Page 14

SKS_2016_e-julkaisu

Tutkimus Elias Lönnrotin kirjeenvaihdon digitaalinen editio Elias Lönnrotin kirjeenvaihdon ensimmäistä osaa, Lönnrotin kirjoittamia yksityiskirjeitä, viimeisteltiin julkaisuvalmiiksi. Kirjeistä julkaistaan faksimilet, XML/TEI5-muotoiset transkriptiot sekä kommentaareja. Verkkojulkaisulle rakennettiin Omeka-pohjainen alusta, jota käytetään jatkossa myös seuran muiden digi-toitujen arkistoaineistojen julkaisemiseen. Lönnrot-aineisto kiinnostaa laajasti humanistisen alan tutkijoita, ja sen jakamisesta ja yhteistyöstä on sovittu Kielipankin, kansainvälisen READ-hankkeen sekä Helsingin yliopiston STRATAS-hankkeen kanssa. Lönnrotin kirjeenvaihdon julkaiseminen alkaa huhtikuussa 2017. Avoin tiedekirjakustantaminen, Codices Fennici ja Elias Lönnrotin kirjeenvaihdon digitaalinen editio ovat osa Erkon säätiön rahoittamaa SKS:n avoin tiede ja kulttuuriperintö 2017 -kokonaisuutta. Kansallisbiografia ja muut henkilöhistorialliset verkkojulkaisut Kahta henkilöhistoriallista verkkojulkaisua täydennettiin uusilla artikkeleilla. Lisäksi toimitettiin Suomen papisto 1800–1920 -matrikkelia julkaisuvalmiiksi ja rakennettiin sille sivusto (yhteistyöhanke Suomen kirkkohistoriallisen seuran kanssa). Kansallisbiografia.fi-sivuston uudistamista valmisteltiin. Sivustolla oli kuukausittain noin 28 000 käyntiä. Lisäksi tehtiin yhteistyötä useiden biografisten julkaisuhankkeiden kanssa (Naisten ääni, Muotokuvagalleria, Suomen itsenäisyyden vaiheet ja tekijät). Biografiset aineistot olivat mukana Aalto-yliopiston koordinoimassa Tekes-hankkeessa Semanttiset verkkojulkaisut: tekstit data-palveluna (SEVERI). Kansallisbiografian noin 6 500 pienoiselämäkerran kokoelmaa täydennettiin teatterin ja elokuva-alan elämäkerroilla. Uusista artikkeleista ja niiden kirjoittajista päätettiin toimituskunnassa, jonka jäsenet ovat dos. Maarit Leskelä-Kärki, prof. Hanna Suutela sekä dos. Jari Sedergren. Kansallisbiografia ja Suomen talous-elämän vaikuttajat ovat käytössä FinELib-kirjastokonsortion kautta. Suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Toimintavuoden aikana saatiin valmiiksi Kiven Olviretki Schleusingenissä -näytelmän sekä Kiven neljän lyhyen näytelmän (Yö ja päivä, Lea, Margareta ja Alma) kriittisten editioiden käsikirjoitukset tieteellistä vertais- arviointia varten sekä aloitettiin uusi kolmivuotinen tutkimushanke Kiven Canzio-näytelmästä. Lisäksi editoitiin vertaisarvioitua Karkurit-näytelmäeditiota julkaisuvalmiiksi sekä valmisteltiin 2017 käynnistyviä editiohankkeita Kiven runoista ja lyhyistä proosakertomuksista sekä Seitsemän veljestä -romaanista. Toiminta-vuonna alettiin myös toimittaa digitaalista editiota Zacharias Topeliuksen Maamme kirjan suomennoksista yhteistyössä Svenska litteratursällskapet i Finlandin kanssa. Monitieteiset tutkimushankkeet ja yhteistyö SKS toimi Suomen Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen Kirjoitukset ja laulut: uskon ja ilmaisun rekisterit varhaismodernissa pohjolassa (2015–2019) sijoituspaikkana (päätösn:o 288119). Hanketta johtaa Tuomas M. S. Lehtonen, ja muut tutkijat ovat Eeva-Liisa Bastman, Linda Kaljundi, Kati Kallio, Ulla Koskinen, Anu Lahtinen ja Ilkka Leskelä. Hanke osallistui Helsingin yliopiston folkloristiikan oppiaineen kanssa Versification 2016: Metrics in Practise -konferenssin järjestämiseen 25.–27.5. SKS:ssa sekä järjesti session Networks of Scholars, Nobility, and Urban Elite in the Sixteenth Century Baltic Sea Region Belgian Bruggessä pidetyssä Sixteenth Century Society Conference -konferenssissa 18.–20.8.2016. Lisäksi järjestettiin työpaja Kokemuksellisuus: kieli, kuva, musiikki ja tila keskiajalta vuoteen 2016 Koneen säätiön Saaren kartanoissa ja Maskun kirkossa 9.9. yhdessä Maria Räsäsen johtaman taiteellis-tieteellisen hankkeen kanssa sekä kollokvio Reformaatio, eliitit, rahvas ja laulut 15.9. SKS:ssa. Hankkeen tutkijoista Kati Kallio ja Tuomas M. S. Lehtonen vierailivat Tukholman yliopistossa ja työskentelivät ruotsalaisissa arkistoissa ja kirjastoissa keväällä ja kesällä. Lisäksi osa hankkeen tutkijoista valmisteli yhteismonografiaa Laulut ja kirjoitukset: suullinen ja kirjallinen kulttuuri uuden ajan alun Suomessa, joka hyväksyttiin julkaistavaksi SKS:n tieteellisissä sarjoissa. 12 SKS 2016 • Vuosikertomus


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above