Page 33

SKS_2016_e-julkaisu

Voimavarat Tuloslaskelma € Toteutuma 2014 Toteutuma 2015 Toteutuma 2016 Muutos 2016–2015 % SKS 2016 • Vuosikertomus 31 Varsinainen toiminta Tuotot Valtionavut perustoimintaan 4 020 800 4 026 700 4 016 500 -10 200 0 % Valtion projektiavustukset 1 042 700 105 100 119 500 14 400 14 % Yksityiset avustukset 655 100 269 100 514 500 245 400 91 % Kustannustoiminnan ja Biografiakeskuksen nettomyynti 1 464 500 1 556 800 1 250 600 -306 200 -20 % Muut tuotot 173 700 271 300 118 600 -152 700 -56 % Tuotot yhteensä 7 356 800 6 229 000 6 019 700 -209 300 -3 % Kulut Henkilöstökulut -4 559 800 -4 270 700 -4 240 900 29 800 -1 % Toimitilakulut -1 303 400 -1 463 200 -1 219 900 243 300 -17 % Käännös- ja tiedotustuki -763 400 -709 100 -701 200 7 900 -1 % Poistot -50 900 -36 500 -26 000 10 500 -29 % Muut kulut -3 501 000 -2 151 200 -1 980 400 170 800 -8 % Kulut yhteensä -10 178 500 -8 630 700 -8 168 400 462 300 -5 % Varsinaisen toiminnan kulujäämä -2 821 700 -2 401 700 -2 148 700 253 000 -11 % Varainhankinta: Jäsenmaksut 59 600 56 900 53 300 -3 600 -6 % Sijoitustoiminnan juokseva tuotto 2 941 400 2 787 600 2 810 500 22 900 1 % Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä ja sijoitustoiminnan kertaluonteisia eriä 179 300 442 800 715 100 272 300 61 % Varainhankinnan kertaluonteiset erät 63 000 900 500 -400 -44 % Sijoitustoiminnan kertaluonteiset erät 85 600 2 491 600 3 456 400 964 800 39 % Tilikauden yli-/alijäämä 327 900 2 935 300 4 172 000 1 236 700 42 % SKS:n toiminnan käyttötalous on turvattu, jos varsinaisen toiminnan kulujäämä ilman poistoja lisättynä investoinneilla ja pitkäaikaisten lainojen lyhennyksillä on enintään varainhankinnan ja sijoitustoiminnan juoksevan tuottojäämän suuruinen. Oikaistun kulujäämän erotus varainhankinnan ja sijoitustoiminnan juoksevaan tuottojäämään vuonna 2016 oli -316 500 € (-161 200 €).


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above