Page 23

SKS_2016_e-julkaisu

Palvelut SKS 2016 • Vuosikertomus 21 Palvelut SKS palvelee asiakkaitaan toimipisteissään ja tietoverkossa. SKS uudistaa verkkopalveluitaan asiakas- lähtöisesti, erilaiset asiakasryhmät huomioiden. Tavoitteena on monipuolinen ja helppo tiedonhaku sekä aineistojen etäkäytön lisääntyminen. Toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna 2016 käytiin läpi SKS:n asiakaspalveluprosesseja ja todettiin, että ne ovat varsin hyvällä tolalla. Sovittiin, että palveluun liittyviä asioita tuodaan yhteiseen keskusteluun esimerkiksi tapaamistiistaisin. Kaikkiaan pidettiin tärkeänä prosessien jatkuvaa seurantaa, koska tilanteet voivat muuttua nopeastikin. Tietopalvelutietokannan uudistaminen aloitettiin sisäisellä tarpeiden kartoi-tuksella. Toimintasuunnitelman mukaisesti toteutettiin vuonna 2016 myös finlit.fi-sivuston arviointi. Arvioinnin keskeisimmät kysymykset SKS:lle pohdittavaksi olivat: 1) Kenelle sivustoa tehdään? Voisiko olla useampia sisääntuloja? 2) Miksi asiantuntijat näkyvät niin vähän? Miksi SKS piilottelee osaamistaan? 3) Olisiko arkisto ja kirjasto erotettava omiksi kokonaisuuksikseen? Arvioinnin tuloksia tullaan hyödyntämään sekä vuosi- että strategisessa suunnittelussa. Vuonna 2016: –– julkaistiin oa.finlit.fi-sivusto, jossa aloitettiin Studia Fennica -sarjan teosten julkaiseminen avoimina verkkojulkaisuina –– julkaistiin itsenäisyyden juhlavuoden 2017 hankkeisiin liittyvä Muistikko-keruualusta (muistikko.finlit.fi) arabian, englannin, pohjoissaamen, ruotsin, suomen ja venäjän kielellä –– uudistettiin Suomen kirjallisuuden käännökset -tietokantaa –– valmisteltiin sekä maksullista (kustantamo) että vapaasti verkossa käytössä olevaa (Minusta jää jälki) oppimisalustaa. Lisäksi toimintavuonna valmisteltiin SKS:n avoin tiede ja kulttuuriperintö -hankkeeseen liittyviä digitaalisia palveluita ja oltiin muutoinkin mukana digitaalisen julkaisemisen kehittämistoimissa. SKS:n Finna-näkymän käyttöönottoa valmisteltiin edelleen. SKS:n palveluiden kehittämiskohteena on myös seuran tilojen entistä monipuolisempi käyttö. Toiminta-vuonna juhlasalissa järjestettiin 236 (213) tilaisuutta, kokouksia, seminaareja jne., joista yli puolet (128/108) oli muita kuin sisäisiä. Julkisivuremontin osana korjattiin juhlasalin ikkunoita, joten sali ei ollut käytössä 17.3.−15.4.    


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above