Page 24

SKS_2016_e-julkaisu

Tieteellinen seura ja kulttuurijärjestö Tieteellinen seura ja kulttuurijärjestö SKS toimii suomalaista kulttuuria tutkivia aloja – erityisesti kielen-, perinteen- ja kirjallisuudentutkimusta − yhdistävänä tieteellisenä seurana sekä kulttuuriperinnön tuntemusta edistävänä kulttuurijärjestönä. Seura tarjoaa jäsenistölleen toiminta-alustan erilaisia tieteellisiä ja kulttuuritapahtumia varten sekä vahvistaa keskeisalojensa kansainvälistä verkostoitumista. Jäsentoiminta 2016 Toimintavuoden lopussa seuran jäsenmäärä oli 2 754 (2 876). Tästä 9 (10) oli kunniajäseniä ja 197 (198) kirjeenvaihtajajäseniä, jotka kaikki on sääntöjen mukaan vapautettu jäsenmaksusta. Jäsenistä 368 (378) on ainaisjäseniä: he ovat maksaneet ainaisjäsenmaksun ennen vuotta 1971. Jäsenmaksu koski vuonna 2016 siis 2 180 (2 290) jäsentä. Seuran jäsenille lähetettiin viisi uutiskirjettä. Jäsenkunnasta (31.12.2016 2 754) uutiskirjeen on tilannut 1 669 jäsentä. Kirjeissä on kerrottu ajankohtaisista asioista sekä tiedotettu keruista, tapahtumista ja palveluista. SKS:n kalenteri vuodelle 2017 lähetettiin lahjana kaikille jäsenille lokakuun lopussa. Kalenterin kuvien teemana oli tällä kertaa kenttätyö. Kirsi Simonsuuri ja Irma-Riitta Järvinen ovat lahjoittaneet isänsä Lauri Simonsuuren kirjoituspöydän SKS:lle. Pöytä on sijoitettu Hallituskatu 1:n arkistosaliin, missä Lauri Simonsuuri seuran palveluksessa ollessaan työskenteli. Toimintasuunnitelman mukaisesti toteutettiin jäsenkysely. Se lähetettiin jäsenille postitse 24.10.2016; vastausaikaa oli 25.11.2016 asti. Kyselyssä päivitettiin jäsenten yhteys- ja taustatietoja sekä kartoitettiin jäsenten ajatuksia siitä, mitä SKS itse kullekin merkitsee ja mikä on SKS:n tärkein tulevaisuuden tavoite. Vastauksen palautti 587 jäsentä. Tämä edustaa n. 23 % SKS:n jäsenkunnasta (2011: 844, 27 %). SKS:n merkitys itselle: kulttuuritoiminta 43 % (2011: 36 %), tieteellinen toiminta 28 % (2011: 21 %) ja kuuluminen lähialojen tiedeyhteisöön 21 % (2011: 11 %). ”Muu” = ”kaikki tärkeitä”. 22 SKS 2016 • Vuosikertomus


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above