Page 26

SKS_2016_e-julkaisu

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja kulttuurikeskustelu Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja kulttuurikeskustelu Seuran yhteiskunnallinen vuorovaikutus toteutuu moniäänisen julkaisupolitiikan, palvelujen, yhteiskun-nallisen verkostoitumisen ja koululaitoksen kautta. Iso panostus seuralle on ollut Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoteen 2017 valmistautuminen. SKS sai hyvin näkyvyyttä, kun pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen sai kunniatohtorin arvon Jyväskylän yliopiston promootiossa 2016. Perusteluissa mainittiin, että ”promovointi on samalla arvonanto myös SKS:lle sen merkittävästä panoksesta suomenkielisen humanistisen tieteellisen tutkimuksen julkaise- misessa sekä suomalaisen kulttuuriperinnön tallentamisessa”. Juhlavuosiin valmistautuminen Valmistauduttiin monin tavoin itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoteen 2017. Eniten resursseja vei Muistikko-vastausalustan toteuttaminen (muistikko.finlit.fi) Suomen Kulttuurirahaston rahoituksella ja 1.12. alkaneen itsenäisyyden juhlavuoden Muistikko-keruun organisointi. Muistikko on SKS:n palvelu, jossa voi kertoa omat tarinansa ja jakaa ne heti muiden kanssa. Tekstin lisäksi voi tallentaa kuvia ja linkkejä. Uutta Muistikossa on se, että tarinat ovat heti kaikkien luettavissa, kertomuk-sensa voi myös liittää saman tien maailman kartalle. Muistikossa on tällä hetkellä yhteistyökumppaneina parikymmentä valtakunnallista kulttuuritoimijaa ja muuta yhteisöä. He voivat kohdentaa keruun omilla verkkosivuillaan sidosryhmilleen sopivaksi ja saada näin kokoon myös itselleen merkityksellistä tietoa. Palvelu on toteutettu suomen lisäksi arabiaksi, englanniksi, pohjoissaameksi, ruotsiksi ja venäjäksi Suomi100-toimikunnan rahoituksella. Vuodenvaihteessa Muistikossa oli kertomuksia ja nimimerkkejä 1 164, käyntejä runsaat 5 500. SKS tekee erilaisissa itsenäisyyden juhlavuoden hankkeissa yhteistyötä tällä hetkellä eduskunnan, Kansallisen audiovisuaalisen instituutin, Kirja-Suomi 2017 -hankkeen, Naisten ääni -hankkeen, Suomen Mielenterveys-seuran, Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja Yleisradion kanssa. Sisällissodan muistovuodeksi 2018 toteutettiin yhdessä Svenska litteratursällskapet i Finlandin kanssa kaksikielinen oppimisaineisto yläkouluille nimellä 1918 – Minä olin siellä – Jag var där. Aineisto ilmestyy keväällä 2017 painettuna kirjana ja myöhemmin myös verkossa (1918.finlit.fi ja 1918.sls.fi). Yleisötyö SKS:n saaman Jane ja Aatos Erkon säätiön huomattavan apurahan ansiosta SKS:n yleisötyö ja erityisesti koulujen kanssa tehtävä yhteistyö, arkistopedagogiikka ottivat toimintavuonna aimo askeleen eteenpäin. Minusta jää jälki -hankkeen tavoitteena oli lisätä koululaisten arkistotietoisuutta ja ymmärrystä kulttuuri-perinnöstä: oppilaat saivat toimia sekä kulttuuriperinnön tuottajina että käyttäjinä. Päätoimisesti hankkeessa työskenteli koko toimintavuoden osa-aikainen yleisötyön kehittäjä Inari Ranta ja syksyllä kolme kuukautta erityisaisantuntijana Kati Mikkola. Pedagogista osaamista ja elävää suhdetta koulumaailmaan on SKS:lla lähinnä luottamustehtävissä toimivien kautta. Minusta jää jälki -kokonaisuus suunniteltiin vastaamaan peruskoulun uutta opetussuunnitelmaa ja laaja-alaisen oppimisen tavoitteita. Tärkeää oli myös tehdä opettajien kanssa tiiviisti suunnittelu- ja kehitystyötä. Minusta jää jälki -hankkeessa –– valittiin eri puolilta Suomea pilottikoulut: Lyseonpuiston lukio Rovaniemeltä, Moision koulu Ylöjärveltä, Peltolan koulu Vantaalta, Savonlinnan normaalikoulu, Tiistilän koulu Espoosta, Turun normaalikoulu ja Viikin normaalikoulu Helsingistä –– järjestettiin opettajien koulutuspäivä SKS:ssa 14.5. –– järjestettiin pilottikouluissa työpajat, joissa harjoiteltiin Muistikon käyttöä –– aloitettiin koululaisille aineistokeruu Muistikko-alustalla, keruu jatkuu 2017 24 SKS 2016 • Vuosikertomus


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above