SKSvuosikertomus2016_teksti_paino

SKS_2016_e-julkaisu

Sisällys Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2016 ......................................................................................................3 Toiminnan tunnuslukuja ..............................................................................................................................4 Arkisto ...........................................................................................................................................................5 Perustoiminta ................................................................................................................................................................5 Asiakas- ja tietopalvelu .................................................................................................................................................7 Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö .......................................................................................................................8 Kirjasto .........................................................................................................................................................9 Perustoiminta ...........................................................................................................................................................9 Asiakas- ja tietopalvelu ...............................................................................................................................................10 Kotimainen ja kansanvälinen yhteistyö ......................................................................................................................10 Tutkimus ......................................................................................................................................................11 Digitaaliset tietovarannot ja avoimen tieteen työkalut ...............................................................................................11 Monitieteiset tutkimushankkeet ja yhteistyö ..............................................................................................................12 Tieteelliset konferenssit ja seminaarit ........................................................................................................................14 Kustantaminen ............................................................................................................................................15 Julkaisut 2016 ...............................................................................................................................................................15 Myynti, markkinointi ja tiedotus .................................................................................................................................16 Verkkokauppa, varasto ja logistiikka ...........................................................................................................................16 Kirjallisuusvienti .........................................................................................................................................17 Apurahatoiminta ..........................................................................................................................................................17 Kustantajatoiminta ......................................................................................................................................................18 Kääntäjätoiminta .........................................................................................................................................................18 FILIn viestintä .............................................................................................................................................19 Palvelut .......................................................................................................................................................21 Tieteellinen seura ja kulttuurijärjestö ........................................................................................................22 Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja kulttuurikeskustelu ..........................................................................24 Viestintä .....................................................................................................................................................26 Voimavarat ..................................................................................................................................................27 Luottamus- ja asiantuntijaelimet, yleishallinto ..........................................................................................................27 Henkilöstö ...................................................................................................................................................................29 Talous ...........................................................................................................................................................................30 Tietohallinto ................................................................................................................................................................34 Liitteet .........................................................................................................................................................35


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above