Page 19

SKS_2016_e-julkaisu

Kirjallisuusvienti SKS 2016 • Vuosikertomus 17 Kirjallisuusvienti FILI edistää kirjallisuusvientiä toimimalla ammattilaiskontaktien välittäjänä ja tuomalla yhteen Suomen kirjallisuuden kääntäjiä. FILIn toimintakenttään kuuluu suomeksi, suomenruotsiksi ja saameksi kirjoitettu kaunokirjallisuus, lasten- ja nuortenkirjallisuus, tietokirjallisuus, runous ja sarjakuva. Kirjallisuusalan ammattimaisen vientitoiminnan mahdollisuuksia ja sitä mukaa Suomen kirjallisuuden asemaa osana maailmankirjallisuutta on vahvistettu sekä tuomalla kotimaisia ja ulkomaisia kustantajia yhteen, järjestämällä kääntäjille koulutusta ja tiedottamalla Suomen kirjallisuudesta kansainvälisesti. Media Cleverin laatiman selvityksen Kirjallisuusviennin arvo 2011–2015 loppuraportti ilmestyi syksyllä. Suomen kirjallisuuden käännösmäärät ovat pysyneet korkealla tasolla. Suomalaisen kirjallisuusviennin arvo on nousussa, Media Cleverin raportin mukaan kirjallisuusviennin arvo on noussut 2014–2015 välillä 8 %. FILI teki opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen vuoden 2016 ulkomaisen kääntäjäpalkinnon myöntä-misestä norjantaja Turid Farbregdille. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen luovutti 15 000 euron suuruisen palkinnon Farbregdille 27.10. Helsingin kirjamessuilla. Suomen kirjallisuuden käännökset -tietokantaa ylläpitää SKS:ssa FILI. Toimintavuonna toteutettiin käännös-tietokannan uudistusprojekti, jossa tietokantaan lisättiin myydyt käännösoikeudet eli tieto, mihin maahan ja kenelle kirjan käännösoikeudet on myyty ja kuka käännösoikeudet on myynyt. Tietokannan materiaali on jatkossa saatavana myös avoimena datana. Hankkeen rahoitus on saatu WSOY:n kirjallisuussäätiöltä. Apurahatoiminta FILIn apurahatoiminta pitää sisällään käännös-, näytekäännös- ja tuotantotuet sekä kirjailijoiden ja kääntäjien matka-apurahat. FILIssä on viisi käännöstuen ja neljä tuotantotuen hakuohjelmaa. FILI myöntää matka-apurahoja kääntäjille, promootiotukea ulkomaisille kustantajille ja tapahtumajärjestäjille sekä näyte-käännöstukea suomalaisille ja ulkomaisille kustantajille, agentuureille ja kääntäjille teoksen myyntityön tueksi. Ulkomaiset kustantajat voivat hakea FILIstä käännöstukea Suomen kirjallisuuden kääntämiseen sekä tuotantotukea muille kielille käännettävien lasten kuvakirjojen ja sarjakuvakirjojen tuotantoon. Ulkomaiset kustantajat voivat hakea myös promootiotukea julkaisemansa teoksen markkinoinnin edistämiseen. Tuki kattaa suomalaisen kirjailijan matkakulut. Suomalaiset kustantajat voivat hakea FILIstä käännöstukea kauno- ja tietokirjallisuuden suomentamiseen ja ruotsintamiseen sekä ruotsinkielisen kauno- ja tietokirjallisuuden painattamiseen. FILIn saama edelleen jaettava rahoitus 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 607 500 Pohjoismainen ministerineuvosto 83 350 Jaettavat tuet yhteensä 690 850 FILIn jakamat tuet 2016 FILI myönsi vuoden kolmella hakukierroksella tukea yhteensä 666 916 € (2015: 657 100 €) 439 (434) hankkeelle. Tukea haettiin 1,66 miljoonaa euroa (1,57 milj. €) 602 (591) hankkeelle. Myönnetyt tuet jakautuivat seuraavasti: –– tuki muille kielille kääntämiseen ulkomaisille kustantajille ja matka-apurahat 349 578 € (361 100 €) –– kauno- ja tietokirjallisuuden suomennostuki kotimaisille kustantajille 137 598 € (135 600 €) –– Pohjoismaiden ministerineuvoston käännöstuki 79 836,16 € (97 600 €) –– Delegationen för den svenska litteraturens främjande -tukiohjelma 99 904 € (62 700 €).


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above