Page 20

SKS_2016_e-julkaisu

Kirjallisuusvienti Tammikuuhun 2017 mennessä on julkaistu 284 (2015: 340) Suomen kirjallisuuden uutta käännöstä yhteensä 41 eri kielellä. Noin 64 % julkaistuista nimekkeistä on saanut FILIn tai Pohjoismaisen ministeri-neuvoston käännöstukea. (Tiedot 12.1.2017.) Näytekäännöstukea myönnettiin 77 hankkeelle yhteensä 27 100 €. Lisäksi FILI myönsi toiminta-avustuksestaan promootiotukea 36 hankkeelle yhteensä 13 061 €. Kustantajatoiminta Kirjamessut, vierailut ja koulutukset Toimintavuonna osallistuttiin seuraaville kirjamessuille: –– Leipzigin kirjamessut (03/2016). FILI oli osana saksalaisten itsenäisten kustantajien yhdistyksen osastoa. –– Bolognan lastenkirjamessut (04/2016). FILI oli mukana pohjoismaisella yhteisosastolla. –– Lontoon kirjamessut (04/2016). FILIn koordinoimalle yhteispohjoismaiselle näyttelyosastolle osallistui ensimmäistä kertaa myös kirjallisuuden oikeuksien myyjiä niin Suomesta kuin muista pohjoismaista. –– Pekingin kirjamessut (08/2016). FILIn edustaja oli mukana tapaamassa kiinalaisia kustantajia ja muita kirja-alan toimijoita. Ei omaa osastoa. –– Göteborgin kirjamessut (09/2016). FILIn edustajat tapasivat ulkomaisia kustantajia ja suomalaisen kirjallisuuden kääntäjiä kirjamessujen Rights Centerissä. –– Frankfurtin kirjamessut (10/2016). Tapaamisia ulkomaisten kustantajien, kirjallisuusorganisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa maailman suurimmilla kirjamessuilla. FILIn järjestämällä lounaalla keskusteltiin suomi/suomenruotsi-saksa-kääntäjien kanssa Suomen kirjallisuuden tilanteesta Saksassa Finnland. Cool. -projektin jälkeen. Editors’ Week -kustantajavierailut helmi-, touko ja syyskuussa Vuoden 2016 aikana järjestettiin kolme kansainvälistä Editors’ Week -vierailua, kaksi kaunokirjallisuuden kustantajille ja yksi tietokirjallisuuden kustantajille. Vierailuille osallistui yhteensä 23 kustantajaa 11 maasta. Tietokirjallisuusvierailun ohjelmaan sisältyi speed dating -tapaaminen, jossa oli mukana kustantajia 11 suomalaisesta kustantamosta. Agenttikoulutus helmikuussa FILI järjesti yhdessä Suomen Kustannusyhdistyksen koulutusryhmän kanssa Eväitä ulkomaanoikeuksien myymiseen -koulutuksen. Koulutukseen osallistui 25 henkilöä kustantamoista ja kustannusalalta. Luennoitsijoina olivat Leenastiina Kakko Otava Group Agencysta ja Rita G. Karlsson ruotsalaisesta Kontext Agencystä. Kääntäjätoiminta Harjoittelija FILIssä työskentelee CIMOn (nyk. Opetushallitus) Suomea Suomessa -ohjelman puitteissa harjoittelija, joka puoli vuotta kestävän jakson aikana perehtyy Suomen kirja- ja kustannusalaan ja kirjallisuusvientiin, osallistuu FILIn erilaisten hankkeiden ja tapahtumien järjestämiseen sekä laatii käännösnäytteen henkilö-kohtaisen mentorin avustuksella. Vuonna 2016 harjoittelijat olivat Isosta-Britanniasta ja Ranskasta. Residenssiohjelma Kääntäjäresidenssiohjelmaan valitaan hakemusten perusteella kaksi kääntäjää, jotka työstävät kolmen viikon ajan omaa käännöstään, tapaavat kustantajia ja kirjailijoita sekä käyttävät hyödyksi kirjastojen ja arkistojen tarjontaa. Suomenlinnan residenssikääntäjinä maaliskuussa 2016 työskentelivät suomi-englanti-kääntäjä Owen Witesman ja suomenruotsi-englanti-kääntäjä Annie Prime. 18 SKS 2016 • Vuosikertomus


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above