Page 25

SKS_2016_e-julkaisu

Tieteellinen seura ja kulttuurijärjestö ”Jotain muuta” = eniten ”kustannustoimintaa, yhteiskunnallista vaikuttamista, verkostoitumista, aineistojen markkinointia tiedeyhteisölle”. Yhteistyö 2016 SKS on toimintavuonna tehnyt yhteistyötä ennen muuta avoimen julkaisemisen hankkeissaan sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten että kirjastolaitoksen ja tieteellisten kustantamoiden kanssa. Edelleen SKS tekee paljon yhteistyötä muistiorganisaatio- ja tutkimustoiminnassaan. Suuri osa tutkimushankkeista toteutetaan yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Arkistojen ja kirjaston kehittämishankkeet taas toteutetaan pääsääntöisesti muiden arkistojen ja kirjastojen kanssa. SKS:n verkkosivulla on esitelty kotimaiset ja kansainväliset yhteistyöhankkeet, joissa seura on mukana: www.finlit.fi/fi/suomalaisen-kirjallisuuden-seura/yhteistyohankkeet. Useita seuran työntekijöitä toimii erilaisissa luottamustehtävissä muissa tieteellisissä seuroissa ja säätiöissä, mm. Aleksis Kiven Seurassa, M. A. Castrénin seurassa, Suomen Kansallisteatterin Säätiössä, Suomen Kansantietouden Tutkijain Seurassa, Suomen Oppihistoriallisessa Seurassa, Suomen romaniyhdistyksessä, Suomen Rooman instituutissa ja Tieteellisten seurain valtuuskunnassa. SKS:n toimihenkilöt ovat kysyttyjä asiantuntijoita muistiorganisaatio-, tutkimus- ja kulttuuritehtävissä sekä puhujina, kirjoittajina että lausunnonantajina. Yhteistyöhankkeessa, jossa on tarkoitus laajentaa Agricola – Suomen historiaverkko -portaali Agricola – Suomen humanistiverkoksi, ei ole ollut toimintaa vuonna 2016. Ks. liite 4 Henkilökunnan julkaisut 2016 s. 40, liite 5 Henkilökunnan asiantuntijatehtävät 2016 s. 43 ja liite 6 SKS:n edustukset, henkilökunnan luottamus- ja hallintotehtävät, huomionosoitukset ja palkinnot 2016 s. 58. SKS 2016 • Vuosikertomus 23


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above