Page 36

SKS_2016_e-julkaisu

Voimavarat SKS:n varsinaisen toiminnankulujäämä osastoittain: Kulujäämä osastoittain € Toteutuma 2014 Toteutuma 2015 Toteutuma 2016 Muutos 2016–2015 € % Arkistot Tuotot 1 719 700 1 754 900 1 772 800 17 900 1 % Kulut -2 413 100 -2 693 200 -2 501 600 191 600 -7 % kulujäämä -693 400 -938 300 -728 800 209 500 -22 % Kirjasto Tuotot 572 900 576 600 576 600 0 0 % Kulut -1 087 700 -1 138 700 -1 144 200 -5 500 0 % kulujäämä -514 800 -562 100 -567 600 -5 500 1 % Tutkimusosasto Tuotot 496 800 450 500 719 100 268 600 60 % Kulut -867 200 -804 200 -1 291 800 -487 600 61 % kulujäämä -370 400 -353 700 -572 700 -219 000 62 % Kustannusosasto Tuotot 1 625 300 1 729 800 1 379 600 -350 200 -20 % Kulut -2 165 500 -2 047 100 -1 571 000 476 100 -23 % kulujäämä -540 200 -317 300 -191 400 125 900 -40 % Biografiakeskus Tuotot 49 100 51 900 40 600 -11 300 -22 % Kulut -103 100 -93 900 -67 400 26 500 -28 % kulujäämä -54 000 -42 000 -26 800 15 200 -36 % FILI Tuotot 2 850 600 1 622 400 1 502 400 -120 000 -7 % Kulut -3 499 600 -1 810 700 -1 563 800 246 900 -14 % kulujäämä -649 000 -188 300 -61 400 126 900 -67 % Varsinaisen toiminnan kulujäämä yhteensä 34 SKS 2016 • Vuosikertomus -2 821 800 -2 401 700 -2 148 700 253 000 -11 % Tietohallinto Vuonna 2016 toteutettiin M-Files -dokumentinhallintajärjestelmän käyttöönotto. Koko henkilöstölle järjestettiin M-Files -käyttäjäkoulutus ja tuettiin tiedostojen siirtoa uuteen järjestelmään. Digitoidun aineiston julkaisua varten asennettiin ja testattiin lukuisia erilaisia julkaisualustoja, joista käyttöön valittiin Omeka-järjestelmä. Tietohallinto osallistui Codices Fennici -projektin aineiston massaprosessointiin, sekä Suomen Historiallisen Seuran aineiston digitoinnin alustavien tulosten tekniseen arviointiin.


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above