Page 27

SKS_2016_e-julkaisu

–– valmistettiin työpaja-aineistot SKS:n arkiston aineistoista, teemoina ovat 1) Nuoruus ennen ja nyt, SKS 2016 • Vuosikertomus 25 2) Paikalliskulttuuri ja identiteetti sekä 3) Teknologia –– toteutettiin SKS:n tiloissa pilottikouluille opintokäynnit ja työpajat –– tehtiin vaatimusmärittely oppimisaineistojen julkaisualustaa varten. Hanke osoitti, että SKS:lla on halutessaan mahdollisuus ottaa arkistopedagogiikka ja yleisötyö osaksi perus-toimintaansa. Hankkeessa valmistuneita työpajakokonaisuuksia ja verkko-oppimisaineistoja on mahdollista hyödyntää myös muussa, esimerkiksi senioreille ja uusille suomalaisille suunnatussa yleisötyössä. Toimintavuonna toteutettiin myös Kynällä kyntäjät: kansanihmisten kirjoituksia 1800-luvun alusta itsenäis-tymiseen -verkko-oppimisaineistohanke. Käsikirjoituksen teki Koneen Säätiön rahoituksella tutkija Kaisa Kauranen, tehtävät oppimisaineistoon teki Kati Mikkola. Aineisto, jota voi hyödyntää historian, äidinkielen, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksessa yläkouluissa ja lukioissa, julkaistaan vuonna 2017 SKS:n vapaasti käytettävien oppimisaineistojen alustalla. SKS kuuluu yhteisöjäsenenä Museopedagoginen yhdistys Pedaaliin. Tilaisuudet SKS:n tapahtumatoiminta on vakiintunutta. Kalevalan päivänä, Mikael Agricolan päivänä ja Aleksis Kiven päivänä järjestetään kansanperinteeseen, kieleen ja kirjallisuuteen liittyviä tilaisuuksia. Myös SKS:n kirja-keskiviikkoja järjestetään säännöllisesti, ne pidetään Tiedekirjassa. Lisäksi järjestetään seminaareja, konsertteja, keskustelutilaisuuksia ja julkistamistilaisuuksia. Kaikkiaan toimintavuonna järjestettiin 35 seminaaria ja 142 muuta tilaisuutta, suuri osa seuran omissa tiloissa. Monet tilaisuuksista järjestettiin yhdessä muiden kanssa. Esimerkiksi folkloristien (Versification 2016: Metrics in practise 25. – 27.5.), muistitietotutkijoiden (Fragile Menories: Doing Oral History with Vulnerable Narrators 24.–25.11.) ja kansanmusiikintutkijoiden (Minitaiga-oppilaskonsertit 30.5.–1.6. ja Muistimusiikista nuottimusiikkiin 28.–29.11.) kanssa on tehty tapahtumayhteistyötä jo vuosia. Kirjailijoista esimerkiksi Aino Kallas, Mirkka Rekola ja Lauri Viita olivat esillä useammassakin tilaisuudessa joko merkkivuotensa tai uuden tutkimustiedon vuoksi. Seura sai runsaasti myös mediahuomiota, kun Aleksis Kiven rahaston palkinto luovutettiin 10.10. kirjailija Pirkko Saisiolle. Merkkivuottaan SKS juhli järjestämällä Taiteiden yönä 25.8. Servaalin korttelin katujuhlan, jota isännöi Elias Lönnrot. Juhlassa oli mahdollisuus saada kansanviisauksista apua ihmiselämän eri tilanteisiin tai johdatusta sketsofreniaan. Lapsille oli omaa ohjelmaa ja erityisen suosittuja olivat arkkitehti emeritus- professori Vilhelm Helanderin johdattamana tehdyt tutustumiskierrokset SKS:n päärakennukseen. Katujuhlassa kävi illan aikana runsaat sataviisikymmentä vierasta. Ks. liite 7 SKS:n tapahtumakalenteri 2016 s. 61 ja liite 14 FILIn tapahtumakalenteri 2016 s. 77.   Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja kulttuurikeskustelu


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above