Page 15

SKS_2016_e-julkaisu

Tutkimus Yhteistyötä jatkettiin seuraavien tutkimushankkeiden kanssa: –– Rajanvetojen kulttuuriperintö – Perinnearkistot suomalaisuuden rakentajina -hanke (2015–2016): hankkeen johtajana toimi prosessori Pia Olsson Helsingin yliopistosta ja hankkeen tutkijoista Kati Mikkola työskenteli tutkimusosastolla. Mikkola oli syyskuun ajan tutkijavierailulla Tartossa SKS:n residenssissä ja piti Tarton yliopistossa ESSR:n (Estonian Society for the Study of Religions) kutsumana luennon 15.9. Hankkeen tuloksia esiteltiin myös loppuseminaarissa Cultural Heritage of Differences, joka pidettiin Tarton yliopistossa 26.9. Hanketta rahoitti Koneen Säätiö. –– Kansallista menneisyyttä rakentamassa ja tulkitsemassa – suomalaiset arkistoinstituutiot vallan verkostoina ja muistin paikkoina -hanke (2011–2018): hankkeen johtajana toimii professori Kirsi Vainio-Korhonen Turun yliopistosta, SKS:n yhteyshenkilö ja tutkija hankkeessa on Ulla-Maija Peltonen. –– Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400–2000 historian huippuyksikkö (Suomen Akatemia 2012–2017, Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Jyväskylän yliopisto; Åbo Akademi): tutkimusosaston projektipäällikkö Ilona Pikkanen teki hankkeessa osa-aikaista post doc -tutkimusta keskiaikaisten ja esimodernien kansannousujen kulttuurisesta muistista 1700- ja 1800-luvuilla. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia. –– Suomen Kirjailijaliiton historia: dosentti Kai Häggman kirjoitti osastolla Suomen Kirjailijaliiton SKS 2016 • Vuosikertomus 13 historiaa. Toimintavuonna tutkimusosastolla valmisteltiin useita Suomen Akatemia- ja säätiörahoitteisia tutkimus-hankkeita. SKS osallistui seuraaviin EU-rahoitteisiin COST-toimiin: –– ISCH COST Action IS1301: New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe –– ISCH COST Action IS1203: In Search of Transcultural Memory in Europe (ISTME) SKS osallistui seuraavien tutkimusverkostojen toimintaan: –– The European Society for Textual Scholarship –– European Association for Digital Humanities -seuran pohjoismainen alajaosto Digital Humaniora i Norden –– FOHN, muistitietotutkijoiden verkosto –– Kansanihmiset ja kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa -tutkimusverkosto –– Memornet, yhteiskunnan muistifunktioiden tutkijakouluverkosto –– Nordiskt Nätverk för Editionsfiloger –– Variantti, tekstikritiikin ja tieteellisten editioiden tutkimusverkosto –– 1800-luvun tutkimuksen verkosto. Erityisesti nuorten tutkijoiden uraa ja verkostoitumista edistettiin tarjoamalla väitöskirjantekijöille ja post doc -tutkijoille työpisteitä, tukea rahoituksen hakemisessa sekä mahdollisuus toimintaan humanistisen alan monitieteisessä tutkimusyhteisössä. Toimintavuonna osastolla työskenteli yhteensä 15 tutkijaa. Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi SKS:n tutkimusosastolla tutkittiin vuonna 2016: –– Gunnar Landtmania sosiologina ja julkisena intellektuellina (Jouni Ahmajärvi) –– kumppaninvalintaa verkossa syntyneen Born digital -aineiston avulla (Anne Holappa) –– Leea ja Klaus Klemolan näytelmää Maaseudun tulevaisuus (Kansallisteatteri 2014) näytelmätekstinä ja mediatapauksena (Elsi Hyttinen) –– Suomen 1860-luvun nälkävuosien muistamista ja historiakuvaa (Tuomas Jussila) –– Helsingin Taidehallia kuvataiteen määrittelijänä 1928–1968 (Maija Koskinen) –– historiantutkimuksen ja kirjallisuushistorian tieteidenvälistä vuoropuhelua (Matti Mieskonen) –– Aleksis Kiven dramaturgiaa suhteessa Shakespeareen (Riitta Pohjola-Skarp) –– inkerinsuomalaisten karkotuksia muistoissa ja kirjoituksissa (Anni Reuter) –– Suomen arkkitehtuurin historismeja (Anna Ripatti) –– maalattuja puuveistoksia Turun vanhassa hiippakunnassa 1250–1400 (Katri Vuola) –– Aino Kallaksen elämää (Silja Vuorikuru).


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above