Page 32

SKS_2016_e-julkaisu

Voimavarat Vuoden aikana rekrytoidut työntekijät sukupuolen ja iän mukaan* Rekrytoinnit 2016 Lkm % Nainen 11 85 Mies 2 15 Yhteensä 13 100 20–29 v. 1 8 30–39 v. 8 62 40–49 v. 2 15 50–60 v. 2 15 Yhteensä 13 100 Kuvio 2. Henkilökunnan määrät ja työvuodet * Ikä vuoden lopun tilanteen mukaan, taulukko sis. työsuhteet, jotka alkaneet vuoden 2016 aikana ja työsuhde voimassa 31.12.2016. Talous SKS.n varsinaisen toiminnan kulujäämä vuonna 2016 oli 2 148 700 € (2 401 700 €). Kulujäämä pieneni edellisestä vuodesta 253 000 €. Sijoitustoiminnan ja varainhankinnan juokseva tuottojäämä, jolla varsinaisen toiminnan kulujäämä rahoitetaan, kasvoi edellisestä vuodesta 19 300 €. Tilikauden ylijäämä kertaluonteisten erien jälkeen oli 4 172 000 € (2 935 300 €, muutos +1 236 700 €). 30 SKS 2016 • Vuosikertomus


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above