Page 22

SKS_2016_e-julkaisu

Kirjallisuusvienti Vuonna 2015 lopetetun Books from Finland -lehden vanhojen numeroiden digitointiprosessi saatettiin loppuun vuoden 2016 aikana, ja loput artikkelit julkaistaan alkuvuodesta 2017. FILI pitää yllä kääntäjien virtuaalista keskustelufoorumia Kääntöpiiriä, johon kuuluu noin 400 kääntäjää. Kääntäjille lähetettiin neljä kääntäjäkirjettä, joissa kerrottiin muun muassa apurahahauista, kääntäjien koulutuksista, erilaisista tilaisuuksista ja ajankohtaisista kirjallisuuspalkinnoista. Ks. liite 14 FILIn tapahtumakalenteri 2016 s. 77, liite 15 Opetus- ja kulttuuriministeriön varoin tuetut Suomen kirjallisuuden käännökset ja lasten kuvakirjat 2016 s. 79, liite 16 Opetus- ja kulttuuriministeriön varoin tuetut suomennokset 2016 s. 85, liite 17 Delegationen för den svenska litteraturens främjande -varoin tuetut, vuonna 2016 ilmestyneet teokset (painatus- ja käännöstuki) s. 87 ja liite 18 Pohjoismaiden ministerineuvoston käännöstukivaroin tuetut Suomen kirjallisuuden käännökset 2016 s. 89.   20 SKS 2016 • Vuosikertomus


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above