Page 30

SKS_2016_e-julkaisu

Voimavarat • työryhmä Tuija Pyhäranta, Joona Raudaskoski ja Olli Seppälälle 3 000 euroa Adventista Ramadaniin − Uskontojen juhlakirja. Tietokirja Suomessa harjoitettavien uskontojen juhlaperinteistä, haastattelu- ja aineistonkeruuprojektin toteuttamiseksi –– Elias Lönnrotin rahastosta • FM Ksenia Eskolalle 10 200 euroa suomen kielen väitöskirjatyöhön Suomalais-venäläisten nimi-valinnat ja nimi-identiteetti Suomessa 2000-luvulla • FM, MuM Heidi Haapojalle 10 200 euroa folkloristiikan alan väitöskirjatyöhön Ennen saatuja sanoja – kalevalamittainen runolaulu nykykansanmusiikin kontekstissa • FM, tohtoriopiskelija Nanny Jolmalle 10 200 euroa kirjallisuuden alan väitöskirjatyöhön Menneisyyden kokeminen ja muisteleminen Bo Carpelanin romaaneissa. Seuran esimies Seppo Knuuttila jakoi ansiomerkkejä luottamus- ja toimihenkilöille. Hopeinen ansio- merkki myönnettiin taloussihteeri Ari Hirvoselle, arkistotutkija Marja-Leena Jalavalle, arkistoamanuenssi Heidi Pankamolle ja asiantuntija Tiia Strandénille sekä professori Seppo Hentilälle, dosentti Timo Kaartiselle, professori Lotte Tarkalle ja professori Hanna Snellmanille. Kultainen ansiomerkki myönnettiin arkistotutkija Pasi Klemettiselle, suunnittelija Johanna Pitkäselle, kustannustoimittaja Pauliina Rihdolle ja tutkija Risto Valjukselle. SKS:n Aleksis Kiven rahaston palkinto ojennettiin kirjailija Pirkko Saisiolle Kiven päivän juhlassa 10.10. Valtuuskunnan kokoukset Valtuuskunnan sääntömääräinen kevätkokous 16.3. ei ollut päätösvaltainen. Valtuuskunnan kokouksessa 17.3. hyväksyttiin vuosikertomus 2015 toimintakertomukseksi ja vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Hyväksyttiin myös hallituksen esittämä muutos seuran johtosääntöön. Syyskokouksessa 21.11. hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 sekä valittiin hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat. Hallitukseen kaudelle 2017–2019 valittiin uudelleen professorit Mari Hatavara, Tiina Onikki-Rantajääskö ja Risto Turunen, kaikki 3. kaudelle. Hallituksessa jatkoivat dosentti Anne Heimo, museonjohtaja Kalle Kallio, professori Minna Suni, professori Lotte Tarkka, professori Kari Teräs ja ylijohtaja Pekka Timonen. Tilintarkastajiksi vuodelle 2017 valittiin Heidi Vierros (KHT) ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana toimii Kirsi Aromäki (KHT). Varatilintarkastajiksi valittiin Susanna Saanikari (KHT) ja Miika Karkulahti (KHT). Kaikki tilintarkastajat ovat tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:sta. Hallituksen ja muiden luottamuselinten kokoukset Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 18.1. hallituksen puheenjohtajaksi Tiina Onikki-Rantajääskön ja varapuheenjohtajaksi professori Risto Turusen. Esittelijänä kokouksissa toimi pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen ja sihteerinä hallinto- ja henkilöstöjohtaja Hilkka-Maija Katajisto. Henkilöstön edustajana hallituksen kokouksiin osallistui toimintavuonna luottamusvaltuutettu Ulla Heiskanen. Hallituksen ja johtoryhmän suunnitteluseminaari pidettiin 22.8. Seminaarissa hahmoteltiin alustavasti tulevaa strategiaprosessia. Keskusteltiin mm. Avoin tiede ja kulttuuriperintö -hankkeesta, kirjaston ja arkiston sähköisistä palveluista, tutkimustoiminnan linjauksista, kirja-alan rakennemuutoksesta ja sen vaikutuksesta SKS:aan sekä SKS:n asiakaspalvelusta. Uusille luottamushenkilöille järjestettiin perehdytystilaisuus 12.5. 28 SKS 2016 • Vuosikertomus


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above