistaan maaliskuussa 2017.


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above